Vlaamse Regering blijft doven discrimineren


Gast

/ #52 Re: Re: Re: Discriminatie?

2012-06-18 23:20

#44: Discriminatie? - Re: Re: Discriminatie?

Beste,

ik stel voor dat u zich eens informeert m.b.t. het begrip discriminatie. Volgens het gelijke kansen en gelijke behandelingsdecreet, door de Vlaamse Overheid gestemd in 2008, heeft elke persoon met een handicap recht op redelijke aanpassingen. Het weigeren van die redelijke aanpassingen wordt gelijkgesteld met discriminatie.

De rechter in eerste aanleg in Gent, én de rechter in het Hof van Beroep in Gent hebben beiden, na grondig onderzoek, erkend dat het niet toekennen van een degelijk aantal tolkuren aan dove leerlingen, een weigering is van redelijke aanpassingen. Men is hiertoe gekomen, onder andere omdat de Overheid NIET heeft kunnen aantonen dat ze hiertoe geen middelen hebben. Uit die weigering wordt dus de discriminatie afgeleid.

Ik veronderstel dat we dus het in vraag stellen van de discriminatie kunnen stoppen en kunnen verder discussiëren over de relevante zaken: de toekomst van een hele generatie dove jongeren die zonder gelijke onderwijskansen ook geen gelijke arbeidskansen zullen krijgen.