Religieuze omroepen moeten blijven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Religieuze omroepen moeten blijven.


Gast

#26

2012-12-18 20:55

Tussen alle onzin van spelprogramma's en verneder t.v. is het aanbod van veel van deze omroepen een verademing. Het feit dat de religieuze en andere groeperingen zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud voorkomt dat b.v. de NOS - als neutrale omroep - moet gaan besluiten welke soort Islam of Katholicisme ze willen presenteren. Erg onwenselijk lijkt me. Een democratische samenleving is voor de kwaliteit van haar beslissingen verder gebaat bij een divers geluid uit religieuze en niet-religieuze hoek en dat maken deze omroepen mede mogelijk!

Gast

#27

2012-12-20 16:02

RELIGIEUZE MOETEN BLIJVEN, schande om ze weg te bezuinigen.

Gast

#28

2012-12-20 21:04

Mee eens! Is onderdeel van vrijheid van meningsuiting lijkt mij...
Gertru

#29

2012-12-21 00:54

Ik kijk met heel veel plezier naar verschillende programma's van IKON. B.v. 'Het Vermoeden'. Ik zou het heel erg missen als dit soort programma's niet meer uitgezonden zouden worden.
pastor Eppo Vroom

#30

2012-12-21 13:46

Het zou niet alleen heel erg zijn als allerlei prachtige programma's (het vermoeden, Rosenmuller, allerlei prachtige documentaires, Kruispunt, etc, etc, zouden verdwijnen. Ook het werk van het IKON-pastoraat zou door velen gemist worden. Het is betekenisvol pastoraat, dat er tochal te weinig is. Het blad Mensen is prachtig en voorziet werkelijk in een behoefte.
En wat een idioot misverstand: veel religies zijn er niet enkel voor achter de voordeur, ze willen een lichtend licht zijn in de grote, vaak onherbergzame wereld. Niet voor een leven na de dood, maar voor dit leven hier en nu en in de toekomst: de hemel moet op aarde komen! (wat een misverstand humanistisch verbond!)
aurora

#31

2012-12-21 14:54

ik hoop en bid dat deze omroepen mogen blijven bestaan.
H.J. Nieuwenhuis

#32 aanslag op religie in het publieke domein

2012-12-21 15:52

Beter dan Plaisier en Bram Grandia kan ik het niet zeggen. Het huidige maatschappelijke klimaar wordt gedomineerd door een religie die geen andere religie duldt: libaralisme. Maar dan in het kleed van deze tijd, waardoor het niets meer met libertas te maken heeft. En dus geloven wel duldt, maar dan alleen achter de voordeur. Gewoon, als liefhebberij. Zoals punniken, postzegels verzamelen of scrabbelen. De doorbraak het actief deel zijn van christenen aan niet-christelijke (politieke) partijen vond ik indertijd een evengelische opdracht. Ik krijg het idee, dat het een niet zo evangelische dwaasheid van me was. Hendrik Jan Nieuwenhuis
Simcha Breslauer

#33

2012-12-21 16:35

De Joodse Omroep heeft over de jaren haar bestaansrecht meer dan bewezen. Deze omroep en ook de andere kleine omroepen mogen niet ten ondergaan aan de bezuinigingswoede van de overheid.
kerklid

#34

2012-12-21 18:12

liever geen dating-sponsoring....

Gast

#35 Bauke Veenstra

2012-12-21 20:39

Een typisch verschijnsel van doorgeslagen democratie: de meerderheid houdt geen rekening met minderheden. Dat is geen verbetering van onze samenleving maar een verschraling. Het geld kan ook op andere plekken in de omroepwereld worden bezuinigd en er zijn geen inhoudelijke argumenten waarom nu juist deze omroepen weg zouden moeten.
Kaat

#36 Re: Troosten en dwarsliggen

2012-12-22 23:57

#6: Priester en Profeet - Troosten en dwarsliggen

Geheel mee eens. Geweldig verwoord. Dank.

 

Trommel

#37 Omroepen

2012-12-23 10:35

Zingeving is iets waar dringend behoefte aan is.
Koos

#38

2012-12-23 13:49

Ik vind het heel erg dat de religie, het geloof, op deze manier uit onze samenleving wordt weggezuiverd. En dat op een moment, dat onze verruwende maatschappij dit tegenwicht zo hard nodig heeft!
norbsenga

#39

2012-12-26 14:52

Ook al ben ik niet religieus, toch vind ik het belangrijk om deze zenders te blijven volgen, vooral als buffer tegen al het andere mediageweld. Een zender waarop nog op een rustige inhoudelijke manier gecommuniceerd word en waarin je de tijd krijgt om tussendoor er over na te denken of je wel of niet met de spreker eens bent.Pas nog naar de Thomaskerk geweest waarin zeer mensen aan het woord waren Jan Terlouw Bert Keijser en Marius v d Berg dank zij de Ikon was ik daar en vond het zeer inspirerend.
Rob

#40 2.42-omroepen moeten blijven

2012-12-27 20:11

Zéker bij de Publieke Omroep is pluriformiteit van belang, zoals dat hoort in een democratische samenleving waar de meerderheid ook ruimte geeft aan minderheden om hun stem te laten horen. Overheidsgeld voor radio en televisie is daarom juist veel beter besteed aan '2.42'-omroepen dan aan bijvoorbeeld 'Boer Zoekt Vrouw', een programma dat ook prima door een commerciële omroep had kunnen worden gemaakt.
Ohm

#41 Petitie

2012-12-28 15:44

Ieder moet de info kunnen ontvangen waar hij recht op heeft. Zelf vind ik OHM interessant. Maar ook andere stromingen.

Gast

#42

2012-12-28 17:16

Er is nog steeds behoefte aan levensbeschouwiong, in welke vorm dan ook. De huidige regering lijkt bang te zijn voor alles wat zweemt naar religie, zonder nog te weten waar het over gaat. Heeft ook te maken met xenofobie en afkeer van linkse hobbys. Ik moet er niet aan denken dat de IKON met de EO versmolten wordt!
Henk

#43 levensbeschouwing

2012-12-28 18:22

Wat meer programma's die ergens over gaan op radio en tv, zou toch wel erg fijn zijn.
Pieter Anton

#44 Zendmachtiging intrekken van het IKON,RKK.

2012-12-28 20:44

De IKON en het RKK zijn waardevolle omroepen en moeten daarom blijven, ze zorgen voor verdieping en reflectie die in omroepland in deze tijd hart nodig zijn en we te vaak bij de andere omroepen zien dat enige bezinning veel te weinig aandacht krijgt.
Jommy

#45 Een publieke relizender graag

2013-01-03 17:50

In getal zijn er meer Nederlanders lid van een religieuze organisatie dan van voetbalclubs. Er is volop aandacht voor voetbal op de publieke zenders, dus waarom ook niet voor religie? Maar dan zit de huidige versnippering ons in de weg, want nu is het beeindigen van de subsidie voor een kleine omroep eenvoudiger dan als de omvang zichtbaar is. Laten we niet alleen " tegen" zijn, maar ook " voor" een alternatief in de vorm van een publieke relizender. Dan kunnen de kleine omroepen zoveel mogelijk faciliteiten delen. De politieke argumentatie voor deze voorgenomen bezuiniging is vliesdun en lijkt vooral ingegeven door het idee dat er weinig protest valt te verwachten bij bezuinigingen op activiteiten van krimpende groepen in de samenleving. Het verschil tussen een dictatuur en een democratie is de omgang met minderheden. Onze toekomst ziet er niet best uit als dit zo doorgaat.
els

#46

2013-01-03 20:06

Met meer kleuren op een pallet, kun je beter nuances aanbrengen. Daarom teken ik voor de kleinere omroepen. Deze maken het verschil!
voetenwasser

#47 Re: Religieuze omroepen moeten blijven

2013-01-28 12:08

#1: Berniemobiel - Religieuze omroepen moeten blijven 

 Meeste andere omroepen interesseren mij totaal niet - meeste van hun programmas hebben geen "inhoud" waar ik iets mee kan!

voetenwasser

#48 Re:

2013-01-28 12:11

#2: Jeeninga -  

 Kom niet op voor religie, maar sta op voor Jezus - Hij heeft alles gegeven om ons eeuwig leven te geven!


Gast

#49

2013-02-15 19:26

democratischer dan: zendtijd verdelen naar rato van het aantal leden per omroeporganisatie, is niet mogelijk.

Gast

#50

2013-02-18 13:16

De eenheidsworst in denken over de plaats van religie in ons land moet worden doorbroken. Zouden ouderen daar ook nog iets van mogen vinden?