Kunstklimaat Brabant

Kunstklimaat Brabant / Mededelingen / petitie kan nog ondertekend worden t/m 15 december / Opmerkingen


Gast

#1

2016-12-09 13:00

Wij (de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst) zijn op de 16e om 16.00 uur 's-middags in de Centrale hal van het Provinciehuis voor de uitreiking van de Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs.
De Stichting Beeldende Vrijetijdskunst is ook een organisatie die volgend jaar € 0,00 subsidie krijgt omdat onze activiteit: het laten zien van de Beeldende Amateurkunst in Noord Brabant, niet past binnen het Cultuurbeleid van de Provincie.

Gast

#2

2016-12-09 13:07

En als iedereen die dit goede initiatief steunt voor zover dat al niet het geval is ook lid wordt van De Kunst van Brabant, wordt het gesprek over de Brabantse kunst en cultuur richting de kunst en cultuursector, de politiek, de steunfuncties, onderwijs, bedrijfsleven en het publiek nog krachtiger . Kijk op www.dekunstvanbrabant.nl