Neen tegen kappen Kennedybos!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Neen tegen kappen Kennedybos!.

David Wemel

#1 Standpunt Groen Kortrijk

2012-09-14 13:21

De partij Groen in Kortrijk deelt de bezorgdheid van Natuurpunt in verband met het Kennedybos. De inplanting van het ziekenhuis op deze locatie was een historische fout en de verdere impact op het versnipperde Groen Lint Zuid moet ten alle prijze vermeden worden. Wij dringen er dan ook op aan dat er gezocht wordt naar alternatieven voor de personeelsparking. Onze houding ten aanzien van het globale dossier is wel eerder positief. Het mobiliteitsplan vertrekt vanuit het openbaar vervoer en de fietser, met een vrijliggende bedding tussen het centrum van Kortrijk en Hoog Kortrijk (AZ Groening, Beneluxpark, Katho-Kulak en Evolis). De historische fout kunnen we wellicht niet meer rechtzetten. De verdere impact er van op milieu en mobiliteit moeten we absoluut binnen de perken houden. Wat milieu betreft slaagt Leiedal voorlopig niet in dat opzet, wat mobiliteit betreft wel.
Matti Vandemaele

#2 Neen aan het opnieuw kappen van bomen

2012-09-14 16:06

Groen wil zich mee verzetten tegen het opnieuw zinloos kappen van bomen in onze stad. Er is al geen bos in onze stad en dan wil men het meest waardevolle stukje nog tegen de vlakte.
Eef

#3

2012-09-14 17:47

Wat hebben we echt nodig? Parkings of bossen???
Laat aub het beetje bos dat we nog hebben staan, er
is al zoveel grijs :(
Sebastien Demeulenaere

#4

2012-09-14 17:50

Een groene boulevard aanleggen aan de ene kant van 't stad en bos kappen voor parking aan de andere kant? Op die manier wordt stadsgroen tot een weinig betekenisvol pionnetje herleid...
Bernard Decock

#5 Ziekmakend

2012-09-14 20:05

Wil aub ook een knop "delen via G+" aanbrengen (ik heb geen facebook-account ... en zal er nooit één hebben).

Iedere partij dient zijn stelling omtrent deze zaak VOOR de verkiezingen duidelijk gemaakt te hebben, zodat we weten wie voor het Kennedybos staat. By the way, hoe minder bossen, hoe meer zieken, hoe groter de parking van het AZ Groenige zal moeten wezen!

Gast

#7

2012-09-15 10:50

laat dit mooie kleine bos staan en veel meer mensen zullen er blij mee zijn.
plaats genoeg voor parking elders ( bv bovenop de bestaande parking van expo.


Gast

#8 Kennedybos Kortrijk bedreigd

2012-09-15 11:34

Elk bos, elke boom is heilig, zeker in de bosarmste streek van heel Europa.
Pitje

#9

2012-09-15 13:36

Heb als tienjarige de eerste boompjes van dit bos gaan planten met mijn pa. telkens we er langsrijden toon ik mijn kinderen vol trots het bosen zeg " je pa heeft nog geholpen om dit bos te planten. En nu wil men er ern parking van maken!
bellegemnaar

#10 kennedybos

2012-09-15 15:35

de hele kliniek is volgens mij een giller.vanuit je kamer zie je alleen maar beton,elk zijn eigen tv terwijl mensen schreeuwen om meer sociaal contact,geen gratis drinkwater,wel een peperdure parking!en nu is er sprake om ook nog eens het kennedybos op te geven voor een parking?!dit gaat toch wel heel erg mijn petje te boven!!
de vrije

#11 AZG

2012-09-15 17:26

Zowel de mensen die werken bij AZG als de patiënten hebben dezelfde klachten. De clan De Clerck zit daar ook al in de raad van bestuur. Het ziekenhuis is geen plaats van genezing meer maar een fabriek die moet opbrengen!
Debora

#12

2012-09-15 19:24

Red de natuur
Siegfried

#13

2012-09-16 11:55

Hoe is het GVDM mogelijk dat ze destijds zoveel moeite gedaan hebben om alle mensen warm te maken voor een "plant een boom actie" om dit nu met een pennentrek kapot te maken!!! De regio moet hier naar de KL, alles moet dicht gebouwd worden! Wat is hier gaande? Wat speelt er in die zieke hoofden om? Echt een kortetermijnvisie!!!! Hopelijk denkt ieder van jullie eens aan dit feit als hij of zij in het stemhokje staat!

Gast

#14

2012-09-16 12:18

Ik ben zelf nog met de scouts in regen en wind gaan aanplanten in het Kennedy bos ... om later een groene long te krijgen; niet een parkeerplaats.

Gast

#15

2012-09-16 13:47

staat er nog geen beton genoeg in kortrijk en omgeving!!!!
Jan Dewilde

#16

2012-09-18 00:14

Jullie hebben overschot van gelijk.
Eerst maar plant een boom-acties houden en dan als er iets is dat al op wat trekt, gewoon omzagen. Ik vind dat ongelooflijk.
Als er ruimte tekort is voor parking, moeten ze maar iets bouwen in verdiepingen. Kost geld, maar zoiets moet je voorzien vanaf het begin van de ontwikkeling van een dergelijk project.
Jan Dewilde
Dr Green

#17

2012-09-19 20:27

Méér zuurstof in de stad aub!
wim boone

#18

2012-09-20 00:46

Alsof daar anders geen open ruimte is ... Het Kennedybos is een ferm onderschat stukje natuur, erg goed bereikbaar uit heel Kortrijk zonder de auto te moeten nemen, en ideaal voor een boswandeling met kleuters of net iets oudere kinderen.

Ik zou het erg jammer vinden als een deel daarvan moet wijken voor parking. Hoe lang zal het dan nog interessant zijn om het overblijvend deel te behouden?

Gast

#19

2012-09-22 12:37

Waarom bomen omhakken. Denk toch eens éénmaal aan het mielieu. Juist op het ogenblik dat België zingt voor het milieu. Er is daar parking genoeg.
Duvelke

#20 Kennedybos

2012-09-24 13:39

In de plaats van bos weg te kappen en parkings uit te breiden, zou men niet beter het bus aanbod weer uitbreiden in plaats van wat men nu gedaan heeft, de frequentie naar het ziekenhuis verminderd! En dit in een tijd dat men vraagt om de auto eens meer te laten staan. Daar komt de hypocrisie van sommige politici weer naar boven!!!
stapper

#21

2012-09-25 12:44

Bomen planten en nieuw bos aanleggen in onze streek, O.K.! Maar niet enkele jaren daarna KAPPEN!

Gast

#22

2012-09-27 12:43

Natuur moet weer wijken door wanbeleid huidige politiekers, denk eraan in het stemhokje !
Mozes

#23 Milieubeleidsplan 2008 - 2013

2012-09-27 20:45

Dit vond ik terug in het milieubeleidsplan van Kortrijk:

Conceptuele uitwerking van het landschapsplan voor het stadsgroen Marionetten:
In 1999 besliste het College van Burgemeester en Schepenen tot het aanleggen van een groene structuur waarin zowel ecologie en zachte recreatie duurzaam ontwikkeld zouden worden. Deze groene structuur verbindt het Kennedybos, de afgedekte stortplaats in de Bosstraat, de kleine relictbosjes van Sint-Anna en het geplande speelbos aan Don Bosco.
Secundair wordt ook aldus de verbinding met het in aanleg zijnde stadsrandbos vanaf de Keizerstraat te Marke gemaakt.
Deze groene as volgt grotendeels de E17 van west naar oost, hierbij zoveel als mogelijk gebruik makend van de resterende ecologische infrastructuur. Ook het aanliggend landschappelijk waardevol agrarisch gebied begrensd door de kamlijn is hiervan een integrerend deel.
Anderzijds wordt deze structuur het bindmiddel met het stedelijk gebied rond Hoog-Kortrijk, in eerste orde met de ontwikkelingen rond de site van het nieuwe ziekenhuis AZ Groeninge en de hieraan verbonden projecten rond mobiliteit, parkeren, …
Eind 2007 schreef Leefmilieu een opdracht uit voor de realisatie van een landschapsplan dat tevens bijdraagt tot de ontwikkeling van het stedelijk gebied rond Hoog-Kortrijk door :
o het realiseren van landschappelijke elementen die het stedelijk gebied helpen structureren waarbij bestaande of geplande elementen zoals het AZ Groeninge, de snelweg E17, een waterbufferbekken, de resterende bebouwing, ... geïntegreerd worden in de omgeving.
o het voorstellen van maatregelen die de aanwezige landschappelijke kwaliteiten in stand houden en versterken.
o het inplanten van voorzieningen die door hun aard of inhoud gesitueerd worden in een park/bosgebied zoals een speelbos, een geboortebos, infrastructuur voor stille recreatie, …
o het uitwerken van het beheersplan gekoppeld aan het landschapsplan, waar mogelijk met extensief graasbeheer.
o het realiseren van de verbinding met het in uitvoering zijnde stadsrandbos, ten noorden van de snelweg E17 en palend aan de Keizerstraat te Marke.

bron: http://www.kortrijk.be/files/kortrijk/Gerda_Flo/milieubeleidsplan%202008-2013.pdf

Gast

#24 natuurvriend

2012-09-28 12:58

ik begrijp niet waarom er een fietspad zou moeten door het bos
is het huidige die nu langs het bos loopt niet meer goed misschien?
en als ze echt parkeerplaats te kort komen kunnen die heren die het voor het zeggen hebben
Misschien eens nadenken om ondergronds te gaan met de auto aan de kliniek
en boven de grond wat meer groen aanleggen
t zou dan iets mooier ogen.

ik ben al iets ouder en weet nog dat er trams door Kortrijk reden
maar dat moets weg van de heren
de wegen moesten dan zo breed mogelijk
nu moeten die wegen terug zo smal mogelijk .
en wat wordt het nog allemaal.
De kleine man zal het wel betalen.
en de heren zullen wel de winst van hun aandelen
op zak steken, er moet daar toch geen voorheffing op betaald worden.
’t word tijd dat we eens met zen allen op straat komen mijn gedacht .

AngelEyesRH

#25 Delen deze petitie!!!

2012-10-02 20:45

Er kunnen geen handtekeningen genoeg binnenkomen op zulke acties!!! Komaan mensen ... massaal deze petitie delen is de boodschap. zelf heb ik reeds gedeeld via Twitter, Gmail, persoonlijke website, enz.