Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman.


Gast

#201

2016-01-28 17:14

Ik snap helemaal niet dat iemand die zo betrokken is niet herbenoemd kan worden?

Gast

#202

2016-01-28 17:15

machtsmisbruik ivm ' hogere belangen'

Gast

#203

2016-01-28 17:16

De beste man die we kunnen om voor de rechten van het kind moet blijven op zijn post!

Gast

#204

2016-01-28 17:23

omdat ik vind dat Marc Dullaert een erg goede Kinderombudsman is, en de manier waarop dit "spelletje"gespeeld wordt door de Nationale Ombudsman, riekt naar machtsmisbruik.

Gast

#205

2016-01-28 17:23

Als pleegouder zie ik dat Dullaert meer dan eens, en met kennis van zaken, de vinger op de zere plek legt bij misstanden in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Ook was en is hij terecht zeer kritisch over de transitie van taken naar de gemeenten. Blijkbaar wil de overheid van deze ‘lastpak’ af. Triest!

Gast

#206

2016-01-28 17:24

Te gek voor woorden, dat de nationale ombudsman dit zomaar kan doen zonder gegronde reden

Gast

#207

2016-01-28 17:27

Strijdbare ombudsman met hart op de juiste plaats.

Gast

#208

2016-01-28 17:30

Als een nationale ombudsman niet wil dat deze ombudsman écht voor de rechten van kinderen opkomt, wat doet hij dan voor de mensen die zich bij hem melden ??

Gast

#209

2016-01-28 17:30

Het is een groot schandaal, een zo competent man, zonder goede reden Niet opnieuw een contract te geven. De nationaal ombudsman moet zich schamen

Gast

#210

2016-01-28 17:31

Eerst de heer Brenninkmeijer weg omdat hij te activistisch was, nu de heer Dullaert. De Nationale Ombudsman moet juist bestaan uit mensen die verschillend en kritisch zijn, en niet alleen uit mensen die behoren tot de heer van Zutphens 'eigen team'.


Gast

#211

2016-01-28 17:32

Waarom moet in Nederland iets wat goed loopt toch altijd om zeep geholpen worden.

Gast

#212

2016-01-28 17:33

De heer Dullaert verricht zijn taak zoals het moet. Glashelder en altijd goed beargumenteerd. Mogelijk stelt hij zaken aan de orde waar betrokkenen niet altijd blij mee zijn. Dat is nodig in het belang van de kinderen. Hij en zijn medewerk(st)ers doen fantastisch werk in een tijd waarin dat meer dan ooit nodig is.
Wanneer de enige reden van Van Zutphen inderdaad is dat hij zijn eigen team wil kunnen samenstellen, dan is dat een flutargument.

Gast

#213

2016-01-28 17:36

Laat de problemen van kinderen niet verdwijnen tussen de vele problemen van volwassen. Geef het kind de aandacht die het verdiend!

Gast

#214

2016-01-28 17:37

Omdat ik vind dat hij de rechten van kinderen goed verdedigde. En ik heb het idee dat hij dit doet zonder zich iets aan te trekken van de politiek. Hij is begaan met het lot van kinderen die zelf geen stem hebben.

Gast

#215

2016-01-28 17:38

Vakmensen hebben een eigenheid die door sommigen niet op prijs wordt gesteld. Een sterke leider omringt zich juist door dit type mensen. Kom op van Zutphen, toon moed!

Gast

#216

2016-01-28 17:41

Ik heb bewondering voor de betrokkenheid, inzet en deskundigheid van Marc Dullaert als kinderombudsman. Als er iemand een goede kinderombudsman is, is hij het wel.

Gast

#217

2016-01-28 17:42

Het gaat dus niet om kinderen maar om de ambities van Van Zutphen

Gast

#218

2016-01-28 17:42

Iemand die goed functioneert kun je niet zomaar wegsturen, doe dat maar met mensen die niet goed functioneren.....

Gast

#219

2016-01-28 17:44

Omdat ik mannetjesmakerij vermoed achter de plannen van de nieuwe Ombudsman Van Zutphen. Dullaert heeft een hart, hij is goed en praat als dat nodig is. Er is al kou genoeg in ons land.
Met dank voor de gelegenheid om namens de kinderen te spreken.


Gast

#220

2016-01-28 17:45

Ik heb deze petitie ondertekend omdat ik als pedagoog zie dat kinderrechten zeer inhoudelijk door deze ombutsman worden vertegenwoordigd, deze man [of hetinstituut kinder ombutsman) hoort niet afhankelijkste zijn van de (onzichtbare) nationale ombudsman/vrouw.

Gast

#221

2016-01-28 17:48

de heer Marc Dullaert heeft tot nu toe goed werk verricht voor kinderen, en dat moet zo blijven! Hij moet de dingen kunnen zeggen zoals hij bedoeld, en geen politiek correct taal uitgaan spreken. Hij moet blijven. Ik vraag mij af of Renier van Zutphen een goede keuze is, het gaat over kinderen! en iet om de macht in de organisatei

Gast

#222

2016-01-28 17:49

Elk kind verdient geluk

Gast

#223

2016-01-28 17:49

Ik teken de petitie omdat ik bang ben dat de volgende kinderombudsman (nog) minder kritisch zal staan t.o.v. de overheid.

Gast

#224

2016-01-28 17:51

Weg met incompente baasjes. Biedt ruimte voor gedreven vakmensen. Het lijkt Expeditie Robinson wel. Goede kandidaten worden er voortijdig uit geflikkerd door een samenzwering van tweederangs deelnemers.

Gast

#225

2016-01-28 17:51

omdat Marc Dullaert een warm pleitbezorger is voor kinderen in de knel. Hij meld zich in de media om dingen aan de kaak te stellen als dat nodig is. De kinderombudsman zou een zelfstandige ombudsman moeten worden, los van het instituut van de nationale ombudsman, met dezelfde mogelijkheden als nu of net zo uitgebreid als de nationale ombudsman!