Verzoek ALV Tennisclub De Leidse Hout

Geachte tennissers,

Wij vragen jullie deze petitie te ondertekenen. Door middel van deze petitie verzoeken wij het bestuur van de tennisclub De Leidse Hout om binnen 4 weken een Algemene Ledenvergadering te organiseren.

Directe aanleiding van de ALV is het besluit van het bestuur om het contract met de Tennisschool Leiden op te zeggen.

Om een ALV bijeen te roepen is volgens artikel 12, lid 4 van de statuten vereist dat 10% van de stemgerechtigden een schriftelijk verzoek indienen (bij 45 stemmen van de senior leden zouden wij genoeg moeten hebben).

Wij rekenen op jullie stem!

Anneke Tjalma/Annemieke Schilder Spel