Neen tegen een moskee in Ninove!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Neen tegen een moskee in Ninove!.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2013-12-17 20:26Gast

#177

2013-12-19 08:07

Men kan het keren en draaien hoe men wil, deze mensen (op een klein aantal na) willen zich NIET integreren in onze maatschappij.

Gast

#178

2013-12-23 12:07

hopelijk lukt het weer op tegen te houden! anders is de laatste VLAAMSE stad er ook aan :(

Gast

#179

2013-12-23 12:16

geen moskee in onze hof. als ze een moskee willen dat ze dan in hun land blijven

Gast

#180

2013-12-23 12:29

Gevaar voor verdere islamatisering is een vasstand feit wat men moet trachten te voorkomen , men moet als immigrant zich aanpassen wat schijnbaar niet van toepassing is , de overheid draagt een zware verantwoordelijkheid , maar vind stemmen binnenhalen belangrijker dan het welzijn van zijn burgers ,

Gast

#181

2013-12-23 13:02

Islam hoort niet thuis in beschaafde landen.

Gast

#182

2013-12-23 13:28

Er is al genoeg gaande in de wereld ivm de Islam!!! Genoeg is genoeg, niet meer in België!!!

Gast

#183

2013-12-23 13:30

Krijg al de daver op mijn lijf. Verdorie. Wat willen die moslims nog allemaal? Dat we verhuizen ofzo???

Gast

#184

2013-12-23 15:01

Restaureer onze mooie Romaanse & Gothische kerken, symbolen van een der peilers van onze Westerse cultuur : het Christendom!! Moskeeën horen niet thuis in onze democratische Westerse beschaving!

Gast

#185

2013-12-26 23:58

Liefst geen moskee in Ninove, heb genoeg gezien in Brussel terwijl ik bus namom gaan te werken gingen al die luieriken op hun gemak gaan bieden, een oplossing een bom erin en veel minder diefstallen en geweld in ons laat
Probeer maar eens een cigaret te roken tijdens de ramadan terwijl ze naast u staan hadden ze nog het lef mij te zeggen dat ik ze moest uit doen ja wat doe je dan als vrouw naar hun luisteren met hun smerige blik

Gast

#186

2013-12-28 10:05

de plaats van een moskee hoort hier niet thuis

Gast

#187

2013-12-30 01:46

de moskee moet er komen iedereen heeft recht op zijn geloofsbetuiging als we geen moskee mogen moeten jullie ook de kerken afbreken je moet iedere geloof respecteren

Gast

#188

2013-12-30 01:55

de islam is het enigste geloof en allah is de enigste god allahu akbar en mohammed is zijn boodschapper

Gast

#189

2013-12-30 01:56

ze moeten jullie huizen slopen en daar moskee bouwen want jullie hebben toch geen doen in jullie leven

Gast

#190

2013-12-30 02:07

jullie zijn allemaal Marc Dutroux vieze neukende islam haters vieze racisten

Gast

#191

2013-12-30 02:09

Marc Dutroux had jullie allemaal moeten neuken in jullie kont
VLAMING

#192 Re:

2014-01-03 07:45

#190: -

DURFT U ZICH NIET BEKEND TE MAKEN ???????


Gast

#193

2014-01-11 09:29

Dit hoort hier niet thuis !
Als u graag in België woont, respecteer dan onze cultuur en niet anders om !
Marnix

#194

2014-01-14 18:17

De islam moet verboden worden
1. De geloofsgevangenis
Tot de rechten van de mens behoort het recht op vrije uitoefening van religie, waartoe ook de vrijheid van godsdienst behoort: d.w.z. het recht om voor geen enkele religie te kiezen, maar als atheïst of agnosticus te leven. De islam handelt in strijd met dit mensenrecht, omdat hij geen godsdienstvrijheid kent en bovendien zijn afvalligen met de dood bedreigt. Tot de mensenrechten behoort ook het recht op seksuele zelfbeschikking, dat de islam zijn aanhangers ontzegt.
2. Het onder curatele stellen van de mens
De mens wordt in de islam onder curatele gesteld, omdat hij er nog niet eens over kan beslissen wanneer en hoe hij tot zijn God bidt.
De meeste gelovigen begrijpen niet eens wat ze daar spreken en lezen, omdat Arabisch niet hun moedertaal is.
Bij de almacht van Allah is vanzelfsprekend de volledige geestelijke en politieke macht inbegrepen.
Daaruit komt de onmogelijkheid van een democratie in de islam voort, want de almacht blijft bij Allah en kan hoogstens ten dele op islamitische hoogwaardigheidsbekleders overgaan.
Islam is niet te verenigen met democratie.
3. De onderdrukking van de vrouw
De getuigenis van een vrouw telt voor de islamitische rechtbanken slechts half zo zwaar als die van de man. Werd een vrouw verkracht en geeft ze haar pijniger aan, dan moet ze vier eerbare mannelijke, onbesproken getuigen noemen die de daad kunnen bevestigen.
Kinderen worden in de islam altijd aan de vader toegewezen – de vrouw is alleen het vat, waarin Allah uit de zaaddruppels van de man een nieuwe mens maakt.
In de islam pre-puberale meisjes aan volwassenen en aanmerkelijk oudere mannen uitgehuwelijkt kunnen worden (Koran 65, 5).
Voor de vrouwen richt de islam nog een gevangenis binnen de gevangenis op, want ”zij is zijn gevangene” (Ghazzali).
Daarmee handelt de islam in meerdere opzichten in strijd met het mensenrecht van de gelijkheid van mannen en vrouwen, alsmede tegen het recht op seksuele zelfbeschikking.
4. De instrumentalisering van de mannelijke seksualiteit
In de islam wordt de vrouw zoals men weet ”gekocht”
De toegestane polygamie voor seksueel en economisch potente mannen zorgt automatisch voor een gebrek aan vrouwen, die ten koste van de jonge ongetrouwde mannen gaat, omdat er voor meerdere van hen geen potentiële bruiden overblijven.
Tegenover iedere oude man met vier vrouwen staan drie eenzame en seksueel gefrustreerde jongemannen.
Wie zich geen vrouw kan permitteren, is aangewezen op slavinnen die hij buit maakt in de oorlog, want met deze vrouwen is geslachtsverkeer toegestaan.
De islamitische paradijsbelofte is dermate verlokkend voor een groot aantal jonge mannelijke moslims, dat zij steeds weer nieuwe terroristen motiveert om voor de islam te sterven.
De islam instrumentaliseert de seksualiteit van de jonge mannen door doelgerichte ontzegging en omdraaiing van de seksuele energieën in agressief, oorlogszuchtig gedrag. Daarmee voert hij oorlog tegen het ”ongelovige” deel van de aarde om de islam over de hele wereld te verspreiden.
Nauw verbonden met de instrumentalisering van de mannelijke seksualiteit is de instrumentalisering van het geweld.
De strijd tegen de ”vijanden van de islam” is een heilige plicht. Wie in de strijd voor Allahs zaak sterft, gaat zonder gewetentoets direct het paradijs binnen en zal daar worden getrouwd met hemelse maagden.
Bekeerlingen doen normaal gesproken afstand van hun oude naam en nemen een nieuwe islamitische (Arabische) naam aan. Zij worden opgeroepen om met familie en vrienden te breken, als deze niet ook overgaan tot de islam
Dat verklaart grotendeels de absolute gewetenloosheid waarmee radicale moslims mensen vermoorden.
De islam maakt voor zijn politieke doelen – d.w.z. voor de uitbreiding van zijn politieke ideologie – gebruik van het in het binnenste van de mens aanwezige agressiepotentieel.
5. De klassenleer
In de islam zijn de mensen niet gelijk. Naast de al genoemde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat er een indeling van de mensen in drie klassen.
De Koran verbiedt het de moslims om vriendschap te sluiten met joden of christenen (Koran 5, 51).
De islam handelt in strijd met het universele mensenrecht van de gelijkheid.

6. De slavernij
Slavenrecht is deel van de sharia, het islamitische recht.
Als een slaaf overgaat tot de islam moet hij worden vrijgelaten.
In Saoedi-Arabië is de behandeling van buitenlandse gastarbeiders niet ver verwijderd van slavernij.
Door de instelling van de slavernij handelt de islam in strijd met de mensenrechten.

7. De onmenselijke lichamelijke straffen
Door de gruwelijke lichamelijke straffen handelt de islam in strijd met de universele mensenrechten en met de meest elementaire wetten van de menselijkheid.
“Er bestaat geen reden om tolerant tegenover intolerante mensen te zijn.”
Eindelijk een reden om alle moslims uit Europa te verwijderen…
Marnix

#195 Re:

2014-01-14 18:37

#187: -

Wanneer de moslims andermans geloof zouden respecteren, dan stonden er nu nog tientallen en meer kerken in hun thuislanden en waren de Christenen en Joden er niet verdreven, vermoord of verkracht en tot slaaf gemaakt. Zie hoe moordend ze te werk gaan in Syrië met de koran in de ene hand en in de andere het geweer en dat tegen een weerloze bevolking, en waarom?

Marnix

#196 Re: Re:

2014-01-14 18:46

#174: GAST - Re:

Ja er staan kerken in noord afrika, maar die stonder daar voor er moslims daar hun jihad uitvoerde en hoeveel werden er sederdien niet verwoest, verbrand en afgebroken of tot moskee verbouwd...

Marnix

#197 Re:

2014-01-14 19:00

#188: -

Tot nu toe heeft de wetenschap nog geen enkel wetenschappelijk bewijs gevonden dat Mohammed werkelijk heeft geleefd. Ook de moslim-wetenschappers niet! De koran en allah is pur verzinsel om de mensen te verknechten en te onderdrukken uit eigenbelang, rijkdom en macht.

Marnix

#198 Re:

2014-01-14 19:04

#189: -

Jij bent meer dan ziende blind!

Marnix

#199 Re:

2014-01-14 19:09

#190: -

Onjuist, je bent misleid door de islam en haar leiding, triestig genoeg slachtoffer van je opvoeding. Denk daar maar eens over na.