Vrijstelling ER-rekentoets en rekentoets uit slaag-/zakregeling

De rekentoets in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs telt vanaf schooljaar 2015 - 2016 mee voor de slaag-/zakregeling en bepaalt dus of leerlingen hun diploma mogen halen. Een onvoldoende houdt in: Geen diploma en voor het MBO dus geen afgeronde beroepsopleiding!

Voor leerlingen met dyscalculie is er een aangepaste rekentoets, de ER-toets. Met deze toets, die op dit moment nog volop in ontwikkeling is, moeten de rekenvaardigheden van leerlingen met dyscalculie aangetoond worden getoetst. Dit is absurd, want leerlingen met dyscalculie (rekenblindheid) kunnen niet leren rekenen! 

In zijn mail aan de Tweede Kamer van 30 juni 2015 schrijft dyscalculie deskundige prof. dr. Hans van Luit van de Universiteit van Utrecht over de ER-toets: 'De zogenaamde ER-toets is onzin. Kinderen met dyscalculie verschillen te zeer van elkaar om daar een eenduidige aangepaste toets voor te kunnen ontwikkelen. Wat voor de ene leerling met dyscalculie een oplosbare rekenopgave blijkt te zijn, is voor de ander abracadabra. Sterker nog: de volgende dag kan het omgekeerd zijn. Kenmerkend voor dyscalculie is dat als je denkt dat een kind een strategie voor een bepaald somtype kent, hij/zij die een volgende dag weer vergeten kan zijn of verkeerd kan toepassen.' 

Je kunt het afnemen van een ER-toets vergelijken met een kleurentoets voor een kleurenblinde, totaal niet realistisch. Toch hangt de toekomst van leerlingen met dyscalculie af van deze toets, omdat zakken betekent dat er geen diploma gehaald mág worden, ook al haal je achten en negens op de andere vakken! (Dit is geen verzonnen voorbeeld, maar realiteit!!)

Daarom pleiten wij voor vrijstelling van de rekentoets voor leerlingen met dyscalculie. Die stelling wordt gedeeld door prof. dr. Hans van Luit in de bovengenoemde mail aan de Tweede Kamer. Hij schrijft: 'Ik hoop dat u met mij tot de conclusie komt dat tenminste kinderen met dyscalculie vrijgesteld moeten worden van het maken van de rekentoets zowel in VO als in MBO.'

Daarnaast willen we dat de gewone rekentoets uit de slaag-/zakregeling gehaald wordt en dat het resultaat op een certificaat wordt vermeld, zoals ook de VO-raad al heeft voorgesteld. Er zijn teveel mensen, wiens talenten voornamelijk aan de niet-exacte kant liggen en daardoor de toets niet op het niveau kunnen maken waar deze talenten op zitten. Dat zou inhouden, dat deze leerlingen moeten afstromen tot het niveau waarop ze rekenen. Alle andere vakken zijn hieraan ondergeschikt. Dat is een dramatische ontwikkeling en zeer schadelijk voor onze kenniseconomie!

Met deze petitie willen we deze twee standpunten duidelijk maken aan de beleidsmakers in Den Haag. De rekentoets moet een positief effect hebben op het rekenniveau van de leerlingen in het VO en MBO en niet een hele generatie buiten spel zetten!

Niet kunnen rekenen en daardoor geen diploma? Nee, niet als het aan ons ligt! Steun de toekomst van de leerlingen en teken de petitie!

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/tegenderekentoets en https://rekentoets.wordpress.com/