Openbaar onderzoek Natuurbehoud en herstel in Gemeente schoten


Gast

#1

2014-05-03 19:30

Andermaal een voorbeeld, in deze regio, van een klasse politici die denken dat zij zich alles mogen / kunnen veroorloven!
Dit is echt schandelijk!
Van de bestaande "open ruimten" moet men afblijven; men moet ze beschermen!

Gast

#2

2014-05-04 11:38

'Ze' moeten echt stoppen onze mooiste bomen en bossen te kappen. Er zijn niet enkele huizen te kort om alle toekomstige bewoners te vestigen maar aan tekort aan levensnoodzakelijk zuurstof daarbij denken 'ze' niet.

Gast

#3

2014-05-09 16:37

Bomen moeten niet gekapt, slechte ideeën daarentegen wel!


Gast

#4

2014-05-09 21:40

Vlaanderen is bosarm. Geld mag niet alles domineren.
Een bezorgde bewoner

#5

2014-05-10 20:03

Laat het laatste groen AUB blijven, dit is ook hetgeen Schoten een aangename en "rijke" gemeente maakt.


Gast

#6

2014-05-10 20:06

Laat het groen dat nog groen is, we hebben het allemaal héééél erg nodig....

Gast

#7

2014-05-12 11:12

Ik hoor zonet op het nieuws dat 6% van alle woningen in Vlaanderen leegstaat. 6%!! En dan nog bomen willen kappen om bij te bouwen? Doe iets aan de leegstand!

Gast

#8

2014-05-16 08:29

www.groenebomen.wordpress.com Als arts komen wij op voor het behoud van ons schaars groen, inbegrepen de door Natuurpunt/ANB verguisde exoten !

Gast

#9

2014-05-16 09:56

Het wordt tijd dat wij mensen de bomen hun verzuchtingen verwoorden. Bossen horen bij het leven van alle diersoorten waaronder ook wij!

Gast

#10

2014-05-16 21:46

Vergeet voor 1 keer hoeveel "geld" een miljoen is, de wereld moet nog een eeuwigheid mee ...(zong L.Neefs reeds rond 1980!)
lindeleed

#11 algemene ziekte van de gemeentes "bomenliefdeloosheid"

2014-05-16 23:17

zelfs de Partij Groen haakte af in de laatste fase om het redden van 11 gezonde lindebomen in de Dr Van Hoofstraat in Berlaar,zij ging niet in beroep bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen, terwijl de mogelijkheden om de gemeente aan te klagen voor het grabbelen waren{koehandel ? met burgemeester Horemans CD&V)"slimheid zonder liefde maakt wreed"[Laotse)
De 11 gezonde lindebomen zijn gekapt . . . de 3 hardroepers van deze straat samen met het schepencollege hebben deze misdaad koelbloedig voor mekaar gekregen terwijl de meerderheid van de straat voor het behoud was van alle gezonde lindebomen, de ene respectievelijk omwille van de last van de blaren, het schepencollege vanwege hun machtsdrang . . .
Zo kapte deze gemeente 2 jaar geleden alle(35-tal) gezonde linde bomen in de Meistraat.
De verkiezingsstunt van burgemeester Horemans "de beste oplossing", zo schreef hij in het blaadje van de CD&V van de gemeente . . .eigen lof stinkt niet waar ||||
1 burger werd tot 4 keer toe geintimideerd vanwege haar acties voor het behoud van deze gezonde lindebomen, zij wacht de uitspraak af bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen . . . .

Gast

#12

2014-05-17 09:53

De vlaamse partijen CD&V,NVA,sp-A willen het Sint-Annabos in Antwerpen kappen voor het bouwen van het BAM tracè. Dit bos is 250 voetbalvelden groot. Daarom teken ik deze petitie omdat elke boom telt.

Gast

#13

2014-05-17 13:58

Bomen moeten blijven staan !

Gast

#14 Bomen

2014-05-17 13:59

Schandalig dat ze deze bomen wegdoen ! Denken ze niet meer aan de natuur
Shame on you !

Gast

#15

2014-05-17 14:17

Blijf af van dit gebied!!!!!

Gast

#16

2014-05-17 15:09

DIT IS GEWOON SCHANDALIG EN MMAG ZEKER NOOIT DOORGAAN

Gast

#17

2014-05-17 15:38

wat vandaag in schoten gebeurd kan ook bij ons gebeuren daarom vrienden steun deze actie.

Gast

#18

2014-05-17 15:52

BLIJVEN GAAN

Gast

#19

2014-05-17 16:51

Laat de bomen nu eindelijk keer met rust!!!

Gast

#20

2014-05-17 16:54

Bossen zijn er om van te genieten, niet om te vernietigen.


Gast

#21

2014-05-17 18:00

BOS MOET BLIJVEN !

Gast

#22

2014-05-17 18:20

neen tegen nog meer ontbossing

Gast

#23

2014-05-17 18:43

waarom zou uberhaubt een bos weggekapt worden om NOG meer huizen te zetten.
eerst bestaande woningen heropwaarderen door kwaliteitsvolle renovatie.

Gast

#24

2014-05-17 19:11

Liever méér groen, dan alles vol te bouwen.De maatschappij is al grijs & verzuurd genoeg. Onze gezondheid & het milieu is belangrijker dan immoreel winstgejacht. Laat ons nog genieten van de natuur, die onze levenskwaliteit verbetert. Bossen wegkappen is schandalig. Dit heeft enkel een negatief effect op iedereen. Onze fauna & flora is belangrijker dan egocentrisch kapitalisme. Men zou beter bossen bijplanten, in plaats van dit te laten verdwijnen.

Gast

#25

2014-05-17 20:42

Laat de bossen die er nog zijn bestaan. Gooi al die vreemdelingen terug buiten en er komt weer leefbare plaatsen in de stad.