Kinderrechten mogen toestemming gezaghebbende ouders overstijgen


Gast

#1

2016-06-07 08:09

ik ben zelf een moeder van 3 kinderen mijn twee zonen wonen in een internaat en die stoken mijn ntwee zonen op zegen dat moeder de twee zonen mijn twee zonen hebben eerst ook jeugdzorg gehad die ook niet goed voor mijn zonen waren ,maar mijn zonen zijn nu ouder dan 18 jaar dus daar kan ik nicks meer aan doen ,maar mijn dochter is 17 jaar en heeft jammer genoeg de william schrikker groep waar moeder niet mee blij is wandt die maakt mijn kontakt van mijn dochter kapot wandt hun geef de instelling de op dracht dat moeder niet mag chatten whatsapp mijn dochter moet van de instelling Sint anna heel moeder blokkeren maar dat doet mijn dochter niet maar dat doet de beleiding Sint anna heel het en geef mijn dochter de schuld dat mijn dochter het wild maar dat klopt niet ook op Facebook mag mijn dochter niet moeder op Facebook hebben dus doet de beleiding moeder ook op Facebook blokkeren ,en wsg heeft moeder ook het ouderlijk gezag af genomen moeder heeft nicks over haar dochter te vertellen William Schrikker groep heeft de macht over mijn dochter ,moederkevanx vind dat er einderlijk er iets aan gedaan wordt dat ze eens goed luisteren wat de kinderen willen en niet wat de jeugdzorg en william schrikker groep wild en ook niet wat de instellingen ,leefgroep pleegezin moederkevanx vind dat de kinderen gelukkkig moeten zijn en dat zijn de kinderen niet die onder de ots staan ze maken de kinderen hellemaal kapot dus doe er iets aan

Gast

#2

2016-06-07 08:14

Omdat iedere kind het recht zou moeten hebben om hulp te kunnen vragen.

Gast

#3

2016-06-07 10:50

rechters moeten meer naar de bewijzen kijken i.p.v hun oren naar jeugdinstantie's en de raad laten hangen. hier zullen veel meer kinderen gebaat bij zijn i.p.v slachtoffer door het rechtssysteem.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2016-06-07 10:56Gast

#5

2016-06-07 13:17

Kinderen hebben het recht om beide ouders te zien. Ouderschap is dienend. Vader en moeder zouden het kind niet moeten belasten met de frustratie die zit in het ex partnerdeel.

Gast

#6

2016-06-07 17:06

Omdat ik het dagelijks in mijn praktijk tegenkom; kind(eren) die hulp nodig hebben en het niet krijgen. Ik zie dus de noodzaak dat kinderrechten de toestemming gezaghebbende ouders mogen overschrijden. Marianne Smulders Mediation

Gast

#7

2016-06-07 17:40

Het belang van het kind moet ten alle tijden voorop staan en gewaarborgd worden. Met deze verandering in de wetgeving zal dit een enorme vooruitgang zijn in het toch al vaak moeizame proces van kind en ouders in scheiding.

Gast

#8

2016-06-07 19:00

Omdat het inderdaad noodzakelijk is dat de belangen van kinderen beter worden meegenomen in echtscheidingssituaties.

Gast

#9

2016-06-07 21:27

Omdat ik vind dat kinderen altijd gehoord moeten worden en niet de dupe mogen worden van een (v)echtscheiding.
Betrokken ouder

#10 Loyaliteit

2016-06-08 07:48

waarbij het kind altijd loyaal zal willen zijn naar beide ouders. Respecteer dat, geen druk opleggen om te kiezen. 


Gast

#11

2016-06-08 08:03

Een fantastisch initiatief. Kinderen hebben het na een scheiding al moeilijk genoeg.

Gast

#12

2016-06-08 08:51

In de wet staat heel mooi omschreven dat het een recht is voor een kind om........ In de praktijk word dit rechter echter vaak omgebogen naar een plicht. En krijgt het kind te horen. Tja helaas het is zo als het is. Leer er maar mee leven. Als steunende ouder probeer je, je kind er zo goed en zo kwaad mogelijk doorheen te helpen. Wat vaak weer averechts werkt voor het kind. Dan worden ze ineens als dom verkocht. Ze weten niet meer wat ze willen. Ineens is het niet meer de ouder die het kind helpt, maar het kind dat de ouder na praat.

Hier moet echt een einde aan komen. Niet in de vorm van rechters of jeugdzorg. Een kind vertegenwoordiger met (in nood) backup van de rechter zou in mijn ogen een goeie oplossing zijn.

Gast

#13

2016-06-08 08:55

Bij vechtscheidingen zijn de kinderen meestal de onbewuste speelbal geworden, maar beseffen ouders soms niet wat gevolgen dit kan geven later op de kinderen. Zelf meegemaakt met een afwezige vader. Het heeft degelijk wel invloed gehad op m'n zoon. Gescheiden ouders zouden in alles eerst naar het belang van hun kinderen moeten zien. Maar dat is niet altijd mogelijk en dan zou het belangrijk zijn dat de rechten & de wensen wat zij willen beter zouden gerespecteerd en verdedigd kunnen worden voor de kinderen zelf
Wel mening maar geen storting geld, zelf al zwaar genoeg als single ouder. Vriendelijke groeten!

Gast

#14

2016-06-08 11:23

Omdat ik net gelezen heb dat een ouder kan beslissen over leven en dood en het kind dus doodleuk kan vermoorden om de andere ouder zo hard mogelijk te kunnen treffen.

Gast

#15

2016-06-08 11:55

Er zijn veel situaties waarbij het belang van kinderen niet of onvoldoende gezien en erkend wordt. Ook door ouders die zich van geen kwaad bewust lijken te zijn. Het is belangrijk om de rechten van kinderen meer onder de aandacht te brengen.

Gast

#16

2016-06-08 12:04

Ik schrik hier enorm van!

Gaan we kinderen, die de gevolgen van hun keuzes niet kunnen overzien, in de positie van beslisser zetten?

Elke goedbedoelde regelgeving die kinderen niet alleen een stem geven, maar hiermee legitiem de rol van beslisser geven, heeft niet begrepen dat hiermee een kind niet meer kind kan en mag zijn maar de regie krijgt in volwassenzaken die niet thuishoren bij kinderen.

Het hoorrecht voor kinderen is al verworden tot het respecteren van de keuzes van een kind en op die gronden wordt er in de meeste gevallen beschikt door rechters. Dan wordt voorbij gegaan aan wat voor een kind de best mogelijke situatie is om zich te kunnen ontwikkelen en de beschadigingen te beperken.

Investeer in kennis over de ontwikkeling van een kind in de context van zijn/haar omgeving,  en vooral de bekwaamheid van professionals om deze kennis toe te passen.

Professionals die werken met kinderen, die deze petitie steunen hebben nog veel te leren!

Ik maak me buitengewoon grote zorgen voor de toekomst van deze kinderen, die hiermee niet de juiste hulp zullen krijgen maar vriendjes en vriendinnetjes (jeugdhulpverleners op alle gebieden) die kritiekloos hun wensen zullen volgen....

Heel verdrietig


Gast

#17

2016-06-08 12:12

Omdat een kind vrijuit moet kunnen spreken, ook / zeker wanneer een ouder dit tegen wil houden vanuit eigenbelang of angst.

Gast

#18 Re:

2016-06-08 12:21

#16: -  

 Het gaat volgens mij om ondersteuning voor het kind. En niet dat het kind maar beslissingen kan nemen op grond van kinderrechten. Maar vaak wordt ondersteuning tijdens een scheiding ondermijnd door een of beide ouders. Ook wij hebben hiermee te maken gehad en werd er niet meegewerkt. Hiermee zou een kind juist geholpen zijn en de steun en raad krijgen die het verdiend in plaats van allerlei negatieve impulsen doordat ouders zelf niet de juiste steun hebben om een scheiding goed af te ronden en vooral te kijken naar de behoeftes van een kind. En dan ook de echte behoeftes en niet wat een van de ouders zelf vindt.

 


Gast

#19

2016-06-08 21:44

Ik werk ruim 16 jaar in de jeugdzorg en ik heb heel wat schrijnende zaken meegemaakt waarin kinderen o.a niet de juiste zorg ontvingen of zelfs ontnomen werd omdat een gezaghebbende ouder geen hulp wilde aanvragen/accepteren. Uiteindelijk kun je dan een maatregel aanvragen als jeugdzorgwerkers maar dat kost tijd en de rechter gaat niet altijd akkoord. Hier moet iets beters voor te bedenken zijn.

Gast

#20

2016-06-08 23:06

Ik zie het leed. Voogden die blijven hameren op de miscommunicatie tussen ouders en dat ze dit toch echt moeten onderling oplossen. Dat was al duidelijk voor er een voogd was. De kinderrechter heeft dit daarna wederom besloten. Na 2 jaar is er op de kinderrechter na niemand die echt luisterd naar de kinderen. Verscheurd in loyaliteit tussen dyslexie ouder en borderline moeder en borderline stiefvader. Geen hulpverlening want eerst moet boedelscheiding getegeld moet of andere suffe contra indicaties. Kinderen met pddnos ernstige dyslexie en lvg.... Die krijgen GEEN hulp. Professioneel luisterd er niemand. Niemand heeft hen als client die voor strijd. Er wordt alleen geluisterd naar de miscommunicerende ouders. Die alleen maar de "foei" van de voogd en rechter krijgen en advies om beter te gaan communiceren. Zo bah!!

Gast

#21 Re:

2016-06-08 23:16

#16: -  

 Ik ben hulpverlener. 

Ik sta ouders bij ... omdat de beschikking op hen is. Dan gaat kindsbelang voor .. de wensen van ouders.

Heb ik beschikking op kind .. idem. 

Toch zie ik om me heen voogden rechters  gemeentes veel investeren in vechtende ouders... en zonder beschikking... vecht ik mee voor een professionele vertrouwenspersoon die echt luistert naar de kinderen in de knel.

Die zijn er veeeel en veels teveel. 

Iedere opvoedkundige jeugdzorgwerker, weet en heeft kennis van het belang van het kind. Met grenzen aan wat normaal is. Geen grillen maar normaal gedrag. Door de kinderen dit te onthouden worden ze juist de speelbal van vechtscheidende ouders. 


Gast

#22 Re: Loyaliteit

2016-06-08 23:17

#10: Betrokken ouder - Loyaliteit 

 Previes. Dan hebben ze iemand nodig die dit overziet en beschermt.


Gast

#23

2016-06-09 13:54

Heb documentaire gezien .

Gast

#24

2016-06-09 22:25

Minderjarig betekent niet minder belangrijk, minder betrokken, minder gevoelig of minder bewust. Juist daarom is de juiste ondersteuning, indien gewenst, zo belangrijk.

Gast

#25

2016-06-10 08:12

Te vaak zijn kinderen de dupe van onwil cq onwetendheid van scheidende ouders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...