Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein


Gast

/ #66

2014-07-16 06:04

Dat er mensen zijn die asiel aanvragen begrijp ik, maar de manier waarop gemeente Middelburg het huisvesten van 330! asielzoekers op een totaal ongeschikte plek even snel wil 'regelen' is onacceptabel. (begin juli het initiele verzoek van de COA en 10 juli informatiebijkomst) Tevens ben ik van mening dat de omringende wijken (griffioen, 't zand) ook betrokken hadden moeten worden! Mede door het grote aantal asielzoekers die toch door de wijken naar winkels, eventuele 'inkomstenbronnen' en vermaak moeten lopen. Onze wijken worden onevenredig zwaar belast met de kerken, scholen en sportvelden in de buurt. Verder ligt de beoogde locatie heel dicht tegen de woonwijk en een drukke doorgaande route voor scholieren aan. Uit de ervaringen van de stromenweg is gebleken dat zoveel (nog) ongeintegreerde mensen bij elkaar leidt tot criminaliteit (moord), onveiligheid (brand) en frustratie. (en ja, als de COA alvast begint aan de verbouwing is dat voor het risico van de belastingbetalers) Ik ben ook nog steeds van mening dat het niet eerlijk is dat er stevig wordt bezuinigd op o.a. de zorg, maar dat hier blijkbaar geld genoeg voor is...