Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2015-10-16 17:04Gast

#2

2015-10-16 17:49

Ouder van geneeskunde student. Wij worden geacht langer ons kind financieel te ondersteunen.
Verwachte (hoge) inkomen zal nog moeten blijken om de lening terug te betalen. Bij aanvraag hypotheek voor woning wordt de lening meegenomen in de calculatie. Nog aan het afbetalen
als je eigen kinderen gaan studeren omgekeerde wereld.


Gast

#3

2015-10-16 18:29

Omdat een geneeskunde studie anders niet te bekostigen is. De masterstudie bij geneeskunde is een verplicht onderdeel van de opleiding , en je kunt er dus ook niet voor kiezen om de master niet te doen.

Gast

#4

2015-10-16 18:31

Geneeskundestudent

Gast

#5

2015-10-16 18:36

Omdat deze studenten extra de dupe worden van de invoering van het leenstelsel/ afschaffing studiefinanciering

Gast

#6

2015-10-16 18:50

Ik heb deze petitie getekend omdat ik me net als veel medegeneeskundestudenten zorgen maak over de toekomst met betrekking tot geldzaken en de arbeidsmarkt

Gast

#7

2015-10-16 19:00

Omdat mijn zoon geneeskunde student is en ik vind dat ze een hele verantwoording dragen en deze vergoedt mag worden

Gast

#8

2015-10-16 19:12

Ik vind het niet rechtvaardig dat we geen vergoeding krijgen voor onze co schappen, zeker nu de studiefinanciering wegvalt! Verpleegkunde hbo krijgt immers ook een vergoeding voor stage!

Gast

#9

2015-10-16 19:15

Het is ongelofelijk Hoe onze zin. democratische regering al decennia lang onze samenleving kapot maakt door alle peilers van de samenleving, gezondheidszorg , onderwijs, basiszorg voor behoeftigen, bescherming etc.etc.weg te nemen. Alles is straks en ook nu al voor een groot deel, alleen nog maar toegankelijk voor mensen met geld. Verwar dat niet met mensen met intelligentie..... met dank aan de Illuminatie en de Bilderberggroep en allen die hiermee verweven zijn.

Gast

#10

2015-10-16 19:16

Betoog lijkt mij duidelijk.

Gast

#11

2015-10-16 19:18

Omdat ik zelf verwacht de dupe te worden van het nieuwe stelsel.

Gast

#12

2015-10-16 19:22

Ik ben zelf Geneeskunde student en ik vind het belachelijk dat wij zo erg worden benadeeld door dit nieuwe stelsel!!

Gast

#13

2015-10-16 19:22

Mijn vriendin studeert geneeskunde en kampt ook met dit probleem!

Gast

#14

2015-10-16 19:22

Onderwijs moet maximaal gestimuleerd worden zonder dat studenten schulden moeten maken aangezien het de basis is voor een gezonde economie!

Gast

#15

2015-10-16 19:28

Ouder van 3e jaars geneeskunde studiente aan de VU. Maak me serieus zorgen over de uitbuiting van deze studenten tijdens hun co-schappen! Deze studie vergt meer studiejaren dan andere studies en wordt met de nieuwe regeling ernstig benadeeld. Houd je kennis binnen de grenzen van ons Nederland door deze hardwerkende gemotiveerde studenten financieel te steunen.

Gast

#16

2015-10-16 19:29

Ik vind dat de studie geneeskunde toegankelijk moet blijven voor iedereen en dat de student die nu de bachelor geneeskunde achter de rug hebben en starten met hun master er nu erg financieel bij inschieten...ik vind dit niet fair en niet wenselijk voor een geneeskundestudent die bovenop de stress van de coschappen nu ook een financiële strop boven het hoofd hangt.

Gast

#17

2015-10-16 19:29

Omdat ik zelf geneeskunde studeer en het volledig eens ben met deze petitie.

Gast

#18

2015-10-16 19:30

Ik heb geen idee hoe ik anders rond ga komen tijdens mijn co-schappen.

Gast

#19

2015-10-16 19:58

Omdat door het leenstelsel een geneeskundestudie heel erg in de kosten kan oplopen, erger dan gewone studies vanwege de lange duur van de studie. Ik vind dat door het opbouwen van deze studieschuld je de toegankelijkheid van geneeskunde voor studenten met een lager inkomen laat afnemen.

Gast

#20

2015-10-16 20:01

Als student geneeskunde studeer je het langst van alle studenten, niet eens voor een hongerloon maar voor NIKS! Dat kan toch niet. Daarom mijn steun voor deze petitie.

Gast

#21

2015-10-16 20:02

Belachelijk die minister

Gast

#22

2015-10-16 20:06

Omdat elke student met een master een gelijke studieschuld dient te hebben aan het einde van de studie .

Gast

#23

2015-10-16 20:08

Het is belachelijk dat een geneeskunde student geen vergoeding krijgt voor de co-schappen. Bijna alle stages bij andere studies (zoals bij verpleegkunde) krijgen wel een stagevergoeding.


Gast

#24

2015-10-16 20:18

Omdat ik de studie geneeskunde waarschijnlijk ook wil gaan volgen na mijn middelbare schoolperiode.

Anonymous

#25

2015-10-16 20:21

Ik steun deze petitie omdat dit verhaal ook geldt voor alle masterstudenten farmacie!