Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel

Wij

Geneeskundestudenten vertegenwoordigd in het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO), het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA), De Geneeskundestudent (DG) en overige betrokkenen.


Constateren

Dat masterstudenten geneeskunde (coassistenten) door hun unieke situatie onevenredig hard worden getroffen door het nieuwe leenstelsel.

Drie jaar lang draaien we mee in de dagelijkse patiëntenzorg. Deze ervaring in de praktijk is essentieel in onze opleiding tot dokter, maar deze fulltime stage in combinatie met de studie maakt de studielast groot. De masterstudent spendeert gemiddeld 50-55 uur per week aan de opleiding.(1) Een tijdsinvestering die wij graag maken, maar die ons in het nieuwe leenstelsel ook voor een probleem stelt.                                                                  

Keuzevrijheid is de hoeksteen van het nieuwe leenstelsel. Studenten hebben volgens de overheid de keuzevrijheid om hun studieschuld, bijvoorbeeld met een bijbaan, te compenseren. Wij constateren echter dat deze keuzevrijheid in de praktijk niet opgaat voor de ongeveer 8000 masterstudenten geneeskunde. De grote tijdsinvestering evenals de onregelmatige diensten maken de combinatie met een bijbaan fysiek en mentaal vrijwel onmogelijk. Een bijbaan naast deze meer dan fulltime opleiding kan ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs en opleiding van de toekomstige arts.

Historisch gezien hebben geneeskundestudenten een fors hogere studieschuld dan de gemiddelde student. Dit komt doordat de opleiding langer duurt, de stage onbetaald is en niet is te combineren met een bijbaan. Een recente enquête onder geneeskundestudenten toont aan dat studenten in het nieuwe leenstelsel een gemiddelde studieschuld van 38.000 euro verwachten.(2) Fors meer dan de 26.000 euro die het Centraal Plan Bureau voor alle universitaire studenten verwacht. Het leenstelsel zorgt dat de financiële achterstand voor geneeskundestudenten verder toeneemt.

De nieuwe generatie toekomstige dokters hangt een groeiende studieschuld boven het hoofd. Bovendien maken een verslechterende arbeidsmarkt en dalend aantal opleidings- en werkplekken voor specialisten het minder vanzelfsprekend dan in het verleden dat een hogere schuld ook te rechtvaardigen is.

Bovengenoemde factoren maken dat de financiële drempel om geneeskunde te gaan studeren groter wordt dan bij andere studies. 31% van de huidige geneeskunde studenten met een lagere ouderlijke bijdrage (<€250 per maand) zouden in het nieuwe leenstelsel een andere studie overwegen. Dit tegenover 19% bij studenten met een hogere ouderlijke bijdrage. Wij vrezen dat de toegankelijkheid en studeerbaarheid van de opleiding geneeskunde in het gedrang komt.


En verzoeken

Minister Bussemaker (OCW) om een tegemoetkoming van ongeveer 280 euro per maand voor masterstudenten geneeskunde te realiseren om zo de toegankelijkheid en de studeerbaarheid van de studie geneeskunde te behouden.

 

 

 

1.       van Sprang N., Wubbels S. Financiën en tijdsbesteding van geneeskundestudenten. Onderzoeksrapport KNMG Studentenplatform. Februari 2014.

2.       Enquête door LMSO en LOCA onder 3171 studenten geneeskunde en net afgestudeerden. September 2015.

 


LOCA, LMSO en De Geneeskundestudent    Neem contact op met de schrijver van de petitie