Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman.


Gast

#51

2016-01-28 11:33

Zeker weer een egokwestie??

Gast

#52

2016-01-28 11:33

Waarom moet een al jaren voortreffelijk functionerende deskundige vertrekken ? Ligt hier een politiek besluit aan ten grondslag ?

Gast

#53

2016-01-28 11:34

Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman, omdat hij knokt voor de kinderen.

Gast

#54

2016-01-28 11:35

Iemand die zich bewezen heeft en met hart en ziel staat voor het kind in de knel, moet zijn werk kunnen blijven voortzetten!

Gast

#55

2016-01-28 11:37

In Den Haag moet toch ten minste één onafhankelijk persoon/instituut opkomen voor de rechten van kinderen? Onafhankelijk wil zeggen: los van de politiek-bestuurlijke waan van de dag.

Gast

#56

2016-01-28 11:37

Vaak hem gezien en gehoord. Ik ken zijn motivatie en volgde hem altijd met belangstelling! Laat Marc doorgaan!

Gast

#57

2016-01-28 11:42

Iemand die staat voor rechten van een kind is in deze tijd meer dan hard nodig, zeker nu de politiek met de PBG en transitie naar de gemeente er een puinhoop van maakt en dit uitermate schadelijk is.

Gast

#58

2016-01-28 11:53

Irritatie opwekken is exact waar een ombudsman voor moet aanblijven.

Gast

#59

2016-01-28 11:54

Iemand die zijn werk goed doet moet je niet vervangen.
Deze man doet het met hart en ziel beslist NIET wegsturen, waanzin.


Gast

#60

2016-01-28 11:56

Omdat dhr. Dullaert een zeer integer en serieus mens is en alleen de belangen van de kinderen voorop stelt. Eigenbelang is hem vreemd. Heb hem meegemaakt op een diaconale dag en zou gewild hebben dat in mijn jeugd zulke mensen het voor mij opgenomen zouden hebben.

Gast

#61

2016-01-28 12:01

Waarom moet iemand die duidelijk opkomt voor kinderen de mond gesnoerd worden? Onbegrijpelijk.

Gast

#62

2016-01-28 12:01

We moeten als beschaafd land onze kinderen beschermen en daar hoort deze ombudsman bij.

Gast

#63

2016-01-28 12:02

De heer Dullaert doet zover ik kan zien uitstekend werk, daarbij is aanstellen iets voor het praesidium van de tweede kamer.
Dat hij lastig is, betekent dat hij zijn werk goed doet en is ook onderdeel van deze functie. Gewoon afblijven van deze man!!!! in belang van de vele (asiel) kinderen. Lijkt me zinvoller meer de Rechten van het Kind te waarborgen, dan de "klokkenluider" af te schieten.

Gast

#64

2016-01-28 12:05

Omdat Dullaert goed werk verricht, aandacht vraagt voor belangrijke zaken en omdat hij eigenzinnig is. eat de beweegredenen zijn van Van Zuthpen is mij een raadsel maar de manier waarop is zeker schandalig!

Gast

#65

2016-01-28 12:09

Kinderen hebben recht op de beste ombudsman die de politiek niet naar de mond praat. Dhr Dullaert is deze ombudsman. Zijn betrokkenheid mag hem niet zijn positie kosten

Gast

#66

2016-01-28 12:09

Omdat hij voor de kwetsbare jonge burger in Nederland opkomt. Zich houd aan internationale verdragen en het wanbeleid in onze samenleving met betrekking tot de rechten van het kind onverminderd ter discussie durft te stellen.
Dat hij kritisch is, dat ik juist zijn kracht!!! Daarom moet Marc Dullaert blijven!


Gast

#67

2016-01-28 12:10

Waarom een ombudsman die heel goed werk verricht inruilen voor een andere? Welke argumenten spelen hierbij een rol? Deze moeten openbaar worden!

Mo
Gast

#68

2016-01-28 12:12

Elk kind heeft recht op een ombudsman. Schandalig dat hij weggesanneerd wordt omdat hij beleid aan de kaak stelt.

Het geeft aan hoe ver het kabinet zich verheven voelt boven de burger. Ook laat het zien dat de regering de  huidige ombudsman aan  de teugels houdt. Het ambt stelt niets voor als je wordt beperkt door de overheid.

 

https://moleeftmetmito.wordpress.com/2015/03/21/de-kinderombudsman


Gast

#69

2016-01-28 12:16

Ik vind Marc Dullaert uiterst capabel, integer en strijdvaardig. Hij komt op voor de rechten van get kind. Hij stuurt notabene de Europese ombudsmannen aan! Waarom moet het anders? Er is m.i enkele reden om zijn termijn niet te verlengen!

Gast

#70

2016-01-28 12:17

Met de vele duizenden kinderen die zoekend zijn naar passend onderwijs, onze eigen betrokken Kinderombudsman die "Van leerplicht naar leerrecht" schreef afserveren? Dat is niet verstandig en bovendien niet aardig. Have a heart!

Gast

#71

2016-01-28 12:22

Marc Dullaert is een zeer deskundig doortastend mens en een realist met een hart.

Gast

#72 Van Zutphen had achter Dullaert moeten gaan staan, juist nu.

2016-01-28 12:23

Wat een bijzonder verontrustend bericht. Deze week heeft Dullaert - in samenwerking met een netwerk van Europese kinderombudsmannen - een serieus rapport afgeleverd waaruit blijkt dat Europa vluchtelingen kinderen slecht beschermt. Denk aan verdwijnen alleenreizende kinderen in de illegaliteit, dood door bevriezing en veel meer narigheid. Nu heb ik hier deze week nauwelijks iets over in het nieuws gezien (wel: Nederland gaat ook bombarderen). En wordt Dullaert blijkbaar wegens eigenzinnigheid en activisme aan de kant gezet.

Van Zutphen had recht achter Dullaert moeten gaan staan, juist om de kinderen te beschermen: zijn brief aan de tweede kamer had over de bescherming van rechten van mensen moeten gaan!

Wie bij de ombudsman wordt nu verantwoordelijk voor wat er verder gebeurt met de aanbevelingen van het rapport over de schendingen van de rechten van het kind?


Gast

#73

2016-01-28 12:24

Dit riekt naar het dumpen van een onwelgevallige mening. Marc heeft i.t.t. de andere Marc goed werk geleverd en bleek politiek niet beïnvloedbaar. Daar zijn er helaas te weinig van!

Gast

#74

2016-01-28 12:25

Ik studeer pedagogiek en heb geleerd in de politiek hoe dullaert als enige zijn nek uitsteekt voor alle kinderen

Gast

#75

2016-01-28 12:30

Ik heb getekend omdat ik het zeer op prijs zou stellen als de heer Dullaert zijn goede werk kan voortzetten. Zijn vertrek zou ik een groot verlies vinden.