Kunstklimaat Brabant

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Kunstklimaat Brabant.


Gast

#1

2016-11-09 15:50

I LOVE Vincent van GoghHuis / Artist in Residence Zundert.

Gast

#2

2016-11-09 16:07

vanwege de gang van zaken

Gast

#3

2016-11-09 16:10

Kunst in de voorhoede is van groot belang!

Gast

#4

2016-11-09 16:13

Kunstklimaat moet breed blijven.

Gast

#5

2016-11-09 16:49

Het is onbegrijpelijk dat er van de enorme geldstromen die in de top van de kunstondersteunende diensten omgaan niet een beetje kan worden vrijgemaakt om de grote inzet die in de kleinere instellingen , vaak door vrijwilligers gedaan, te ondersteunen. Het voelt en is onrechtvaardig omdat iedereen bijdraagt aan de opbouw van de collectieve fondsen en slechts enkelen daarvan de vruchten plukken.

Gast

#6

2016-11-09 19:48

Ook ik maak me ernstig zorgen over het door Gedeputeerde Staten te nemen besluit en de betekenis daarvan voor het kunstenveld in onze provincie.

Gast

#7

2016-11-09 20:48

Stop deze kaalslag

Gast

#8

2016-11-09 21:32

Ruim 15 jaar, meestal met veel plezier, heb ik vrijwilligerswerk gedaan in het gecompliceerde kunstenveld. De wijze waarop het subsidiebeleid wordt ingevuld veroorzaakt steeds weer kapitaal- vernietiging maar ook moraal-vernietiging. Wielen worden steeds opnieuw uitgevonden terwijl de maatschappelijke cohesie, waar o.a. kunst (naast sport en cultuur) een tool voor is zo noodzakelijk zijn in onze samenleving. Het belang van een bindende factor wordt helaas vaak vergeten en ons gemeenschapsgeld zou beter ingezet kunnen worden! Tijd voor een nieuw subsidiebeleid!
Y Ballemans

#9

2016-11-09 21:53

Omdat een levendig, divers, kunstzinnig en innovatief klimaat dat langzaam, met veel moeite, aandacht en liefde is opgebouwd,  heel makkelijk en snel verdwijnt als men niet oplet.


Gast

#10

2016-11-09 23:27

Omdat het nodig is!

Gast

#11

2016-11-09 23:34

Er is veel geld in Brabant maar het wordt verkeerd verdeeld. Een 'grote' en een 'kleine' club krijgen beiden positief advies en zijn eventedig van belang, maar de een krijgt 0 euro en de ander meer dan 1 miljoen euro. Dit scheve verdeelsysteem wordt niet onderbouwf. Onacceptabel lijkt me. Dat kan anders en eerlijker verdeeld.

Gast

#12

2016-11-09 23:40

Omdat kunst troost, opvrolijkt, schudt en schuurt, ontroert en verbaast. 

 


Gast

#13

2016-11-10 08:12

In een cultureel bedreigd klimaat dat Nederland al een aantal jaren bedreigt is ieder kunst- of cultureel instituut van groot belang. Daar horen zeker de instellingen in Brabant bij. Daarom deze reactie.

Gast

#14

2016-11-10 08:15

Hier gaat erg veel Kunst door verloren.

Gast

#15

2016-11-10 08:46

Vooral Tilburgse kunstinstellingen werden getroffen. Deze stad met zoveel artistieke initiatieven verdient beter.
Jan van Son

Gast

#16

2016-11-10 09:41

Dat er met zo weinig middelen zoveel goeds gedaan wordt in de kunst en dan moet het nog met minder, schandalig!

Gast

#17

2016-11-10 09:43

De doodsteek voor veel kunstenaars is er nu al. Overleven doe je tegenwoordig als kunstenaar door een krantenwijk te nemen, heel hard te werken, geen vakantie nemen en op benefiet concerten spelen. Het enige wat je overeind houdt is de kunst zelf.
Het wordt echt eens tijd de mensen te laten voelen wat er gebeurt als je alle musea, podia en andere culturele plekken voor een maand sluit. Lijkt me geweldig. Wij hebben dan rust en zij sacherijn.
Joop Biegelaar

Gast

#18

2016-11-10 09:50

Het is zo belangrijk de kleinere initiatieven en broedplaatsen te ondersteunen. Zij zorgen voor aanwas en creativiteit, die een geweldige input geven aan kennis en inzicht, om op een positieve constructieve manier dit deel van Nederland te laten participeren in een Wereld waar nog een hoop vraagstukken opgelost dienen te worden. Daarnaast zijn dit de krenten en de pareltjes die je nog echt eens laten verrassen.

Gast

#19

2016-11-10 09:53

Ben enorme voorstander van het stimuleren van kunst in al zijn disciplines, opdat zowel jeugd als volwassenen hiervan kunnen genieten en leren.

Gast

#20

2016-11-10 10:09

Plekken om te exposeren in Nederland verdwijnen als sneeuw voor de zon! Daarmee kunnen wij als kunstenaar amper exposeren en daarmee ook niet ons beroep goed uitoefenen. Zeker voor de schilders is het belachelijk wat er in Nederland gebeurt; alsof ze niet bestaan. Terwijl er in Londen en Berlijn vollop ruimte wordt gemaakt voor schilders. De paar instellingen die over blijven richten zich amper tot niet op de schilderkunst. Het is een schande dat De Cacaofabriek, na zoveel onschatbare jaren van podium geven aan waardevolle kunstenaars voor het Nederlandse kunstklimaat, inhoudelijk positief beoordeeld is, en tòch geen geld gekregen heeft. Wat is dat toch hier in Nederland?? Is er wel een benul over hoeveel tientallen jaren dit kost aan investeringen wat binnen enkele jaren vernietigd wordt?!


Gast

#21

2016-11-10 10:11

Omdat kunst en cultuur essentiele waarden vertegenwoordigen in onze maatschappij.

Gast

#22

2016-11-10 10:14

Commentaar op het voornemen van de provincie alleen al omdat Brabant naar rato van z'n inwoneraantal weinig aan cultuur besteedt en omdat Tilburg als tweede in grootte van de Brabantse steden ( relatief) minder toebedeeld krijgt dan de veel kleinere steden Den Bosch en Breda.

Gast

#23

2016-11-10 10:49

2015 was het Van Goghjaar en dankzij vele vrijwilligers en natuurlijk ook de provincie werd dat jaar voor Brabant een groot succes. Een jaar later houdt de provinciale koestering van Van Gogh op, onder meer door de subsidie aan het Van GoghHuis in Van Goghs geboorteplaats Zundert in te trekken. Blijkbaar was er wel financiële ruimte voor het in de haast in elkaar getimmerd belachelijk plan voor een Van Gogh Nationaal Park. Terecht werd er in de landelijke beoordeling met geen woord gerept over dit plan, waarvoor iedere Van Gogh-liefhebber zich zou schamen. Met de haren erbij gesleept om over de rug van Van Gogh nogmaals te "scoren". Mislukt dus op alle fronten. Weggegooid geld. En het Van GoghHuis in Zundert wordt ondertussen in de provinciale kou gezet. Met dank aan 100 vrijwilligers ! Een schandalige manoeuvre vanuit Den Bosch !

Gast

#24

2016-11-10 10:50

Het behoud van cultuurgoed is een algemeen nationaal belang. Daarin past een overtuigende rol van de overheid op alle niveaus.

Gast

#25

2016-11-10 10:52

kunst doet moet
prikkelt smeekt
kiezel en traan
zingt danst klinkt
streelt de maan
mens zijn wens