SAMEN KUNNEN WE HET!

 

Welkom bij Samen kunnen we Het! Een initiatief van een groep mensen die hun stem willen laten horen tegenover de ongefundeerde negatieve geluiden inzake de opvang van vluchtelingen die Europa en Nederland bereiken. Wij willen kabinet en Tweede Kamer een steun in de rug geven om door te gaan met het respecteren en naleven van onze (Grond-)wet en de internationale verdragen. Wij roepen u op ons pleidooi te ondersteunen met uw handtekening.

Ondergetekenden willen hun stem laten horen tegenover de ongefundeerde negatieve geluiden inzake de opvang van vluchtelingen die Europa en Nederland bereiken.

Wie door de negatieve uitingen heen kijkt, ziet hoe het COA zich inspant om mensen een dak boven het hoofd te bieden, zodat niemand op straat hoeft te slapen. Talloze vrijwilligers zetten zich in voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Organisaties als kerken, moskeeën en het Rode Kruis worden door particulieren overstelpt met kleding, schoenen, slaapzakken, dekens en speelgoed. Er zijn ontelbare lokale initiatieven van bewoners, die vluchtelingen bijstaan om het hoofd boven water te houden.

Veel gemeentebesturen hebben zich inmiddels uitgesproken voor kleinschalige opvang, opdat vluchtelingen en hun kinderen rust en privacy krijgen en zo sneller kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.

Deze initiatieven dienen een gezicht te krijgen en zo een tegenwicht te bieden tegen partijen en mensen, zoals opgehitste schreeuwers, die zich niets gelegen laten liggen aan wetten en verdragen.
In Limburg is inmiddels een dergelijk initiatief genomen met de petitie ‘Pact van Respect’ (www.pactvanrespect.nl), dat inmiddels door 900 mensen is ondertekend.

Wij willen dit initiatief versterken en daarmee onderstrepen dat integratie alleen maar kan slagen als de inspanning van twee kanten komt. Wij, de Nederlandse samenleving, kunnen vluchtelingen de mogelijkheid bieden hier hun leven op te pakken. Integratie is geen natuurverschijnsel, het succes ervan wordt door ons gezamenlijk bepaald: vluchtelingen, betrokken organisaties, burgers en overheden. Anders gezegd: integratie doe je samen, gast en gastgever.
Daarom willen wij kabinet en Tweede Kamer een steun in de rug geven om door te gaan met het respecteren en naleven van onze (Grond-)wet en de internationale verdragen.

Wij pleiten er in dit verband voor dat Tweede Kamer en kabinet

  • zich in Europees verband blijven inzetten voor een rechtvaardige verdeling van vluchtelingen over Europa
  • zich inzetten voor de verdragsrechtelijke vrijheid van mensen die vluchten voor oorlog en geweld en asiel vragen
  • IND en COA beter toerusten om procedures sneller en adequaat uit te voeren, zodat aan lange onzekerheid over status en het gesleep met mensen door het land een einde komt
  • gemeentebesturen ondersteunen bij het realiseren van noodzakelijke kleinschalige opvang
  • gemeentebesturen financieel in staat stellen onderwijs en medische zorg te bieden
  • vluchtelingen niet veroordelen tot het doorbrengen van hun dagen in zinloosheid, maar hen juist aanspreken om hun talenten en kwaliteiten in te zetten, te participeren, ook als ze nog wachten op een besluit over hun status
  • stelling nemen tegen en met feiten in de hand de onzinverhalen over vluchtelingen weerleggen.

Wij roepen u op ons pleidooi te ondersteunen door deze petitie te ondertekenen. In het hele land de handen uit de mouwen te steken, want samen kunnen we het!

Tineke van den Klinkenberg
Sandra Rottenberg
Anne Lize van der Stoel
Martin Willems
Hella Rottenberg
Tess Czerski
Hedy d’Ancona
Aat Veldhoen
Meindert Fennema
Bart Luirink
Cora Dekker
Zeeger Ernsting
Carry van Lakerveld
Elli Izeboud
Dik de Boef
Bart Uitdenbogaart
Klaas de Jonge
Rutger Groot Wassink
Natascha van Weezel
Hetti Willemse
Frits Barend
Marjan Kroes
Jos van Gennip

Contactadres:
Tineke van den Klinkenberg
E-mail: tvdklinkenberg@gmail.com

 

 

 

 


Tineke van den Klinkenberg    Neem contact op met de schrijver van de petitie