Kunstklimaat Brabant

Wij,

kunstminnend publiek, kunstenaars, professionals en vrijwilligers in het kunstenveld van Brabant maken ons ongerust over de gevolgen die de uitvoering van de adviezen van de Commissie Kunsten van de Provincie Noord-Brabant hebben voor de culturele infrastructuur. Met de inzet van een enkele betaalde kracht en talloze vrijwilligers zijn de laatste jaren prachtige, voornamelijk particuliere, initiatieven ontstaan die in het – toch al kwetsbare - werkveld van de kunsten van onschatbare waarde zijn. Deze presentatie- en werkplekken, bieden mogelijkheden tot uitwisseling van gedachtegoed, talentontwikkeling en reflectie op het gebied van de kunsten. De commissie sprak zich inhoudelijk niet voor niets lovend uit over het belang van de instellingen voor de Brabantse infrastructuur. Het niet honoreren van initiatieven die door de commissie veelal wel positief beoordeeld worden, is voor ons onbegrijpelijk, maar vooral zorgwekkend voor het culturele klimaat van Brabant.