Zorg over de (jeugd-ggz) Zorg

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Zorg over de (jeugd-ggz) Zorg.


Gast

#1

2013-04-03 06:36

het lastige van het feit dat gemeentes de regie over de zorg voor kinderen en jongeren krijgen is dat deze regie nu verdeeld wordt over honderden gemeentes. Het vaststellen of de zorg inhoudelijk op een zorgvuldige wijze wordt aangeboden, het bewaken van de kwaliteit en veiligheid wordt nu dus een verantwoordelijkheid van de gemeente, dat wil zeggen een coördinator bij een bijvoorbeeld kleine gemeente van 10000 inwoners. Zorginstellingen welke een groot verzorgingsgebied hebben moeten dan met 40 of 50 gemeentes gaan overleggen over de aan te bieden zorg. Het staat op geen enkele wijze vast dat dit tot een verbetering van de kwaliteit zal leiden.

Gast

#2

2013-04-03 07:40

Als medewerker binnen de GGZ, maar ook als ouder van een jeugdige bijna 12 jaar die een psychiatrische aandoening heeft, maak ik mij ernstige zorgen hoe dit verder moet. Mijns inziens is dit juist een grote groep van de kinderen waar nogal wat problematiek heerst. Is het niet belangrijk dat ook deze jongeren de kans moeten krijgen door de aangeboden zorg om tot een goed functionerende gelukkige volwassene op te groeien? Geen hulp, zullen ze op latere leeftijd alleen maar meer gaan kosten.

Gast

#3

2013-04-03 07:52

Zorgelijke en onwenseljke ontwikkeling. Hiermee wordt de rekening alsnog doorgeschoven naar onze kinderen.

Gast

#4

2013-04-03 09:06

ik hoop echt dat het huidige systeem gewaarborgd blijft want het is voor cliënten niet te doen om steeds naar andere instanties verwezen te worden met als gevolg nog langere wachtlijsten en van kastje naar muur gestuurd worden.

Gast

#5

2013-04-03 09:34

Goed initiatief: het is echt verschrikkelijk dat dit besluit genomen wordt!!

Gast

#6

2013-04-03 09:40

Zorg gaat over mensen, niet over geld. Laat dit ook niet gebeuren en zet welzijn weer op de kaart van Nederland.
In een crisis vervallen we te gemakkelijk in het vertalen van zorg in euro's, maar dit is een valkuil en schadelijk voor de lange termijn. Zonder welzijn geen welvaart.

Gast

#7

2013-04-03 10:04

Goed initiatief !!!
een werker in de kinder- en jeugdpsychaitrie

#8

2013-04-03 10:13

Goed initiatief.
M.i.hoort de zorg voor een goed functionerende kinder- en jeugdpyschiatrie een taak van de overheid te zijn, en niet die van een gemeente. Het gegeven in welke gemeente je woont moet niet van invloed zijn op het het recht op welke medisch-psychiatrische voorziening je wel of niet hebt.

Gast

#9

2013-04-03 12:23

Goed initiatief. Werd hoog tijd!

Gast

#10 Kinder- en jeugd ggz moet niet naar de gemeente

2013-04-03 15:26

Het is ondenkbaar dat iets dergelijks zou gebeuren in de kindergeneeskunde. Zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek hoort en kan niet door de gemeente gecoordineerd worden dit vraagt om expertice waarover de gemeente niet beschikt. Kinderen en jeugdigen die de zorg van de specialistische ggz nodig hebben moeten deze nu en ook in toekomst kunnen krijgen, daarbij moet niet het geld maar het welzijn van het kind/jeugdige en zijn gezin voorop staan.
Gast

#11

2013-04-03 15:29

Goed initiatief, eindelijk duidelijk hoe breed wordt gevreest
GGZ werker

#12

2013-04-03 15:35

Er kan idd voor bepaalde doelgroepen beter samengewerkt worden, met andere instellingen/hulpverleners/client/clientnetwerk. Maar er wordt steeds gedaan of dat pas kan als de financiering in 1 hand ligt. Dat is echter helemaal niet nodig en lijkt op uitstelgedrag. Goed samenwerken kan nu ook al. Kijk maar eens op de website www.1gezin1plan.nl en zie hoe daar binnen en over sectoren heen (zorg, woningbouw, politie) effectief wordt samengewerkt. Punt is dat de opdrachtgevers in de zorg (verekeraars, provincies, gemeenten) hier altijd te weinig eisen stellen. Een dergelijke benadering blijft dan te veel exclusief voorbehouden aan individuen en kleinere (klantgerichte) instellingen en zorgaanbieders. Dus laten zoals het is met meer verantwoording naar opdrachtgevers op dit aspect. Opdrachtgevers moeten hierin ook de eigen verantwoordelijkheid herkennen

Gast

#13

2013-04-03 16:39

Als moeder v twee kids met ASS en ADHD, ben ik absoluut tegen de maatregel! Juist door de diagnostiek is een passende behandeling tot stand gekomen wat de situatie sterk heeft verbeterd!

Gast

#14

2013-04-03 18:20

Nu bezuinigen op jeugdzorg betekend een onbetaalbare rekening over vijf jaar

Gast

#15

2013-04-03 20:14

Schandalig hoe deze regering omgaat met dit alles en vele andere zaken in de gezondheidszorg
Ouderen ,zieken,bejaarden en mensen met psychische aandoeningen ! waar gaat dit heen ?????
autisme is een afwijking ?? Nee het kan een gave zijn die mensen onderscheid van anderen en is .... ach Menno jij weet wat ik bedoel

Gast

#16

2013-04-03 20:20

Ga in godsnaam niet rotzooien met onze kinderen en laat de zorg niet door gemeentes uitvoeren!!

Gast

#17

2013-04-03 21:00

Een oud gezegde maar wel een goed gezegde "schoenmaker houdt je bij je leest"

Gast

#18

2013-04-04 06:05

Als een jeugdige psychische/psychiatrische problemen heeft, dan is de jeugdige ziek. Wij zijn allemaal verzekerd tegen ziekte, via onze nationale zorgverzekering. Het is in strijd met de wet op de gelijke behandeling om de jeugdigen van dit recht te onthouden.

Gast

#19

2013-04-04 06:19

Kinderpsychiatrie = gezondheidszorg: Autisme, Eetstoornis, Trauma, ADHD, depressie, angststoornis....

Gast

#20

2013-04-04 06:58

heel goed!

Gast

#21

2013-04-04 07:27

Zorg is geen ambtenarenwerk!!
Gerard van Kesteren

#22 Dubbele transitie

2013-04-04 10:15

Jeugd ggz...ook eerst inpassen in basis ggz in 2014 om een jaar daarna naar gemeenten te gaan....double trouble
menno oosterhoff

#23 Re: Dubbele transitie

2013-04-04 10:18

#22: Gerard van Kesteren - Dubbele transitie 

 Mee eens. Wat we moeten met het bestuurlijk accoord als de transitie doorgaat is volstrekt onhelder Dat maakt de verwarring nog een stuk groter.


Gast

#24

2013-04-04 11:20

Ondenkbaar. Juist zo (dringend) nodig

Gast

#25

2013-04-04 11:33

prima actie!