Behoud het Fransebos in Genk

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Behoud het Fransebos in Genk.


Gast

#1

2012-02-24 00:04

Er wordt al zoveel natuur uit de weg geruimd voor de 'vooruitgang'. Genk heeft als groene stad de plicht om dit stukje natuur te beschermen en te redden

Gast

#2

2012-02-24 10:34

Het is schandelijk hoe men,puur uit geldgewin,
Genk omvormt tot een afschuwelijk betonnen gedrocht en geen rekening wil houden met de leefkwaliteit van de inwoners!

Gast

#3

2012-02-24 11:13

Afkomstig uit Limburg en nu wonend in Strombeek, dat ook verstedelijkt, teken ik met veel genoegen deze petitie.
wiet

#4

2012-02-24 11:16

Hopelijk bijten de groot geld gewinners in het zand!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gast

#5

2012-02-24 11:18

De pot op met de grootverdieners ten nadele van de natuur en de gewone mens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gast

#6

2012-02-24 11:46

Ooit stond bij het binnen rijden van de Genk: "GENK GROENE STAD". Waarom bos rooien als het centrum genoeg woonst biedt, mits renovatie(waar men toch subsidies voor krijgt!!).Ivm h Fransebos indien men toch doorzet,waarom mensen onteigenen om invalswegen te creëren als er al genoeg zijn ( Loofstraat,Bresserstraat,Winterslagstraat,E.Coppéelaan, grens Fransebosstraat met 7-huizenstraat(in de draai).Ik zou zeggen laat groen wat groen is. De mensen zijn HIER komen wonen om het bos en de natuur en niet met het inzicht hun tuin of bos te MOETEN afgeven.

Gast

#7

2012-02-24 11:57

Ik ben het wel eens met deze verkaveling, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Destijds is dit gebied ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Er is destijds aan de bevolking de kans geboden om haar inspraak uit te oefenen doch op dat ogenblik is er geen enkele reactie gekomen. Als men van dit gebied een permanent groengebied had willen maken, dan had men toen moeten reageren. De voorwaarde die ik wel belangrijk vind is deze : de aangeboden bouwkavels moeten betaalbare kavels zijn. Er is ook in Genk nog altijd nood aan goedkope bouwgronden. Iedereen die een eigen huis wil bouwen, moet hiertoe de kans krijgen. Dit gebied mag niet gebruikt worden voor dure villabouw zoals het afgeblazen project van enkele jaren geleden voorstelde. En wat de onteigeningsprijzen betreft : velen vergeten dat de initiatiefnemer verplicht is om alle wegen en nutsvoorzieningen aan te leggen. De kostprijs hiervan is toch al snel zo'n € 2.000,00 per lopende meter. Als de eigenaar dit gebied zelf wilt ontwikkelen, dan moeten deze voorzieningen ook getroffen worden.

Gast

#8

2012-02-24 12:56

Het gaat mij hier niet om " in mijn achtertuin wil ik dit niet" maar wel om zinvol om te gaan met de urbanisatie.

Gast

#9

2012-02-24 14:11

Ons gezin heeft zich al verschillende keren tegen de Gemeente-Stad Genk moeten verdedigen.In de begin jaren '70 werden mijn ouders onteigend door de Gemeente en werd mijn ouderlijk huis "afgebroken" voor de aanleg van een "kleine ring" rond Genk, die er nooit gekomen is!!! Maar ons huis is wel weg, aan de ingang van de Hooiweg-Kolderbos.Dit had kunnen vermeden worden want onze overbuur had véél grond over en die grond bleef onaangeroerd omdat die buur van uw strekking was en wij niet. Na 40 jeren nog steeds dezelfde situatie dus...onteigenen tegen een spotprijs en nadien zware winsten maken.De verkiezingen komen eraan, er worden mensen bijeengebracht, frietjes gebakken, taarten meegenomen, is het zo dat u aan de inwoners denkt of is dat uit "eigenbelang"? Ik hoop dat de mensen van Genk zullen nadenken!
Comité en symphatisanten Fransebos

#10 re: BEHOUD FRANSEBOS

2012-02-24 14:17

Behoud fransebos

Omwonenden hebben zich hierover negatief uitgesproken uitgesproken jaren geleden. Sommigen hebben hierover reeds jarenlange processen gevoerd- met eigen geld-de stad met belastinggeld - en toch drukt de stad dit wereldvreemde plan door. Er is voldoende bouwgrond te koop in het omliggende gebied hetwelk eerst moet ontgonnen worden. Waarom zou men dan niet een stuk groen binnengebied kunnen behouden, want dan profiteren alle omwonenden, jong en oud van dit prachtig stukje natuur.

Wat betreft de oneigeningsprijzen: 5 à 10€ zijn geen marktprijzen (125 à200€ per m2). De initiatiefnemers (Stad) recupereert zijn investeringen door allerhande taksen en belastingen, zodat zij en de projectontwikkelaars wel degelijk  grote winsten kunnen maken op de rug van eigenaars, die hier zijn komen wonen vooor de rust en de natuur en hiervoor de marktprijs betaalden.

 

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2012-02-24 16:33Gast

#12 Re:

2012-02-24 16:40

#7: -

Denk dat gast n°7 alles weet over dit project en er blijkbaar woont hé !!!!!!!!!!!!

Zou eens willen zien als jij er woonde hoe je zou reageren als je maar 10 €/m² krijgt voor waar je jaren voor hebt gewerkt en gespaard !

blijkbaar een CD&VER die het fijn vind mensen te koeieneren , zolang het maar bij hun niet is .


Gast

#13

2012-02-24 18:42

Eindwaardering van AEOLUS bvba (studie besteld door de stad Genk zelf en in te kijken op de site van de stad/BPA fransebos :
-verlies van 1.6 ha ecotopen met hoge biologische waarde
-verlies van 1.4 ha bos met hoge bosbouwkundige waarde
-compensatie is absoluut noodzakelijk !
-3.73 ha historisch bos gaan verloren/ bos dateert van voor 1775 /ernstig negatief beoordeeld
-akoestische kwaliteit van nieuw woongebied wordt beoordeeld als ernstig negatief
-matig ernstig negatief effect is het verlies van de huidige recreatieve functie
En deze aanbevelingen legt de stad naast zich neer en gaat nog wat meer beton laten gieten in een ecologisch waardevol gebied

Gast

#14

2012-02-24 20:14

laat het beetje groen dat er is voor onze kinderen en kleinkinderen
het roodborstje zonder bos binnenkort

#15 Re:

2012-02-24 21:11

#13: - Het is niet de eerste keer dat de stad genk studies en referenda naast zich neerlegt als het niet goed uitkomt voor hun of hunne portefeuille. Maar dat krijg je als een partij reeds 50 jaar aan de macht is en zich stilaan boven alles en iedereen verheven voelt. Hoe noemde men deze partij ook alweer cdv  (christelijke dieven vereniging)!!!!!

 


Gast

#16

2012-02-24 22:57

via,via,via kwam deze mail bij mij terecht, en als je leest aan welke prijzen mensen reeds onteigend werden, en je weet welke prijzen je dient te betalen om een stukje grond in Genk te
kunnen kopen, dan wordt je daar eigenlijk een beetje misselijk van. Wanneer je dan bovendien
bepaalde reacties leest dan lees je enkel keiharde waarheden ; GENK GROENE STAD zou inderdaad beter aangepast worden met de tekst : GENK STAD VAN STAAL EN BETON !
Blijkbaar worden volgens een andere schrijver negatieve adviezen gewoon langs zich neergelegd
enkel en alleen voor geldgewin ten koste van de natuur en de rust van de mensen die zich destijds
vestigden in dat stukje GENK GROENE STAD.
Misschien hebben velen onder ons ook reeds in kranten en media gelezen hoe zogezegd de stad genk
(lees : de aan de macht zijnde partij) via leuke acties waaronder bijvoorbeeld voor elke Genkenaar gratis friet, enz zich op een positieve manier probeert te profileren met aanloop naar
de volgende verkiezingen.
Als straks de uithangborden weer geplaatst worden en de publiciteitswagentjes rijden rond met
de levensgrote hoofden van diegenen die opnieuw willen verkozen worden of diegenen die er ook
bij willen zijn, dan moeten zij zich maar één vraag stellen : Zou ik zelf zo behandeld willen worden ? Indien ja, wees dan misschien ook tevreden met slechts 5 of 10 % van de stemmen die U
ervoor behaalde of stel u zelf tevreden met het loon of werk van de meeste van Uw onderdanen !
U zal het dan misschien beter begrijpen en dan kan U misschien de mensen die nog in GENK GROENE STAD wonen met rust laten ; misschien een mooier initiatief dan het mogelijk ontvangen van steek
penningen of tegenprestaties van een projectontwikkelaar zoals dat in het verleden reeds meerdere
malen voorkwam in andere gemeentes.
Ook lees je dat ondanks uitnodigingen van de plaatselijke bewoners om de situatie ter plaatste
te bekijken en bespreken u blijkbaar de weg niet meer vind naar GENK GROENE STAD.
Misschien levert een eerlijkere benadering en afhandeling van deze situatie U en Uw raadsleden
ook een gratis zak friet of koffie met taart op , U aangeboden door de plaatselijke bewoners.


Gast

#17

2012-02-25 20:15

Projectontwikkelaars en politiekers zet een betonnen gedrocht in jullie achtertuin !!!!!!

Gast

#18

2012-02-25 20:33

schandalig!

Gast

#19

2012-02-26 13:30

Laat da

Gast

#20

2012-02-26 13:31

Laat een beetje groen wat nog groen is!!!
een natuurvriend

#21 behoud fransebos

2012-02-26 19:00

#7: -

Beste gast n° 7 :was je er destijds bij op de infovergadering in verband met het fransebos?

Er stond toen een kleine despoot van een studie bureau uit hasselt even uit te leggen wat er onteigend zou worden en hoe het er in onze omgeving moest uitzien. Aan zijn rechterzijde stond Michael Dhoore.De reacties waren toen zo hevig tegen dit bijzonder plan van aanleg, dat Dhr. Dhoore diende tussen te komen om de zaak wat te kalmeren. Vele aanwezigen vroegen zich af wat ze er eigenlijk kwamen doen. Van inspraak was geen sprake, dit bpa moest en zou zo uitgevoerd worden. Er werden achteraf hier en daar wat toegevingen gedaan aan gedupeerde eigenaars om de zaak wat te sussen.

Wat zien we vandaag : -een deel van het bos is gerooid en staat na bijna 10 jaar weer vol met inheemse begroeing van bijna 2 meter hoog. De  natuur heeft geantwoord op de urban villa's die er moesten komen!

-de zone van de bushalte ligt er nog altijd desolaat bij en dient in de zomer als schuilplaats voor jonge vossen! De natuur neemt ook hier zijn plaats weer in.

En de mensen zouden dan niet meer mogen reageren op weer zo een mislukt project van de gemeente.

 

Familie De Vos Reinaert

#22

2012-02-28 06:30

De stam De Vos Reinaert en nazaten stappen naar het hooggerechtshof in Den Haag en beschuldigen de Stad Genk en CD&V onder leiding van hun ex luitenant-generaal Gabriels, waarnemend generaal Dries en hun luitenanten D'Hoore en Carlens van misdaden tegen het dierenrijk. De klacht luidt als volgt : het ongeoorloofd vernietigen en verdrijven uit hun natuurlijk biotoop het Franse Bos in Genk. Ze roepen hun soortgenoten en de bevolking van Genk op om te komen getuigen. De getuigen hun anonimiteit wordt gegarandeert, indien de getuigen schrik zouden hebben voor represailles. Je weet nooit met de sluipschutters van de CD&V !!!

Syndicale Vereniging H.F.B

#23

2012-02-28 06:42

De syndicale vereniging H.F.B (Het Franse Bos) van de katachtigen kondigen nu reeds een algemene staking aan indien het Franse Bos vernietigd wordt. Zij zien hun natuurlijk jachtterrein verdwijnen. Zij wensen niet gedelocaliseerd te worden naar het buitenland in Zutendaal en zijn niet akkoord met de gouden handdruk van twee veldmuizen per kat. Van brugpensioen kan er geen sprake zijn vermits iedereen langer moet werken. Hun slogan is : WIJ WENSEN VELDMUIZEN VAN EIGEN HUIS !!!
Het verzetsleger van het Franse Bos

#24

2012-02-28 07:00

De rivaliserende bosbendes van bunzings, wezels en steenmarters hebben besloten zich tot een ondergronds verzetsleger te organiseren in het Franse Bos. Zij verklaren nu reeds dat ze zelfmoordaanslagen zullen plegen door alle electrische kabels van het stadhuis door te knagen. Bij het betreden van het Franse Bos zullen de electrische kabels en banden van alle voertuigen der Stad Genk en projectontwikkelaars gesaboteerd worden. Wij zullen knagen tot onze laatste tand.

Gast

#25

2012-02-28 11:24

Eerst een nieuwe inventaris maken van alle op stapel staande bouwprojecten en Rups met aanduiding van de waardevolheid van het gebied vanuit het oogpunt van goen en andere facetten.