Open brief aan alle leraars - De leraar spreekt...


Gast

#101

2014-05-20 08:17

de tolerantie omtrent de modieuze trend "zeg eens hoe slecht ons onderwijs is" heeft me steeds verbaasd.
Probleem is dat iedereen zich bevoegd voelt om zijn verheven mening te uiten (we zijn immers allemaal ervaringsdeskundigen...).

Gast

#102

2014-05-20 11:14

De nagel op de kop! Bedankt voor deze open brief, Anneke. Ik ben er zeker van dat velen zich herkennen in hetgeen je schrijft.
Wanneer mogen wij als hard werkende leerkrachten (hetgeen voor de buitenwereld dikwijls onzichtbaar is) ook nog eens een schouderklopje krijgen en het gevoel hebben dat we goed bezig zijn? Wanneer leerkrachten dan ook nog zogezegd "objectief" worden beoordeeld a.h.v. wettelijke (administratieve) criteria (die ons opgedrongen worden en dikwijls niet meer stroken met de onderwijsrealiteit); hoe zit het dan met onze "core job": het telkens opnieuw elke dag waar maken voor de klas en ervoor zorgen dat onze leerlingen (soms ook met vallen en opstaan) hoogstaand kwalitatief onderwijs krijgen? Geef de leerkrachten die het goed menen vertrouwen; dat geeft ze vleugels.
Gast

#103 Re:

2014-05-20 12:10

#102: -

U zegt het daar ... Geef mensen eens een pluim, het geeft ze vleugels. Helaas dient dit blijkbaar enkel voor de relatie leerkracht - leerling (wat ik zelf graag toepas), maar zelden eens naar een leerkracht toe. Idem met het in de brief aangehaalde taalbeleid: ook dat mogen we toepassen, maar niet vragen aan de leerlingen of ontvangen (via leerplannen).


Gast

#104

2014-05-20 18:41

Fantastisch initiatief! Respect!
kanttekenaar

#105 een kanttekening

2014-05-20 19:07

Ook ik ben beginnend leerkracht en krijg geregeld van de kameraden te horen de cliché-verhalen over uren van 50 minuten, 21uur werken en dan nog werken, alleen maar vakantie en nog klagen, ...
Natuurlijk is dit grotendeels met een zwans en lach, maar de clichés zijn er wel.

Als ik dan even heel eerlijk ben, dan merk ik geregeld dat deze vooroordelen door een beperkt aantal collega's worden gevoed. Tot grote ergernis van velen en ze komen er ook steeds mee weg; zijn wat uitgeblust, zijn te ervaren om bijscholingen te volgen, hopen dat er zoveel mogelijk lessen wegvallen, ...

Al deze zaken doen me soms bedenkelijk kijken en ja, ja dan schrik ik er niet echt van dat die vooroordelen in leven blijven en dat er (onterecht voor het merendeel) zulke artikels verschijnen.

Verder een knap stukje lectuur, waarin je nagels met koppen slaat!

Veel succes en de steun heb je.

Gast

#106

2014-05-20 21:23

Zeer goed geformuleerd. En dan staat er nog niets in van het M-decreet.
kanttekenaar

#107 Re: M-decreet

2014-05-20 21:54

#106: -

Klopt, want hoe nobel de idee ook is, het zal slechts werken voor een zeer beperkt aantal leerlingen.

Eerst zal er, zoals zo dikwijls, jammer genoeg een kwaliteitsdaling plaatsvinden. Laat ons toch eens terug streven naar kwaliteitsvol onderwijs waar op ieder potje een correct deksel past ipv alles in een snelkoker samen te laten pruttelen en nooit zo lekker gaar te stomen als je het afzonderlijk zou prepareren.


Gast

#108

2014-05-21 09:07

Mooi verwoord ! Al te vaak wordt de schuld van de almaar slechter wordende resultaten van leerlingen in de schoenen van de leraar geschoven ! "Wat kan de leraar doen om hier iets aan te veranderen", vraagt men dan ! Wij moeten ons gaan bijscholen, wij moeten ons steeds meer verantwoorden. Neen ! Het wordt hoog tijd dat leerlingen inzien dat er ook nog moet gestudeerd worden om goede resultaten te kunnen behalen !! Leraren worden geremd door al die verantwoording, door ouders die steeds vaker vinden dat ze de leraar terecht mogen wijzen, door rechters die denken dat ze mogen beslissen over attesten, ... Op deze manier wordt ons werk nutteloos en onze job onhoudbaar !

Gast

#109

2014-05-21 11:18

Als leerkracht ben je er om leerlingen kennis bij te brengen over je vakgebied! Niet om psycholoog en gedragstherapeutische te moeten zijn en een hele hoop administratie te vervullen! In het huidig systeem dienen we meer dingen te doen dan deze waar we in de opleiding voor gekozen hebben. Dat wil ik toch nog even in het licht stellen. Want dat uitgeblust zijn van sommige leerkrachten heeft hier zeker ook iets mee te maken.

Gast

#110

2014-05-21 13:47

Fantastisch initiatief! Ik kan er mijzelf helemaal in herkennen, maar ik zou het zelf nooit beter hebben kunnen verwoorden.
Hartelijk dank en veel succes!

Gast

#111 Re:

2014-05-21 13:52

#109: -

Als je zo al begint gaat het de verkeerde richting uit. Zeker voor leerkrachten in het secundair onderwijs dien je wel degelijk deels als psycholoog en/of gedragstherapeut te handelen. De leerlingen spenderen namelijk het grootste deel van hun tijd (dat ze wakker zijn) in de klaslokalen. Waar anders moeten de persoonlijke problemen van de leerlingen opgevangen worden? Er wordt nu al veel te weinig gehandeld tegen pestgedrag en pestkoppen. Even op straf gaan staan...

Als die verantwoordelijkheden al niet bij jullie zouden liggen zal het niet lang duren of jullie beginnen te zagen dat jullie ook geen voorbeeldfunctie moeten zijn.

Voor al de mensen dat zeggen dat het probleem bij de leerlingen ligt. Jullie hebben het over minderjarige mensen. Mensen dat volgens de overheid de wijsheid niet hebben om mee te beslissen over de politiek. Ik ga hier ook volledig akkoord mee, maar hou daar ook rekening mee in de klaslokalen dat dit mensen zijn dat niet op alle vlakken verantwoordelijke beslissingen kunnen nemen. Het is zowel aan de ouders als aan JULLIE om het studeren aantrekkelijk te maken. Want is jullie beroep werkelijk zo nobel en fantastisch als de meeste leerkrachten (ja, de meesten) gewoon wat leerstof uit een boek aframmelen, een toets opstellen en deze verbeteren? Er zijn slechts een paar leerkrachten dat in mijn ogen de echte waarde van het leerkracht zijn vertegenwoordigen door de lessen interessant te maken.


Gast

#112

2014-05-21 14:17

Dit is nu eens de nagel op de kop. Het wordt tijd dat wij terug baas worden in eigen klas en onze kerntaak (lesgeven en jonge mensen bezielen) opnemen. Geen gezever meer over randvoorwaarden maar opnieuw het 'lesgeven' voorop stellen.

Want kennen is ook kunnen.

Carl Geenen
kanttekenaar

#113 Re: Re:

2014-05-21 15:25

#111: - Re:

Ik kan je begrijpen, maar ben niet akkoord. Ik merk jaar na jaar een achteruitgang wat betreft kwalitatieve kennis en kunde. Natuurlijk zijn die andere zaken ook belangrijk, maar net zoals bij leerlingen past op elke leraar een deksel op het juiste potje.

Ik luister naar mijn leerlingen, leef mee en voel mee, tracht te helpen waar ik kan,maar te dikwijls is dat zover buiten mijn kennisvlak dat andere hulp nodig is.

Als ik al die andere facetten er bij mijn wetenschapsvakken nog moet bijnemen, dan zou ik dolgraag 5u extra ter beschikking hebben MET de leerlingen.

Ik geef boeiend les in materie die leerlingen weinig interesseren, dat hoor ik van mijn studenten, ze komen graag naar die les maar klagen ook geregeld over "waarom". Maar dat is en blijft mijn kerntaak: kennisoverdracht!


Gast

#114 Re: Re: Re:

2014-05-21 16:52

#113: kanttekenaar - Re: Re:

Dat is nu net wat ik bedoel met de weinige goede leerkrachten.

Natuurlijk valt dat buiten uw kennisvlak. Maar u moet wel de aanspreekpunt zijn voor de leerlingen. Elk school heeft wel een CLB-afdeling, maar zij komen meestal enkel in contact als de punten van de leerlingen kritische niveau's bereiken. Het is aan de leerkrachten om persoonlijke problemen op te merken en hulp in te schakelen. Maar meeste leerkrachten doen dit niet. En reactie 109 beweerde dat dit niet de taak van de leerkracht is.

kanttekenaar

#115 Re: Re: Re: Re:

2014-05-21 16:57

#114: - Re: Re: Re:

dan had ik je verkeerd begrepen, sorry.


Gast

#116

2014-05-21 17:42

Helemaal akkoord!

Gast

#117

2014-05-22 07:13

Ik kan alleen maar volmondig instemmen met de inhoud van de petitie. En met mij alle collega's op mijn school!!
Rodina

#118

2014-05-22 11:33

Blij dat iemand het initiatief nam om te schrijven wat velen denken. Ik ben het er helemaal mee eens. Kijk ook naar het artikel in klasse van Carl Honoré. Die slaagt ook de nagel op de kop met het artikel 'Slow schools'. Onze menselijkheid en de bezieling van onderwijs zijn de pijnpunten. Administratieve bemoeizucht is echt geen meerwaarde voor kwaliteitsonderwijs.

Gast

#119

2014-05-23 08:39

Na jaren innerlijk gevochten te hebben tegen de situaties die beschreven worden in de brief, ben ik er degelijk psychisch ziek van geworden. Daarom wil ik nu spreken via deze petitie en hoop dat er voor de mensen in het onderwijs positieve verandering komt.

Gast

#120

2014-05-23 09:49

Eindelijk iemand die eens alles op een rij gezet heeft en de vinger op de bloederige onderwijswonde heeft gelegd. Wat wij (en velen met ons) al lang aanklagen (papiermolen, inhoud is op de achtergrond verdwenen, vergaderen, verslagen, vernieuwing zonder verbetering, te weinig omkadering, ...) wordt hier eens duidelijk gesteld. Als ons Vlaamse onderwijs bij de beste ter wereld was en is, waarom moet alles dan zo nodig veranderen???

Gast

#121

2014-05-23 10:33

Het ergst van al vind ik, is dat wij ons steeds maar meer en meer moeten verantwoorden voor wat wij (extra) moeten doen, terwijl leerlingen het zelf niet meer nodig vinden om te moeten werken.
Als leerlingen niet willen leren, niet willen werken, dan moeten we een heel actieplan opmaken om hen bij te sturen ... maar als de wil er niet is, tja, dan sta je daar dan en krijg je nog miserie ook ...
Kaylee

#122

2014-05-23 11:20

Ik ben Kaylee, voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel. VSK schrijft in haar memorandum inderdaad dat scholieren gemotiveerde leerkrachten vragen. Waarom? Omdat leerlingen heel vaak vanuit een oprechte bekommernis verhalen vertellen over ervaringen met leerkrachten die niet gemotiveerd en inspirerend voor de klas staan. En net omdat leerkrachten zo’n essentiële figuren zijn voor leerlingen, kruipen die ervaringen echt in de kleren. Er zijn enorm veel leerkrachten die wel met tonnen goesting en passie voor de klas staan. En het zijn die leerkrachten die leerlingen nodig hebben. Zo’n leerkrachten zien ze graag elk lesuur van de dag. Daarvoor moeten we toch gaan, niet?

Leerkrachten en leerlingen hebben elkaar nodig. Beiden zijn op elkaar aangewezen als het gaat over respect, motivatie, leerwinst … . Je mag leerkrachten niet allemaal over dezelfde kam scheren. De leerkrachtengroep is heel divers. De goesting en de inzet is er bij velen. Maar niet bij iedereen. Dat geven leerkrachten ook zelf soms aan over eigen collega’s. Nochtans zijn het de inspirerende leerkrachten die leerlingen nodig hebben.

Ligt het dan soms niet aan de leerlingen zelf? Ja, soms wel. Niet alle leerlingen zijn even gemotiveerd of gedragen zich even respectvol in de klas. Maar ook hier zou het niet correct zijn iedereen over dezelfde kam te scheren. Voor de meerderheid is school wel een plaats waar ze zich willen inzetten, een plaats waar ze hun vrienden willen ontmoeten en geïnspireerd willen worden. En daar moet onderwijs dan ook voor gaan, voor die motivatie van leerlingen én van hun leerkrachten.
veejee

#123 je professionele ruimte terugkrijgen...

2014-05-24 08:41

De docent is in een ‘neoliberale visie’, die gestaag aan terrein wint in het onderwijs, geen professional meer, en zelfs geen uitvoerder, nee, in die visie is hij ‘niets meer dan een gedresseerde aap die dan weer uit angst voor de stok en dan weer voor een handje nootjes dansjes doet voor het orgel
https://decorrespondent.nl/1095/het-eindexamenjaar-is-vreselijk-voor-de-leraar/83397508260-b69428fdGast

#124 Re: Re: Re:

2014-05-24 08:58

#64: gast - Re: Re:

Zelf les gehad van "mevrouw Coessens" en als er één leerkracht was waar we graag naar de les gingen... Gepassioneerd door haar vak, steeds inspelend op de actualiteit, een wandelende encyclopedie die wél kon antwoorden op welke vraag we ook stelden en dat deed ze met plezier en overgave. En schrik voor haar toetsen en examens :) die veel meer waren dan louter je cursus vanbuiten leren, die wél aanzetten tot kritisch denken, die ons dankbaar mee gevormd hebben tot wie we nu zijn.


Gast

#125 Re:

2014-05-24 09:39

#122: Kaylee -

Niet iedereen over dezelfde kam scheren: dat is precies wat het onderwijs vraagt. Heb vertrouwen in de professionaliteit van het leerkrachtenteam, want het team is precies de garantie op objectiviteit in de beoordeling van leerlingen.