Vrijstelling ER-rekentoets en rekentoets uit slaag-/zakregeling


Gast

#1

2015-07-25 12:35

Ik kan op de opleiding erg goed mee komen, ondanks mijn dyslectie en dyscalcullie, maar als ik de rekentoets niet haal, kan ik niet verde studeren. En ik wik graag naar het Hbo.

Gast

#2

2015-07-25 12:38

Omdat het dyscalculie probleem meer aandacht verdient in het huidige onderwijs, waar ALLES tegenwoordig bepaald wordt aan de hand van cijfertjes en de vaardigheid om daarmee om te gaan. Terwijl het voor sommige mensen geen keuze is dat ze het niet kunnen.. vergelijk ook dyslexie. Maatwerk invoeren in het onderwijs dus!

Gast

#3

2015-07-25 12:41

Voor mijn kleindochter die het zo goed doet op het MBO maar zij met haar dyscalculie de rekentoets niet te maken is

Gast

#4

2015-07-25 12:43

Omdat de rekentoets ook voor dislecte kinderen niet te doen is. Het is niet alleen rekenen, maar ook begrijpend lezen.

Gast

#5

2015-07-25 12:53

Mijn dochter heeft fors dyscalculie en zal haar MBO diploma niet halen met deze plannen volgend jaar, ondanks tienen voor Engels en voor het hoofdvak achten. Dus ik teken deze petitie van harte!

Gast

#6

2015-07-25 13:17

In de petitie is e.e.a goed weergegeven. Kinderen met dyscalculie verdienen een eerlijke kans!

Gast

#7

2015-07-25 13:28

Omdat mijn zoon waarschijnlijk ook Dyscalculie heeft en de cijfers voor de vakken waarbij je moet rekenen waren dikke onvoldoendes waardoor hij het vmbo-b voor de tweede keer moet doen. Dus ik hou me hart vast voor als het toch doorgaat...

Gast

#8

2015-07-25 13:31

Het mag niet zo zijn dat leerlingen met dyscalculie hun diploma niet kunnen krijgen omdat ze niet (kunnen)slagen voor de rekentoets. Dit is juist hun probleem en zwakste vak.
Onze dochter is een echt alpha type; helaas kan ze geen VWO doen doordat wiskunde en de rekentoets verplicht zijn.
Kijk naar de talenten van kinderen en laat ze zelf hun vakkenpakket samenstellen zonder restricties!

Gast

#9

2015-07-25 13:49

Omdat dyscalculie niet te ondervangen is met meer tijd of additionele hulpmiddelen. Het is iets waar men mee moet leren leven en zou daarom absoluut geen onderdeel mogen zijn van een examen

Gast

#10

2015-07-25 13:58

Mijn zoon gaat nu naar middelbaar. Hij heeft een achterstand en erg veel moeite met rekenen. Dus zo'n toets zou voor hem te moeilijk zijn. Kans op dilpoma dus bekeken.

Gast

#11

2015-07-25 14:11

Super dat jullie dit doen voor al die kinderen met dyscalculie. Wij hebben er ook eentje die heel goed zijn best doet maar op deze stomme toets zou zijn gestruikeld als ie al geldig was

Gast

#12

2015-07-25 14:14

Ik heb ondertekend, omdat ik tegen "eenheidsworsterij" ben. Kijk naar het individu, niet naar het geheel!

Gast

#13

2015-07-25 14:23

Mijn dochter heeft dyscalculie en moet volgend jaar examen doen . Ook zij wil een vervolg opleiding doen maar schiet in de stress als ze aan de rekentoets denkt. "Ik ga dus nooit slagen "want ik ga geen voldoende halen op rekenen al is de rest goed !!! Dit kan toch niet zo zijn !!!! ??


Gast

#14

2015-07-25 14:33

Mijn dochter van 17 heeft net haar vmbo-tl eindexamen gedaan. ZIj behaalde een 9,8,8,8,8,8,8,7. (Ja, plus een extra vak). Als zij geen dyscalculie had gehad, dan was ze waarschijnlijk naar de Havo gegaan. Echter had ze een 4 voor rekenen. Het kan toch niet waar zijn dat leerlingen zoals zij volgend jaar geen diploma zouden krijgen? Hoezo onderwijs op maat? 


Gast

#15

2015-07-25 14:40

ik heb 4 jaar amper rekenen gehad en nu willen ze dat ik zo maar even een toets ga maken voor een vak waar rekenen niet eens zo van belang is

Gast

#16

2015-07-25 14:49

Iedereen moet gelijke kansen krijgen en gewoon hun MBO diploma kunnen behalen of je nu kunt rekenen of niet!


Gast

#17

2015-07-25 14:50

Omdat het niet eerlijk is. Mensen doen zoveel werk aan een opleiding en dan zullen ze zakken omdat ze voor de rekentoets een onvoldoende hebben . Zo komen veel meisjes en jongens die goed in week zouden zijn niet aan een diploma

Gast

#18

2015-07-25 14:52

Ik doe op mijn 41e nog een poging mezelf om te laten scholen tot verzorgende om zo iig baangarantie te behouden aangezien ik de enigste kostwinnaar ben in mijn gezin. Ik red mezelf al jaren prima als het op rekenen aankomt. Maar nu, door dit examen, dreig ik alles kwijt te raken waar ik zo hard voor gewerkt heb en zoveel voor opgegeven heb. Enkel omdat er een examen in het leven is geroepen die totaal niet overeen komt met de vereisten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van mijn beroep. Een omscholing op deze leeftijd valt al niet mee maar een examen met goed resultaat afleggen die zo moeilijk in elkaar gezet is en dan je kansen als sneeuw voor de zon zien verdwijnen, dat is pas hard.

Gast

#19

2015-07-25 15:08

Ik merk op hoeveel mensen met dyscalculie hard hun best willen doen en vechten om die rekentoets toch te kunnen en willen behalen. Soms is rekenen niet eens nodig voor het beroep waarvoor zij leren. Dan wordt er verwezen naar een dyscalculieverklaring die honderde euro's kosten en waarvoor je alleen wat extra tijd krijgt, terwijl het rekenprobleem blijft! Daarom teken ik deze petitie eveneens van harte!

Gast

#20

2015-07-25 15:08

Omdat het belachelijk is als je niet kunt rekenen je geen MBO diploma kunt halen en hierdoor niet verder kan studeren.

Gast

#21

2015-07-25 15:15

Het zijn niet alleen kinderen die de dupe zijn van deze maatregel. Ik ben een volwassene van 47 jaar. Ik moet om mijn bedrijf te kunnen voortzetten een MBO diploma hebben voor april 2016. Vroeger was er nog niets bekend over dyscalculie en moet van de NCOI een dure verklaring (€ 1000,-) gaan aanvragen om aan te tonen dat ik dyscalculie heb.
Als ik de rekentoets niet haal krijg ik geen MBO diploma en zal ik een goedlopend bedrijf met 2 medewerkers stop moeten zetten.
Gosternokke

#22

2015-07-25 15:47

Mijn zoon doet het goed op MBO-4, nog 1 jaar. Heeft voor alle vakken een 7+, behalve uiteraard rekenen. Vraag hem iets over geschiedenis, de natuur, diverse culturen en hij weet je iets moois te vertellen. Is ontzettend sociaal, is op diverse gebieden autodidact, maar krijgt het rekenen niet onder de knie. Voor hem en alle andere kinderen met rekenproblemen teken ik deze petitie. Ik vind ook het niveau van rekenen in verhouding met het verplichte niveau voor Nederlands, Engels en Duits, niet in verhouding. Succes met de petitie, en bedankt voor jullie inzet!


Gast

#23

2015-07-25 15:52

Mijn dochter van 15 jaar heeft discalculie en gaat nu naar 5Havo. Vorig jaar heeft ze wiskunde laten vallen (laatste mogelijkheid) omdat rekenen echt niet gaat. Voor de rekentoets, aangepaste versie, heeft ze een 3 gehaald. We kunnen bijles nemen zoveel we willen maar het gaat niet lukken. We moeten zelfs oppassen dat deze vervelende cases niet gaat leiden tot onverschilligheid! Diploma havo wordt zo toch niet gehaald. Met de huidige regelgeving zou een mavo of mbo opleiding ook niet meer haalbaar zijn. Hoe moeten we hiermee om gaan??? Absoluut voor vrijstelling kinderen met discalculie .
gast

#24

2015-07-25 15:59

Zo zonde die 2 voor de aangepaste rekentoets op zijn MBO-4 diploma. Steekt ook zo schril af tegen de rest van de cijfers. Maar gelukkig dit jaar nog niet meegenomen in de zak- en slaagregeling! Ik wil absoluut niet dat anderen met dyscalculie geen diploma meer kunnen halen!!


Gast

#25

2015-07-25 16:14

Ik onderteken deze petitie omdat Ik de toets onvoldoende goed voorbereid vind. Het lijkt goed neergezet maar de praktijk is een andere.