Vlaamse Regering blijft doven discrimineren

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Vlaamse Regering blijft doven discrimineren.


Gast

#51 Re:

2012-06-18 23:06

#38: -

ter info: de Vlaamse Gebarentaal werd in 2006 erkend als officiële taal in Vlaanderen. Voor meer info, zie www.vlaamsegebarentaal.be


Gast

#52 Re: Re: Re: Discriminatie?

2012-06-18 23:20

#44: Discriminatie? - Re: Re: Discriminatie?

Beste,

ik stel voor dat u zich eens informeert m.b.t. het begrip discriminatie. Volgens het gelijke kansen en gelijke behandelingsdecreet, door de Vlaamse Overheid gestemd in 2008, heeft elke persoon met een handicap recht op redelijke aanpassingen. Het weigeren van die redelijke aanpassingen wordt gelijkgesteld met discriminatie.

De rechter in eerste aanleg in Gent, én de rechter in het Hof van Beroep in Gent hebben beiden, na grondig onderzoek, erkend dat het niet toekennen van een degelijk aantal tolkuren aan dove leerlingen, een weigering is van redelijke aanpassingen. Men is hiertoe gekomen, onder andere omdat de Overheid NIET heeft kunnen aantonen dat ze hiertoe geen middelen hebben. Uit die weigering wordt dus de discriminatie afgeleid.

Ik veronderstel dat we dus het in vraag stellen van de discriminatie kunnen stoppen en kunnen verder discussiëren over de relevante zaken: de toekomst van een hele generatie dove jongeren die zonder gelijke onderwijskansen ook geen gelijke arbeidskansen zullen krijgen.


Gast

#53

2012-06-18 23:44

Onderwijs is belangrijk, ook voor Doven.
Geef hen gelijke kansen binnen deze maatschappij!

Gast

#54

2012-06-19 00:03

I don't speak your language but I signed up for petition - do not discriminate against the Deaf people. It is their sign language yet still in Flemish language. Just like in American Sign Language - it is still in American English language.

Gast

#55

2012-06-19 00:28

men kan niet doof blijven op deze problemen

Gast

#56

2012-06-19 00:35

Blijven aandringen, blijven proberen tot Minister Smet eindelijk begrijpt waar we recht op hebben !!

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2012-06-19 00:40Gast

#58

2012-06-19 00:58

Zie bericht nr40 voor de redenen .. men wille maar niet begrijpen. > Er - is - geen - geld <

http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=discriminatie&lang=nn

http://nl.wikipedia.org/wiki/Discriminatie

http://www.vbsspo.be/jip%20en%20janneke.htm

 

Met vriendelijke groeten! :)

 


Gast

#59

2012-06-19 11:01

Teken a.u.b. deze petitie

Gast

#60

2012-06-19 11:13

Iedere kind heeft recht op volledige onderwijs; dus volledig tolkuren voor doof/slechthorende kind; iedere kind is uniek, geeft ze kans om een volledig afgestudeerde student(e) af. Geeft dove/slechthorende kind kans om te volgen bij onderwijs. AUB

Gast

#61

2012-06-19 11:29

Als directeur van een basisschool aanvaard ik volgend schooljaar een dove leerling in het zesde leerjaar. Hiervoor krijgen we... 0 uren doventolk! Regelrechte schande!

Gast

#62

2012-06-19 12:19

(✿◠‿◠)

Gast

#63

2012-06-19 12:51

Goed zo....
Vanharte succes!

Gast

#64

2012-06-19 15:42

dove mensen moeten alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te voelen tussen de horenden!

Gast

#65

2012-06-19 16:56

Pascal Smet kent blijkbaar geen schaamte !

Gast

#66

2012-06-19 17:45

Het wordt tijd dat Pascal Smet iets doet i.p.v. de aandacht van de media opzoeken om zijn eigen persoontje in de verf te zetten!!

Gast

#67

2012-06-19 19:47

Ik volg ook cursus en ik weet dat het heel belangrijk is voor alle doven, die toestemming moeten krijgen, vind ik want ik had zelf ondervinden hoe moeilijk het was om tolkuren krijgen.

Gast

#68

2012-06-20 00:40

Ik vind het belangrijk dat ook doven op een volwaardige manier les kunnen volgen in het reguliere onderwijs:dwz zo veel mogelijk ondersteuning van tolken VGT !!

Gast

#69

2012-06-20 01:56

Meer tolkuren is een verplichting als je het mij vraagt! Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk onderwijs!

Gast

#70

2012-06-20 10:41

Vanuit mijn rol als projectcoördinator Manpower Unlimited, stel ik mensen met een arbeidshandicap tewerk in het NEC. Vanuit mijn ervaring weet ik dat het slagen in school een belangrijk (meer dan bij valide personen) beginpunt is om werk te vinden. Vanuit mijn ervaring weet ik dat er niet altijd de middelen (kunnen) worden vrijgemaakt om bijv. dove mensen optimaal te ondersteunen. Dit legt ECHT beslag op hun verdere toekomst, want het is voor hen al 100x harder vechten voor een plekje in het NEC.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2012-06-20 13:44Gast

#72

2012-06-20 14:27

meer tolk aub

Gast

#73

2012-06-20 18:30

Waar blijft die fundamentele gelijkheid van elke mens? blijkbaar zijn bepaalde mensen/groepen meer waard dan andere mensen/groepen. KAN ECHT NIET!!!!

Gast

#74

2012-06-20 18:57

Graag gedaan en hopelijk helpt het!

Gast

#75

2012-06-20 21:42

Iedereen verdient om gehoord te worden!