Behoud het Fransebos in Genk

Al 10 jaar lang wil men, ondanks protest, het Fransebos rooien en bebouwen met urbanvilla’s (luxe appartementen à ongeveer € 300.000 per stuk) ten voordele van enkele projectontwikkelaars en de Stad (Groep GL-Stad Genk). De eindwaardering van Aeolus bvba gaf in een studie, door de stad Genk zelf besteld over het Franse Bos, aan dat dit historisch bos van 1775 een hoge biologische en bosbouwkundige waarde heeft en de vernietiging ervan ernstig negatief te beoordelen is. Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité omschrijft het instandhouden van biodiversiteit en natuurlijke binnengebieden als een waardevolle economie op langere termijn.Toch blijft de stad Genk doorgaan met het vernietigen van natuurlijk kapitaal en ecologische structuren, die het welzijn van omwonenden op een geestelijke en lichamelijke wijze positief beinvloeden, door de aanwezigheid van groene natuur met daarin vele tientallen vogels en diersoorten. De buurtbewoners wandelen er met hun honden, gaan er joggen en de kinderen/kleinkinderen hebben er nog een natuurlijk speelterrein. Het Franse Bos in het centrum van Genk zit vol met met leven !!

Enkele jaren geleden heeft men reeds een gedeelte ontbost en ging men beginnen met de verkoop en bouw van deze urbanvilla’s. Ondanks veel publiciteit met grote billboards en halve pagina’s in het dagblad, heeft de bouwheer het project stopgezet wegens geen interesse van kopers. Indien men de bebouwing niet uitvoert, zou de stad dit gerooide bos beter terug aanplanten, i.p.v. een puinhoop voor de omwonenden achter te laten.

Toch wil de stad hun plannen doorduwen en ook de rest van het bos vernietigen voor nog meer beton en fijn stof in de stad. Hiervoor gebruikt men belastinggeld en werden buurtbewoners onteigend aan spotprijzen van € 5 en € 10 per m². Dit om dure bouwplaatsen te ontwikkelen, enkel en alleen voor eigen gewin en dat van enkele projectontwikkelaars. Het is namelijk pijnlijk duidelijk geworden dat de Genkse inwoners geen interesse hebben in deze luxe appartementen.

Zelfs beëdigde gerechtelijke experten en schatters stelden zich vragen in hun rapporten over dit soort eigenmachtige prijsbepalingen. De wet op onteigening (Artikel 16 van het wetboek) zegt namelijk dat men met de onteigeningsvergoeding zich een gelijkwaardig goed moet kunnen aanschaffen. Waar kan men zich voor deze prijzen in Genk Centrum dit gelijkwaardig goed aanschaffen aan 5à 10€ per m²? De wijze waarop de stad in deze handelt is deontologisch en moreel niet correct.!!!  Een recente studie geeft aan dat er in Genk 6350 bruikbare bouwkavels zijn. Deze moeten eerst opgebruikt worden ipv waardevol bosrijk binnengebied te rooien ten voordele van projectontwikkelaars en de stad Genk.

Dit stuk resterend bos, in het centrum van Genk, zit vol met leven. Er zijn tientallen vogelsoorten (sperwer - houtduif - Turkse tortelduif - bosuil - groene specht - kleine bonte specht - spreeuw - Vlaamse gaai – ekster – kauw – kraai – grasmus – zwartkop – merel – goudhaantje – roodborst – zanglijster – glanskop – kuifmees – koolmees – staartmees – boomklever - vink - sijs - groenling) en diersoorten (vos - steenmarter - egel - wezel - vleermuis - bunzing - eekhoorn - bosmuis - spitsmuis - pad - kleine watersalamander - heikikvors - allerlei soorten kevers en bijen enz…) evenals de verschillende boomsoorten en planten (grove den - berk - eik - meidoorn - beuk - Europese vogelkers - es - hulst - kastanje - varen - heide - brem - bosbes - winde - dovenetel - braam - hondsdraf – wilgenroosje - bevernel - koningskaars - karwij - kleefkruid - walstro - boerenwormkruid - klimop - haagwinde - kamille).

De Fransebosstraat wordt nu al meer en meer gebruikt als verbindingsweg tussen de Evence Coppelaan en de Mossellerlaan. Door nogmaals een 170-tal appartementen en woningen bij te bouwen, gaat de verkeersoverlast alleen nog maar toenemen.

Help het buurtcomité Fransebos om dit stukje stadsgroen te vrijwaren voor de buurtbewoners, onze kinderen, onze kleinkinderen, alle omwonenden.

Steun ons door de petitie te tekenen.

Dank bij voorbaat voor alle steunbetuigingen.

P.S.: Stuur deze petitie door naar uw vrienden en kennissen (ook buiten Genk) voor zoveel mogelijk reacties.