SAMEN KUNNEN WE HET!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie SAMEN KUNNEN WE HET!.


Gast

#1

2015-12-02 21:00

Omdat ik deze petitie met volle overgave ondersteun. Ik schaam me bijkans voor mijn vaderland; voor de in zichzelf gekeerde bekrompenheid en egoisme die dit enorm welvarend volk tentoonspreidt.

Gast

#2

2015-12-02 21:07

Prima initiatief waar ik me graag bij aansluit: tegen het negativisme in en voor solidariteit met mensen zonder huis & haard in oorlogsomstandigheden.

Gast

#3

2015-12-02 22:12

Blij dat er een tegengeluid komt. Ik vind het onbegrijpelijk, dat zoveel mensen zich niet lijken te kunnen inleven in de situatie van een vluchteling.

Gast

#4

2015-12-02 22:17

De wereld is van ons allemaal!

Gast

#5

2015-12-02 22:51

Omdat ik het met de inhoud eens ben.

Gast

#6

2015-12-03 06:24

Omdat ik persoonlijk betrokken ben bij dit onderwerp. Mijn vrouw maakt zich sterk voor deze zaak. We hebben ook samen besloten een minderjarige alleenstaande Syrische vluchteling op te nemen in ons gezin. We zijn blij om te mogen ervaren dat een organisatie als het Nidos dit enorm waardeerd. Tegelijk zien we ook hoe betrokken een organisatie als Nidos is.

Gast

#7

2015-12-03 06:31

Ik ben zeer betrokken bij dit onderwerp. Ik ben een initiatief gestart op Facebook: Mama AMA met als doel de individuele betrokkenheid met alleenstaande minderjarige vluchtelingen te vergroten. Ik ben zo blij om te zien dat dit soort initiatieven nu breed wordt gedragen in de maatschappij

Gast

#8

2015-12-03 06:57

Ik ben heel blij met dit initiatief en onderteken deze petitie van harte!

Gast

#9

2015-12-03 07:38

Ervaar de mistanden uit mijn directe omgeving van lgbt vluchtelingen.

Gast

#10

2015-12-03 08:23

Omdat er niet genoeg van deze boodschappen kunnen worden
gestuurd naar politici en beleidsmakers

Gast

#11

2015-12-03 09:36

Vluchtelingen die vaak uit gevaarlijke en mensonterende omstandigheden, na lang aarzelen hun (t)huis moeten verlaten, hebben recht op goed geregelde humanitaire en materiële opvang.

Gast

#12

2015-12-03 09:37

Omdat ik het er van harte mee eens ben.

Gast

#13

2015-12-03 10:00

Omdat zij het ook verdienen om een dak boven hun hoofd te hebben.

Gast

#14

2015-12-03 10:32

De fundamentele rechten van de mens, waar Nederland zich aan heeft gecommiteerd, moeten voor iedereen op Nederlands grondgebied gelden (ook daarbuiten, maar daar ga ik niet over). Veel Nederlandse politici vergeten dit nog wel eens, vooral de laatste maanden tijdens de verhitte debatten over de vluchtelingenstroom. Ik ben voor een humaan toelatingsbeleid en voor langere termijn politiek gericht op vrede en stabiliteit. We kunnen ons de luxe van oorlog niet permitteren. Oorlog is de ontkenning van menselijke waardigheid. Dus Nederland: terug naar de beschaving!


Gast

#15

2015-12-03 11:15

Ik vind de opvang van vluchtelingen een groot probleem. Maar juist omdat het zo groot is, moeten we dat samen positief tot een oplossing brengen. En dat moeten wij als samenleving in zo'n welvarend land toch kunnen klaarspelen.

Gast

#16

2015-12-03 11:21

Goede actie in kader vluchtelingenhulp wereldwijd

Gast

#17

2015-12-03 11:31

Ik onderteken deze petitie o.a. omdat mijnheer Rutte en zijn vrienden geen blijk geven van besef van morele verantwoordelijkheid. Zij allen huilen, de een nog harder dan de andere, mee met de wolven in het bos en doen derhalve mee aan het niet aflatende haatzaaien van de andere populisten.

Gast

#18

2015-12-03 11:35

"Bescherm de verdrevenen" is een bijbels gebod dat ik als atheïst graag gehoorzaam

Gast

#19

2015-12-03 13:00

prima initiatief, uit mijn hart gegrepen. Niemand verlaat huis en haard zomaar, dan is een warm welkom van belang, heldere procedures, en aandacht voor verbinding en zinvolle werkzaamheden voor contact en erbij horen.

Gast

#20

2015-12-03 13:57

In de hoop dat deze opstelling meer aandacht krijgt

Gast

#21

2015-12-03 13:58

Omdat het helaas nodig is. Vluchten doe je niet zo maar. Dan moet je wel een buitengewoon sterke reden hebben om huis en haard te verlaten (als die er überhaupt nog zijn). En dat Nederland het kan, als Nederland het wil, heeft Nederland al verschillende keren laten zien. Bijvoorbeeld de Belgische vluchtelingen (1ste Wereldoorlog) en de KNIL-ers (overigens niet zonder slag of stoot).

Gast

#22

2015-12-03 14:05

Niemand vraagt om oorlog of armoede, ieder mens zoekt veiligheid en toekomst. Dat is ieder meer dan gegund.

Gast

#23

2015-12-03 14:09

Ik ben net terug van Lesbos waar ik een maand lang deel uitgemaakt heb van een medisch team dat direct betrokken was bij de eerste opvang van bootvluchtelingen. Veel ellende gezien en gehoord.

Gast

#24

2015-12-03 14:18

omdat ik hoop dat vooral de wachttijd vanaf aankomst tot het verkrijgen van een status verkort kan worden + mensen iets kunnnen gaan doen ipv zich te moeten vervelen

Gast

#25

2015-12-03 15:36

Omdat ik de opvang van vluchtelingen heel belangrijk vind.