Verzoek ALV Tennisclub De Leidse Hout

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Verzoek ALV Tennisclub De Leidse Hout.


Gast

#1

2013-10-27 15:27

Helemaal mee eens !

Gast

#2

2013-10-27 18:30

Naar het schijnt is er geen overleg geweest; dit is echter wel zo geschreven/gesuggereerd. Dit vereist uitleg, op zijn minst!

Gast

#3

2013-10-27 18:41

Bestuur van het Leidse Hout,
ik ben geschokt door uw gedrag; een nietszeggende mail over een zeer ingrijpende beslissing, waar u toch zeker uw leden over had moeten raadplegen. Hiernaast in uw mail een flagrante leugen: Er is Geen overleg gevoerd met de tennisschool, tenminste dat hoorden wij van de vertegenwoordiging aldaar. De mores die u ten toon spreidt zijn van dien aard dat ik wil spreken van onbehoorlijk & onverantwoordelijk bestuur! Ik vind dat u gezamenlijk zou moeten opstappen.

Gast

#4

2013-10-27 19:48

In ieder geval geen uiting van respect of waardering voor de Leidse Tennisschool in het algemeen en Jan Willem in het bijzonder, die zich jarenlang met veel energie en betrokkenheid heeft ingezet voor de jeugd van de Leidse Hout

Gast

#5

2013-10-28 09:01

De reden van deze stap zijn mij onbekend. Voordat zo een drastisch besluit wordtr genomen dient het bestuur de leden te raadplegen!!

Gast

#6

2013-10-28 16:33

Ik wil hierbij de tennisschool leiden steun betuigen! Ik ben de afgelopen jaren zeer tevreden geweest!!!!

Gast

#7

2013-10-28 22:57

Ik heb onderstaande tekst naar het bestuur van de Leidse Hout gestuurd
Geacht Bestuur,
Dit besluit zonder ruggespraak met de leden komt voor mij geheel onverwachts.
Ik geniet al vele jaren van de lessen van Jan Willem van Stigt en zal die zeer missen!
Ik ben van mening dat zo´n besluit op een Algemene Ledenvergadering gehouden moet worden.
Intussen vraag ik mij af wat er aan de hand is, wat de afwegingen bij de ´zorgvuldige interne beraadslaging´ waren en wat er overlegd is met de Tennisschool Leiden.
In afwachting van uw antwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Ruud Goudriaan

Gast

#8

2013-10-28 23:13

Het bestuur gaat een ALV organiseren!

Anneke Tjalma

Gast

#9

2013-10-31 22:40

ggoede aktie!