Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman.


Gast

#176

2016-01-28 16:33

Dullaert bewijst eigenwijs en kritisch te zijn, zuiver op de graat, en dat is vaak (helaas) voor kinderen van Levensbelang.

Gast

#177

2016-01-28 16:34

Heel slecht gevoel bij het feit dat de grote ombudsman voordracht verlenging contract kinderombudsman blokkeert. Wie is hij dan? Laat onze volksvertegenwoordigers zich maar uitspreken over de vermeende eigengereidheid. Wacht in spanning af!

Gast

#178

2016-01-28 16:38

Omdat juist een hart dat vól is van bereidheid tot activisme, zoals idd wel enigszins bij Dullaert, bróódnodig is om onder de aandacht te brengen hoe de rechten en positie van KINDEREN gemarginaliseerd blijft worden! Overal!

Gast

#179

2016-01-28 16:39

omdat ik (weer!) de hand van de politiek vermoed. kritiek valt bij de regeringspartij VVD niet/nooit goed en kritiek op de IND al helemaal niet.

Gast

#180

2016-01-28 16:39

Omdat ik de indruk heb dat Dhr Dullaert oprecht voor de (rechten van de) kinderen opkomt. Ook als hem dat problemen met officiële instanties of 'de politiek' oplevert. Schroomt niet om ev. heilige huisjes of open zenuwen te benoemen. Het gaat hem om het belang van de kinderen. De juiste man op de juiste plaats m.i. Vooral omdat er ook al geen politieke partij bestaat die het belang van kinderen als speerpunt heeft. Dhr. Dullaert doet belangrijk en goed werk.

Gast

#181

2016-01-28 16:41

Omdat er in Nederland veel onrecht wordt gedaan aan kinderen. Marc heeft een stap in de goede richting gezet en dat moet nu niet gestopt worden!

Gast

#182

2016-01-28 16:41

Laten we hopen dat we dit onbegrijpelijke vertrek kunnen voorkomen. Een zeer bevlogen man die zich inzet voor de belangen van alle kinderen.

Gast

#183

2016-01-28 16:44

Mensen met gevoel in hun lijf, zoals Marc Dullaert, zijn de belangrijke tegenhangers van de kille VVD-saneerders die nu over ons regeren. Deze man moet doodgewoon blijven.

Gast

#184

2016-01-28 16:45

Een erg kundig en bevlogen man en bovendien een prettig mens.

Gast

#185

2016-01-28 16:46

Continuïteit is belangrijker dan het 'vormen van een eigen team' als persoonlijke keuze van de ombudsman; dit is temeer van toepassing wegens de verdienste van Dullaert en het netwerk dat hij heeft opgebouwd. Het vervangen door een nieuwe persoon die bij de landelijke ombudsman past - waarvan nog weinig is gezien - schaadt de continuïteit van het werk van kinderombudsman.

Gast

#186

2016-01-28 16:48

Een kinderombudsman met het hart en de hersens op de juiste plek dient niet vanwege politieke redenen te worden afgeserveerd.Juist Het tegenovergestelde zou het geval moeten zijn en meer mensen zoals Dullaert zouden posities van belang in onze maatschappij moeten gaan bekleden.

Gast

#187

2016-01-28 16:51

In de Haagse politieke speeltuin is er nu schijnbaar ook ruimte voor deze nationale ombudsman om met de dooddoener "wettelijke ruimte om eigen beleid te voeren" een goed functionerend kinderombudsman pootje te lichten. Vertrouwen is zoek in deze man.

Gast

#188

2016-01-28 16:53

de enige die de politiek van het kabinet nog eens onder vuur neemt wordt de mond gesnoerd.

Gast

#189

2016-01-28 16:53

Dullaert doet t goed. Kinderombudsman los van nationale ombudsman, die moet gewoon eigen werk doen

Gast

#190

2016-01-28 16:54

Marc Dullaert doet het fantastisch als kinder ombudsman!

Gast

#191

2016-01-28 16:56

Eigenzinnigheid is nou juist de kwaliteit van deze kinderombudsman die ik als dapper en noodzakelijk beschouw. Geweldig werk verricht en nog lang niet klaar!

Gast

#192

2016-01-28 16:57

Onbegrijpelijk dat een zeer goed functionerende kinderombudsman die ook internationaal zeer gewaardeerd wordt op deze wijze aan de kant wordt gezet.

Gast

#193

2016-01-28 16:57

omdat dat wat ik in de pers lees over de onderwerpen en opvattingen van Marc Dullaert vaak blij verrast ben

Gast

#194

2016-01-28 17:03

Van Zutphen moet iets meer eerbied hebben voor het goede werk van Dullaert tot nu toe.

Gast

#195

2016-01-28 17:07

Doet zijn werk goed

Gast

#196

2016-01-28 17:07

Waarom moet een zeer competente kinderombudsman, die het volle vertrouwen geniet van zijn achterban, worden vervangen? Bespottelijk.

Gast

#197

2016-01-28 17:10

Ik ken niemand die meer gedreven, bevlogen en integer is in deze complexe thematiek dan Marc Dullaert. Kritisch is hij zeker, maar nooit ongenuanceerd of onkundig. Hij is een enorme aanwinst en heeft grote toegevoegde waarde.
Hij moet echt blijven, we kunnen echt nog lang niet zonder hem!

Gast

#198

2016-01-28 17:11

De onderzoeken van Marc Dullaert over passend onderwijs en jeugdhulp slaan de spijker op zijn kop. Dit onafhankelijke advies is essentieel voor de luis-in-de-pelsrol.

Gast

#199

2016-01-28 17:14

De betreffende Kinderombudsman lijkt mij gezien zijn jarenlange ervaring de meest geschikte persoon om de politiek bij de les te houden...Het lijkt mij vreemd dat de Kinderombudsman een filliaal is van De Ombudsman...
Dus stop gedonder Echte Ombudsman!

Gast

#200

2016-01-28 17:14

Omdat ik het nodig vond!