Kinderrechten mogen toestemming gezaghebbende ouders overstijgen


Gast

#26

2016-06-11 09:16

In de uitoefening van mijn beroep zie ik regelmatig de gevolgen van echtscheiding voor kinderen.

Gast

#27

2016-06-13 20:52

Om dat kinderrechten, dus de juiste ontwikkelingskansen voor kinderen, voorop moeten staan.

Gast

#28

2016-06-14 17:45

Omdat ik het belangrijk vindt dat een kind een stem heeft in het geval van scheiden van zijn ouders

Gast

#29

2016-06-15 12:43

Kind mag in conflictsituatie van ouders (waar het kind part noch deel aan heeft) niet het kind van de rekening worden.
Daarom: in bijzondere gevallen gaat het recht van het kind op hulp vóór de toestemming van (beide) ouders.

Gast

#30

2016-06-15 19:12

Ik zit in een de zelfde situatie. Waardoor de mogelijkheden van mijn kind worden belemmert door mijn ex.

Gast

#31

2016-06-16 05:56

Een kind moet zelf keuzes kunnen en mogen maken als het gaat om hun toekomst waar geluk, veiligheid, vertrouwen geborgenheid en liefde gegeven kan worden. Zeker als het gaat om een scheiding van ouders waarvan 1ouder geweldadig is en het kind of kinderen opeist! Door mijn handtekening.vecht ik voor de kinderen die in deze positie zijn of komen te staan. Vriendelijke groet HK

Gast

#32

2016-06-16 07:06

Kinderen moeten veel meer zelfstandige rechten krijgen omdat ze vaak op het gebied geen stem hebben .

Gast

#33

2016-06-16 07:30

Mijn vriendin zit in een situatie waarbij haar ex haar en haar zoon van 10 jaar met van alles dwars zit. Op vakantie gaan en het aanvragen van een nieuw id voor haar zoon maakt hij onmogelijk. Dit moet stoppen!!!

Gast

#34

2016-06-19 08:07

Ik ben nu al een aantal jaren gescheiden de papa heeft 7 jaar geleden beslist om zijn kinderen niet meer te willen zien maar heeft opeens vorig jaar beslist om toch weer contact te willen kids willen dit echter niet maar er wordt niet geluisterd naar hun met resultaat als hij ooit het bezoekhuis opstart zijn ze verplicht om te gaan zin of geen zin ik zelf ga dan nu ook de stappen zetten voor psychologische begeleiding

Gast

#35

2016-06-19 08:57

Elk kind heeft recht op ondersteuning.

Gast

#36

2016-06-19 12:09

Ben het er helemaal mee eens

Gast

#37 Re:

2016-06-19 14:31

#20: -  

 Helemaal mee eens. Dit speelt hier al 8jr. Waarbij andere partij denkt god te zijn en alles kan en mag. 


Gast

#38

2016-06-20 15:28

Dit is mijn probleem met ex waardoor kind bedreigd wordt in ontwikkeling!
Duidelijk wraak nemen van andere ouder!

Gast

#39

2016-06-21 19:33

De bewaking van kinderrechten is essentieel bij het uit elkaar gaan van de ouders. Ouders zijn in die situatie niet altijd meer in staat om het conflict overstijgende belang van hun kind te behartigen.

Gast

#40

2016-06-24 11:10

Ik heb deze petitie ondertekend omdat ik als gezagloze mamma vindt dat er nooit goed naar de kinderen is geluisterd. Die waren al beïnvloed door de vader om te vinden dat ik uit gezag moest wat jeugdzorg en de kinderbescherming onderstreepten en zo zijn ze in een uitzichtloze situatie beland twee volledig aan jeugdzorg overgeleverd en hebben niks meer te zeggen over dat ze vaker naar mij willen of willen logeren het spreekrecht in de rechtbank is ze door jeugdzorg ontnomen want daar moesten ze niet aan blootgesteld worden. Mijn kinderen hebben ook een stem en rechten daarom!
maja

#41 Re:

2016-06-25 23:17

#19: -  

 praat me niet over de jeudzorg af schuwelijk


Gast

#42

2016-07-13 11:18

Kinderrechtenverdrag in begrijpelijke taal voor kinderen in de Kinderrechtenchecklist heeft vertaald. Hiermee kan het verdrag daadwerkelijk ten behoeve van het Kind ingezet worden.
Bij KinderrechtenNU wordt het Kind centraal gesteld. Er wordt naar Kinderen geluisterd, zij mogen meepraten en meebeslissen. Zo leren kinderen al op jonge leeftijd dat hun mening telt.
De methode van KRNU leert kinderen welke rechten zij hebben, maar ook verantwoordelijk te nemen waar nodig. Het maakt kinderen weerbaar. Het Kinderprotocol voor de Wet Meldcode leert ze aan de bel te trekken als er iets niet in orde is.
Binnen het huidige jeugdbeleid mist ze de Stem van het Kind. Er wordt beleid gemaakt over kinderen, maar niet met kinderen.
Implementatie van kinderrechten en kinderparticipatie in het onderwijs is naar haar mening van cruciaal belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en hun positie: ''There are two types of education. One should teach us how to make a living and the other, how to live." - John Adams
de wens is dat na de transitie van de jeugdzorg kinderrechten op alle basisscholen in Nederland geïmplementeerd worden. Kinderen worden dan niet meer alleen gehoord, maar er wordt daadwerkelijk naar hen geluisterd!

Gast

#43

2016-08-01 10:30

Omdat huidig rechtsysteem de rechten van kinderen zeker bij vechtscheidingen onvoldoende behartigd. Rechter(s) en/of raad van kinderbescherming nemen belangrijke beslissingen zonder ingezonden stukken te lezen. Als zodanig zullen helaas kinderen de dupe worden van mazen die ontstaan voor ouders die daarvan moedwillig misbruik van maken. Een objectieve en bovenal profesionele derde (bijzondere curator) kan zulk gedrag van dergelijke ouders en de laksheid van overige uitvoerders terugdringen. 


Gast

#44

2016-08-02 12:58

Onze kleinzoon was vanaf de kraamtijd 4-5 dagen overdag bij ons. Later kwamen daar ook de nachten bij. Alles ging goed totdat mama (onze dochter) een nieuwe vriend kreeg. Die besliste (samen met jeugd en gezin) dat onze kleinzoon zijn ECHTE papa, de familie van papa, en ons, niet meer mocht zien. Dat zijn dus 2 families die heel veel van hem houden en waar onze kleinzoon ook veel van houdt, die hij NIET meer mag zien.

Dus onze kleinzoon van 4,5 jaar heeft helemaal niemand meer, alleen onze dochter en haar nieuwe vriend (sinds jan.2016).
Wij mogen zelfs niet meer in de buurt komen.

En Jeugd en Gezin gelooft ALLE LEUGENS,
dus ik vind dat niet alleen onze kleinzoon, maar ALLE KINDEREN geholpen moeten worden.

Gast

#45

2016-08-23 19:03

Ik zit zelf in vechtscheiding en wil het beste voor de kiinderen. Dit recht vind ik niet meer dan logisch.

Gast

#46

2016-08-23 19:15

Omdat mijn kinderen jaren hebben ondervonden dat hulp niet van de grond komt. Kinderbescherming, jeugdzorg en rechter zijn onmachtig gebleken. Ik vind dit kindermishandeling. Dit moet stoppen!

Gast

#47

2016-08-24 19:02

Omdat ik als kindertherapeut merk dat ik
Sommige kinderen in scheidingssituaties niet mag helpen, omdat 1 ouder geen toestemming wil geven.

Gast

#48

2016-09-25 07:55

Omdat mijn dochter al heel lang (1,5 jr) hulp nodig heeft maar dit nog steeds niet krijgt omdat zowel 'hulpverleners' als v dit tegen houden.

Gast

#49

2016-09-25 20:36

In mijn werk kom ik meerdere malen per week in contact met ouders die zorgen hebben over hun zoon /dochter. Kinderen hebben zelf ook vragen of worstelen met scheiding van ouders. Helaas geeft de andere ouder niet altijd toestemming voor begeleiding, waarbij er mi niet naar de belangen van het kind wordt gekeken maar ouders nog in strijd zijn met elkaar. Ontzettend jammer dat het kind ongevraagd de dupe is.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...