Religieuze omroepen moeten blijven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Religieuze omroepen moeten blijven.

Berniemobiel

#1 Religieuze omroepen moeten blijven

2012-12-12 07:44

In de grote omroepen vind ik niet datgene waar ik naar zoek.
Jeeninga

#2

2012-12-12 08:43

We moeten blijven opkomen voor religie in ons land. Het is zo merkbaar dat er geen Christen partij in de regering zit. Toch gaat ieder naar de kerk met kerst. Ik zou zeggen, Leef je Geloof.
Tjanneke

#3

2012-12-12 10:49

Graag ondersteun ik de zichtbaarheid van diversiteit in onze samenleving, dus ook op gebied van religie in het openbare domein van de media.
Pastoor

#4 Verbinden

2012-12-12 10:57

Religie is van grote betekenis voor onze samenleving vandaag de dag: religare: verbinden en verbinding!
Ich glaube

#5

2012-12-12 11:38

Christelijke normen en waarden zijn de bakermat voor onze samenleving.De politiek vergeet dit!!!
Vredige religie moet dus blijvend doorklinken via radio en televisie.
Verliezen we de band met onze wortels en daarmee ons culturele erfgoed,
dan is dat opium onder een gebalanceerde samenleving,
waar ruimte moet zijn voor ieder weldenkend en dito gedragend mens.
Het huidige economische denken is teveel "winstdenken".
Priester en Profeet

#6 Troosten en dwarsliggen

2012-12-12 14:07

Ongehoord! Dit mag absoluut niet gebeuren, zeker niet in een crisistijd.
Comfort and challenge! Priester en profeet zijn, dat is hun taak in onze samenleving.
Dat geluid mag niet de mond gesnoerd worden.
Renée philosopher

#7

2012-12-12 15:29

Diversiteit, een ander geluid, ruimte voor spiritualiteit, interessante documentaires over levensbeschouwing: dit moet allemaal blijven, het is belangrijk voor een publieke omroep die zijn naam waar wil maken!
Humanist

#8 Human

2012-12-12 16:44

Voor mij is ook de Human religieus.
Ward Kint

#9 Materiaal van onschatbare waarde voor onderwijs

2012-12-12 18:38

Het materiaal van deze omroepen is van zeer grote waarde voor het onderwijs over verschillende levensbeschouwingen. Door dit onderwijs krijgen leerlingen inzicht in de verscheidenheid aan mogelijk posities in tal van debatten, en kunnen ze vervolgens hun eigen positie bepalen. De levensbeschouwelijke omroepen leveren dus een schat aan kennis en inzichten op. Deze geven het leven zin en betekenis. We leven niet voor geld alleen!

Gast

#10

2012-12-13 12:23

Het maatschappelijk middenveld wordt gecastreerd door het huidige beleid. Niet langer tellen ledenaantallen maar gaat het om de definitie van kwaliteit van onze centrale machthebbers. Het is feitelijk de centralisatie van macht welke de vrijheid van meningsvorming en godsdienst niet langer op gelijk niveau zal behandelen.
Carla.

#11

2012-12-13 14:41

Dat de veelkleurigheid van de Nederlandse samenleving zichtbaar mag blijven, is mijn wens en verlangen. Juist door het zichtbaar/hoorbaar/invoelbaar te maken, middels vaak prachtige docu's, achtergrondverhalen en gesprekken, kan er een deur open gaan ( i.p.v. achter de voordeur ) naar elkaar. Juist 2.42 Omroepen zorgen ervoor dat kennis/inzichten/nieuwe perspectieven kunnen lijden tot respect en begrip m.b.t. het brede landschap van levensbeschouwing. Onmisbaar in onze maatschappij en wereld. 2.42 Omroepen maken voor mij het verschil. Daarom mijn meer dan hartelijke steun.
leeuwtje

#12

2012-12-13 19:36

Natuurlijk wil ik dat de religieuze omroepen blijven, maar als ik een petitie onderteken wil ik de hele petitie eerst wel lezen!!!
Danny van der Meer

#13 Bos

2012-12-13 20:03

Deze omroepen zijn van belang voor de samenleving!
Daarom deze handtekening
Mede humanist

#14 DE OERKNAL

2012-12-13 20:10

Als ik moet kiezen, moet ik ook een keuze kunnen maken, maar hier kan ik alleen maar voor kiezen en niet tegen, dat is toch geen stemming. Trouwens volgens heel veel gelovigen, mag ik eigenlijk helemaal niet meer leven, omdat ik niet geloof. Als er een God of iemand anders zou zijn, die de schepper is van, in ruimtelijke zin gezien deze zandkorrel is het heelal. Kijk even naar de oerknal, en blijf niet hangen in de middeleeuwen. Of wel, maar om daar gesubsidieerde radiozendtijd voor te gebruiken ben ik tegen. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1252017
Drs.

#15 Re: DE OERKNAL

2012-12-13 20:53

#14: Mede humanist - DE OERKNAL

Wat probeer je te bewijzen met je link? Dat er beter subsidie uit kan gaan naar - in jouw ogen - het tegenovergestelde? Dat beide (wetenschap en religie) niet naast elkaar kunnen bestaan? Dat de oerknal, en alle toevalligheden die daarbij zijn komen kijken, het antwoord is op waarom wij bestaan? In mijn ogen, en verschillende wetenschappers (biologie, natuurkunde, enz.) zijn het met me eens, kunnen schepping en een 'wetenschappelijk' ontwerp prima naast elkaar bestaan.

Jij gelooft zeker dat men in de Middeleeuwen niet aan wetenschap deed en dat men destijds dacht dat de aarde plat was. Dit is echter iets wat eind negentiende eeuw bedacht is om de Middeleeuwen en Christenen 'zwart' te maken, minder te laten lijken dan ze zijn. In tegendeel: het waren destijds juist de kerkelijken die in de kerk(tuin)en aan wetenschap deden. En al ver voor de jaartelling wisten Joden 'wetenschappelijke' dingen die in andere volken nog niet bekend waren. Was het niet door bijbelse wetten dat juist deze bevolkingsgroep vaak gespaard werd van ziektes zoals de pest?

Kijk, ik begrijp dat het in de bijbelse verwoording tovenarij lijkt als je je er niet in verdiept hebt, maar probeer in dat geval niet voor anderen te bepalen wat ze wel of niet mogen geloven, kijken of luisteren. Ik vraag ook niet of de KNAW wil stoppen met het financieel steunen van jouw/mijn/onze wetenschap. Laten we elkaar de ruimte geven en openstaan voor elkaar, dan is er wellicht ook wat meer begrip (vanuit beide kanten). Dan kan het deel christenen af en toe naar christelijke zenders kijken/luisteren, en het deel geïnteresseerden in wetenschap naar hun programma's.

Nieuwe Hoop voor Nederland

#16

2012-12-14 00:22

Als de kleine zenders weg moeten dan moet er ruimte komen voor een religie-kanaal waar alle spirituele uitzendingen op uitgezondenkunnen worden. Den Haag!!!! Nederland bestaat uit mensen met een vragende spiritualiteit,welke o.a. een positieve invloed heeft op de gezondheid en vele andere zaken voor mensen.Ook voor hen die daar niet altijd bewust voor kiezen.
Niet een privegelovige

#17 Bezuinigingen zonder culturele visie

2012-12-14 04:08

Door (kleine) religieuze groepen de toegang tot het publieke net te omzeggen wordt een aanslag op de diversiteit in de cultuur gedaan. Het is niet te verwachten dat de commerciële omroepen dit voor hun rekening zullen nemen, omdat die alleen zijn geïnteresseerd in grote getallen. Op internet is genoeg te vinden maar de televisie is een platform dat veel gemeenschapsvormend/toegankelijk. Het publieke net is m.n. Als cultureel platform bedoeld. De bezuinigingsmaatregel getuigt van weinig visie/affiniteit mbt tot de inhoudelijke kant van de cultuur. Het levensbeschouwelijke/filosofische debat is de kern van de cultuur.

Gast

#18

2012-12-14 22:02

Zinvolle mooie programma's die moeten wijken voor het merendeel geweld ????? Mensen willen steeds meer en vaker spiritualiteit in hun leven. Kappen met die waanzin, en allerlei flut reclames en programma's die slechts de commercie dienen en niet de burger c.q. de mens !!!!
Aagje

#19

2012-12-15 00:38

De regering van nu wil geloof en religie terug dringen tot achter de voordeur. Maar juist daar kijk je TV en luister je naar de radio? Waarom dan die merkwaardige zwaai naar 'weg met religieuze omroepen'? Gaat de moslim omroep nu ook weg?

Gast

#20

2012-12-15 17:50

De omroepen met de beste inhoudelijke programma's mogen beslist niet verdwijnen. Er is al veel teveel van hetzelfde. Weg met de reclames en de commerciële zenders.
Laat de heren en dames in Den Haag alsjeblieft naar ons luisteren!
Markies Guido

#21 religie scoort niet

2012-12-15 20:21

Laten wij eerlijk zijn. Religie scoort niet. En daarom moet het weg. Terwijl religie het antwoord is op de vele vraagstukken waar wij nu tegen aan lopen. Denk je nu echt dat wij het antwoord krijgen op de zelfmoord van het meisje dat zo gepest werd door programma;s als lingo, of boer zoekt vrouw! Duuuhhhhh
Laten wij nu eens op houden met keuzes te maken op basis van kijkcijfers, maar laten wij keuzes maken op basis kwaliteit en basis van waar de maatschappij behoefte aan heeft.

Gast

#22

2012-12-15 20:50

Hierbij een link naar mijn column van
16 december : Preek voor eigen parochie:
http://www.ikonrtv.nl/daw/column.asp?lIntItem=5&lIntEntityId=376 Daarin ondersteun ik deze petitie

Bram Grandia
Adisen

#23 Religieuze omroepen moeten blijven

2012-12-18 01:10

De kerken en vergelijkbare structuren doen erg veel, aan acties, maar ook gewoon door wat ze zijn. Ze vormen een samenhang en opvang (op verschillende manieren!), geven nog steeds het leven van zeer velen (meer) zin. Religie is een - heel belangrijk - fundament van onze cultuur (en daarmee ook van onze manieren van doen) - het is ervan doortrokken. Secularisatie is daardoor een tijdelijke zaak. Het geeft, zoals vele maatschappelijke verschijnselen, een golfvormige tendens te zien van mate van aanhang. Politici kunnen wel denken dat dit niet meer zou gelden, maar dan zullen ze over een poos van een heel koude kermis thuiskomen. Religie is een goede bron van spiritualiteit en bovendien eentje met bestaande organisatiestructuren. Religie is altijd op één of andere manier een onderstroom in het bewustzijn en die moet niet verdwijnen, want dan raken vele mensen innerlijk stuurloos. De politiek wil het kind met het badwater weggooien en dat zal desastreuze gevolgen hebben. Ongeorganiseerde spiritualiteit leidt tot maatschappelijke onduidelijkheid. Spiritualiteit is verbonden met geschiedenis en cultuur, kan daar niet los van staan. Godsdienstige groeperingen geven niet alleen ad hoc allerlei goeds, maar ook verbondenheid met verleden, toekomst, en anderen - àls het goed is tenminste - en daar kunnen die groepen eigenlijk alle het boetekleed aantrekken! Want ze hebben het wel degelijk laten afweten, door niet werkelijk voor de mensen te kiezen, maar voor de letter van de godsdienst op zich, en dat tientallen jaren, waardoor ze verzwakt zijn geraakt. Ze krabbelen echter wel weer op - gun ze dan ook die kans. Het idee dat religie iets zou zijn voor alleen achter de voordeur is een illusie en een zelfs volkomen achterlijke gedachte: je neemt als mens en deelnemer aan de maatschappij jouw eigen spiritualiteit, of het gebrek daaraan, mee de samenleving en dus juist die maatschappij in en als daaraan een gebrek is, heeft dat veel ernstiger gevolgen dan gebrek aan kunnen lezen of schrijven!
De massamedia die niet gecontroleerd of niet goed gestructureerd en georganiseerd worden, zoals de massacommunicatiemedia als Twitter en blogs bijvoorbeeld, leiden tot afschuwelijke rampen zoals in Haren in 2012. Daarom moeten er bijzonder goede mediaprogramma's blijven over religie en in juist ook ons land dus ook van diverse religieuze groepen.
Een samenleving is in de eerste plaats een moreel en cultureel samenstel, waaraan de economie schatplichtig is - letterlijk en figuurlijk. Het landsbeleid en ook het internationale beleid van bestuurders in de wereld toont omtrent dat inzicht een schandalig gebrek, waardoor het in de praktijk andersom is: schandalig èn uiterst schadelijk. Het is een verschijnsel dat zich in een groot deel van de wereld voordoet. In landen die godsdienst centraal stellen in bestuur worden de mensen snel en veelal te zeer ondergeschikt gemaakt aan de regels - en vooral regeltjes - van een minderheid met macht. Macht leidt tot inflexibiliteit en daarmee tot fouten - maatschappelijk derhalve op te grote schaal. Daar heerst dus ook geen gezond evenwicht, maar onderdrukking onder een fout mom.
Godsdienst maakt dat de mensen speciaal zijn, net als sport dat doet en arbeid die bij je past en niet vergeten de eigen passie en omgevingen waar men zich thuisvoelt. Religie is typisch iets waar mensen zich op een fundamentele manier thuis (moeten kunnen) weten, zonder dat de banden verstikkend hoeven en mogen zijn. Massacommunicatiemiddelen blijken daarin onvoldoende te voorzien, maar massamedia kunnen de bijbehorende spiritualiteit (datgene dat evenwicht brengt in het bewustzijn aangaande wat echt belangrijk is) op een goede manier levend houden en stimuleren. Daarom is het essentieel dat religieuze organisaties, en dus vooral ook omroepen, blijven bestaan en kan ons land daarin zelfs een voorbeeldrol vervullen.
renske

#24

2012-12-18 10:39

Als religie iets voor achter de voordeur is, dan is voetbal enz ook iets voor achter de deur. Alle persoonlijke keuzes zijn iets voor achter de voordeur

Gast

#25

2012-12-18 10:43

Ikon is een TV zender. Maar pastoraal, dus voor de mens is nood, kunnen mensen ook bij de IKON terecht. Daar mee wil ik zeggen dat het veel meer is dan een TV zender