Open brief aan alle leraars - De leraar spreekt...


Gast

#76

2014-05-19 12:20

De leraars en leraars in opleiding in mijn kennissenkring,zijn stuk voor stuk gedreven persoonlijkheden,met een hart voor hun job. Zoals ook in mijn beroep,neemt het administratieve luik,met de vele pietluttige wetjes,teveel kostbare tijd in beslag,die zij liever aan de leerlingen,en wij aan de patiënten,zouden besteden.Mijn respect hebben jullie alvast!
Gast

#77 Onderwerp

2014-05-19 12:24

Ik sluit me aan bij #74. Ook ik kan onderwijs en bedrijfsleven uit eigen ervaring vergelijken en heb in het bedrijfsleven, met twintig echte vakantiedagen, meer vrij dan ik als lerares had. Want ik heb er nu ook nog eens zo'n veertig vrije zondagen bij gekregen waarop ik als lerares steevast aan het werk was. Ook de werkdruk ervoer ik in het onderwijs als hoger dan nu in het bedrijfsleven.

Maar het gaat hier niet om wie het zieligst is, het gaat om trots. Kies uit overtuiging voor een beroep en sta ervoor. Door het onderwijsbeleid in Nederland heb ik vol overtuiging gekozen niet meer als lerares te werken. En daar sta ik achter. Als ik anders had besloten, en wel lerares was gebleven, had ik daar ook achter moeten staan. Het is immers een eigen keuze om ondanks, bijvoorbeeld, hoge werkdruk en achterblijvende salariering, toch voor een beroep te kiezen. De positieve redenen waarom je ergens voor kiest, draag die uit, net als de schrijfster van deze open brief.
Anneke Coessens
De auteur van deze petitie

#78 Dank!

2014-05-19 12:42

Beste collega's,

Ik wil jullie allen van harte denken voor de massale steun en voor de zeer vriendelijke woorden!

Voor wie geïnteresseerd is: vandaag staat er een interview in de krant de Morgen (p.12) naar aanleiding van deze brief.

Laat ons steeds met liefde blijven lesgeven!

Vriendelijke groeten,

Anneke Coessens

Gast

#79

2014-05-19 12:57

Uw analyse is juist. Het is onbegrijpelijk dat het grootste scholennet zich zo heeft laten ringeloren door het staatsapparaat met zijn eindtermen, in die zin geschreven jaarplannen en de doorlichting. Een zekere mate van planning en controle is nodig uiteraard, maar wat we nu meemaken gaat alle perken te buiten.

Gast

#80 Re: Re: Re:

2014-05-19 12:57

#64: gast - Re: Re:

Je had beter moeten opletten in de lessen, gezien de taalfouten ...


Gast

#81

2014-05-19 15:21

Eindelijk iemand die de moed heeft gehad om openlijk voor haar beroep op de komen. Zelf heb ik er al veel met allerlei mensen over gepraat maar Anneke Coessens heeft wel veel mensen (én de krant!) tegelijk bereikt.

Gast

#82

2014-05-19 16:04

Natuurlijk zit er ook kaf tussen het koren maar het brood blijft smakelijk en voedzaam.
Ook tijdens mijn jonge jaren , nu al even geleden waren er tal van bijzondere leerkrachten die me heel veel hebben geleerd , die mij gevormd hebben , maar er waren er ook andere. Tijdens mijn 36 jarige loopbaan heb ik net zoals zovelen voortdurend bijgeleerd en vooral veel gelezen . Ik heb onze stiel altijd het mooiste beroep ter wereld gevonden . Sommige uitspraken in de media storen mij dan ook geweldig, kwetsen mij, temeer daar er aan schaamteloze veralgemening wordt gedaan .
Gast

#83 Re: Re: Re: Re:

2014-05-19 18:44

#80: - Re: Re: Re:

Als fantastische leerkracht dat u waarschijnlijk bent kan u mij misschien beter wijzen op wat mijn fouten precies zijn in plaats van gewoon te vermelden dat er fouten inzitten. :)

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-05-19 19:10Gast

#85

2014-05-19 19:55

Natuurlijk (en gelukkig) zijn er goede, gemotiveerde en motiverend, hard werkende leerkrachten. Maar het zou beter zijn als men wat meer kritisch zou zijn tegen het heel vele kaf dat er effectief is tussen de leerkrachten. Leerkrachten die respectloos met kinderen en jongeren omgaan, die enkel 'weten' wat er in de lesboek staat maar daarbuiten hun vak helemaal niet kennen, die allergisch zijn voor iedereen die niet netjes in de pas loopt ...
Hoeveel leerkrachten worden er ontslagen omdat ze niet goed functioneren? Zolang men geen kinderen seksueel misbruikt kan men zowat alles maken als leerkracht, zonder daar echt met in de problemen te komen.

Gast

#86

2014-05-19 19:55

Onlangs hoorde ik op de radio dat er een prof was die de taalproblematiek van allochtone jongeren het falen noemde van het onderwijs! zijn wij leerkrachten diegenen die de allochtone gemeenschap aanraden om in hun moedertaal te praten tegen hun kinderen? Zijn wij het die de leerlingen in hun moedertaal laten praten binnen de school? zijn wij er verantwoordelijk voor dat zelfs derde generatie allochtone leerlingen nog steeds onze taal niet machtig zijn? Zijn wij de reden dat hun ouders amper op oudercontact komen?
Gast

#87 Re:

2014-05-19 20:22

#86: -

De brief in kwestie heeft weinig te maken met allochtonen en taalproblematiek. Als je de discussie per se die richting wilt uitbrengen gelieve dan rekening mee te houden dat dit maar 1 van de problemen van het onderwijs is, en dat specifiek probleempje kan inderdaad naar anderen opgeschoven worden. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat allochtonen de enige zijn dat onze taal niet machtig zijn. Er zijn meer dan genoeg autochtone jongeren dat met hetzelfde probleem zitten. Los van taal zijn er ook nog eens zoveel andere onderwerpen/vakken dat niet beheerst worden door leerlingen.

En ik denk dat er voor elke 5 allochtoonse jongeren dat de taal niet willen beheersen ook een allochtoonse leerling is dat de taal wel wilt leren maar dit niet kan omdat de leerkracht in kwestie hem de kans hiertoe niet geeft.


Gast

#88

2014-05-19 20:26

prima verwoord!!! 'k Denk er precies zo over!!!

Gast

#89 Re:

2014-05-19 20:34

#20: gast -

Je moet je wel heel eenzaam voelen tussen al je collega's "vakidioten". Het zijn die "vakidioten" die mij een passie gegeven hebben om verder te studeren, om verder te kijken dan onze neus lang is en met "kennis" van zaken te oordelen over wat er zich in de maatschappij afspeelt.

Ik heb zelf eerst in bedrijven gewerkt vooraleer ik de stap naar het onderwijs gezet heb, net met de bedoeling om leerlingen warm te maken voor, in mijn geval, vreemde talen en die zo goed mogelijk te leren benutten in hun dagelijkse leven. Er wordt te vaak vergeten dat je voldoende kennis nodig hebt, om het ook allemaal te kunnen. En net die kennis vind je bij je collega's die jij "vakidioten" noemt. In plaats van er zo negatief over te doen, zou je beter de handen in mekaar slaan en er samen voor de leerlingen iets van maken. Vaardigheden die ze in de samenleving nodig hebben, moeten nu eenmaal ook onderbouwd worden met kennis, anders vallen ze als een kaartenhuisje in mekaar bij de eerst wind.

Luister gerust naar de bedrijven, die snakken naar goed opgeleide mensen die eindelijk weer wat kennis van zaken hebben. Wees dus niet zo neerbuigend over die "vakidioten" aub.

UwMaIsUwPa

#90 lol

2014-05-19 20:51

ooh de leerkrachtjes voelen zich aangevallen

Gast

#91

2014-05-19 21:01

Zo herkenbaar. Ook ik ben een voorstander van duidelijke leerplannen. Dit zou de verwarring/onzekerheid kunnen wegnemen. Zelfzekere leraars die geloven in en overtuigd zijn van de doelstellingen bereiken hun leerlingen beter. Dat de leraar minder invloed heeft op de verankering van de leerstof, wordt al te vaak vergeten. Thuis gestimuleerd worden en de noodzakelijke tijd en ruimte vinden voor verwerking zijn cruciale elementen in een succesvolle schoolcarrière. De leraar en het onderwijs altijd maar weer op de vingers tikken is niet constructief. Bijsturen en alle noodzakelijke voorwaarden in kaart brengen wel.

Gast

#92

2014-05-19 21:30

Wat ik al jaren ervaar wordt op een prachtige manier verwoord! Ik ga volledig akkoord met de inhoud van de brief! Bedankt voor het initiatief!

Gast

#93

2014-05-19 21:39

Als er iets demotiverend werkt voor leerkrachten, dan zijn het wel de krantenkoppen. Zo wordt er onterecht een negatieve sfeer gecreëerd rond dit prachtige beroep. Gelukkige blijven we enthousiast en geloven we in onze leerlingen!

Gast

#94

2014-05-19 22:17

Spijkers met koppen!

Gast

#95

2014-05-19 22:33

Goed dat de leraar spreekt.

Gast

#96 Mja

2014-05-20 00:01

Misschien toch beter eerst wat minder vriendjespolitiek bij aanwervingen. Neven, nichten, schoonbroer, buur... in plaats van de meest competente. En sorry, het leerplan is wel belangrijk. Als het u niet zint, kunt u altijd in Brussel meewerken aan de plannen. Dat onderwijs ten dele gericht is op de arbeidsmarkt, lijkt mij volstrekt normaal. Of moeten leerlingen/studenten aan hun 18/22 hun kost niet kunnen verdienen? Het Vlaams onderwijs zou nog beter inzetbare mensen moeten afleveren. Dit is voor aso/tso-leerlingen eer kritiek op het hoger onderwijs. Demotivatie en ongehoorzaamheid bij leerlingen is inderdaad een probleem, misschien kunnen directies leraars hierin steunen?


Gast

#97 Re:

2014-05-20 00:14

#79: -

Dat grootste scholennet haalt wel bijna al haar middelen van de overheid. Dat zelfde scholennet betaalde alle leraars overigens te weinig en draaide de rest in hun zak tot de overheid besloot hieraan paal en perk te stellen door leraars rechtstreeks ZELF te betalen. Als jij een schilder vraagt, beslis je toch ook zelf welke kleur de muur krijgt of mag de schilder beslissen waar hij/zij zin in heeft?


Gast

#98 Re: doorlichting en leerplandoelstellingen

2014-05-20 00:20

#31: - doorlichting en leerplandoelstellingen

De doorlichting heeft gelijk. Als u een metselaar vraagt, wilt u ook dat er een rechte muur komt te staan. Of de metselaar dit met enthousiasme doet, is eerder tweede lijn. Er dient uiteraard rekening gehouden te worden met de beginsituatie.


Gast

#99 Re:

2014-05-20 00:27

#56: -

Dit is ongetwijfeld juist. Daar ligt het echte debat. Leerlingen moeten terug zaken opgelegd kunnen worden. En dat kan in veel scholen niet langer. Moet de schoolkoepels dat nog eens zien toegeven...

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-05-20 07:22