STOP DE BEZUINIGING OP VOLKSUNIVERSITEIT AMSTERDAM!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie STOP DE BEZUINIGING OP VOLKSUNIVERSITEIT AMSTERDAM!.


Gast

#1

2015-06-02 16:05

Rinnooy Kan zei het al perfect!

Gast

#2

2015-06-02 17:58

Er zijn mensen die van alles de prijs weten, maar, maar van niets de waarde.
naar Oscar Wilde.
“Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.”


Gast

#3

2015-06-02 19:01

Ik heb meerdere cursussen gevolgd bij de Volksuniversiteit, tot volle tevredenheid.

Gast

#4

2015-06-02 19:44

Kijk in de hal van het Volkuniversiteitsgebouw aan de Rapenburgerstraat wie ooit hebben meegeholpen de VUA op te bouwen en voel het schaamrood naar Uw kaken stijgen, stadsbestuurders

Gast

#5

2015-06-02 19:49

Zeer belangrijk dat dit instituut blijft bestaan voor cultuur en onderwijs.

Gast

#6

2015-06-02 20:40

Education permanente is voor iedereen belangrijk, zowel om vooruit te komen in de maatschappij als voor privé verrijking.
En niet te vergeten om mensen met dezelfde interressen bij elkaar te brengen als sociale functie. Cursussen horen bij de volksuniversiteit voor iedereen betaalbaar te zijn en te blijven. Bezuiniging zal op de lange termijn een grote verarming van de sociale participatie veroorzaken.

Gast

#7

2015-06-02 21:20

De Volksuniversiteit biedt veel mensen de mogelijkheid kennis en vaardigheden op te doen en/of verder te ontwikkelen.
Lara

#8 Juist Volksuniversiteit geeft mensen een kans

2015-06-02 23:03

Juist voor mensen die geen diploma hebben zoals ik zou de Volksuniversiteit moeten bestaan. Ik heb mijzelf 8 talen leren spreken, schrijven lukt me niet helemaal qua grammatica ben ik een dweil. Heb de Volksuniversiteit nu ontdekt. Het UWV geeft mensen ook geen gelegenheid om een opleiding te volgen. Dus ben je genoodzaakt om iets anders te vinden wat betaalbaar is. Waar moeten mensen nu terecht? Niet iedereen kan een thuiscursus volgen. Daarom moet de Volksuniversiteit vooral blijven. Ons kabinet is zo tegenstrijdig. Je moet leren tot je er bij neervalt en vervolgens worden er flink bezuinigd. Net als mensen moeten zoveel mogelijk thuis wonen en vervolgens wordt de thuishulp bezuinigd. Hier dus ook het geval. Leren tot je er bij neervalt en dan vervolgens het wegbezuinigen laat dit ook zien.


Gast

#9

2015-06-03 09:10

Volksuniversiteit: een onmisbare schakel tussen high en low culture!

Gast

#10

2015-06-03 09:32

In het verleden heb ik een aantal jaren een taalcursus Portugees gevolgd aan de Volksuniversiteit. Ik heb daar veel aan gehad. Volgens mij is er al op bezuinigd door het 3e en 4e jaar aan een andere Volksuniversiteit uit te besteden. Mocht ik binnenkort op "herhaling" willen dan zijn de huidige cursusprijzen voor mij persoonlijk al behoorlijk hoog. Dus onderteken de petitie, niet alleen uit persoonlijke motieven, maar zoals gesteld bezuinigen op kennisvermeerdering en onderwijs sluit mensen uit en is uit den boze. Zeker als je als college van B en W het tegenovergestelde beoogt. Waar ben je dan mee bezig?

Gast

#11

2015-06-03 09:42

Uiteraard ben ik het eens met de argumenten en mijn eigen belang van docente NT2 bij de Volksuniversiteit Amsterdam

Gast

#12

2015-06-03 09:42

Niet alles van waarde is weerloos. We kunnen ons verzetten tegen de letterlijke en figuurlijke verdomming van de maatschappij.

Gast

#13

2015-06-03 10:33

Als er een instelling is waar aan spreiding van kennis en cultuur wordt gewerkt dan is het de Volksuniversiteit. Onbegrijpelijk dat de Amsterdamse politiek van plan is de subsidie te stoppen.

Gast

#14

2015-06-03 10:39

De volksuniversiteit biedt unieke educatiemogelijkheden en wordt prima bezocht. zonde & dom om daarop te bezuinigen.

Gast

#15

2015-06-03 11:14

Ik vind dat de Volksuniversiteiten een onmisbare bijdrage aan de samenleving leveren. Alom wordt geëist dat je je moet blijven kwalificeren. Maak dat dan ook mogelijk!

Gast

#16

2015-06-03 11:20

Een leven lang leren!
De overheid investeert in dit thema vanwege het belang voor elk individu en voor de samenleving als geheel.
De Volksuniversiteit biedt een zeer breed aanbod aan cursussen - van maatschappelijke onderwerpen en talen tot kunstzinnige vakken en ict. Betaalbaar en toegankelijk voor iedereen!
Daarop bezuinigen betekent intellectuele verschraling van de stad en haar inwoners, betekent stilstand.

Gast

#17

2015-06-03 11:21

Nooit bezuinigen op mogelijkheden voor mensen die minder te besteden hebben .
Studeren is niet alleen voor rijkeren !

Gast

#18

2015-06-03 11:23

Ik heb de petitie ondertekend omdat de Volksuniversiteit een breed scala aan cursussen aanbied op een goede en toegankelijke locatie. Met veel plezier heb ik inmiddels een viertal cursussen bij jullie gevolgd en ik hoop dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Succes met de strijd!

Gast

#19

2015-06-03 11:29

Ik woon en werk in een multiculturele wijk. Ik wek in het onderwijs. Om met ouders en doelgroep te kunnen communiceren zal ik toch Engels moeten spreken. Dit is zo'n beetje de 2e voertaal in Amsterdam (en de wereld)!!

Gast

#20

2015-06-03 11:29

Maak graag gebruik van het cursus aanbod

Gast

#21

2015-06-03 11:31

Daar dit een disfunctionele manier van bezuinigen is!!!!!

Gast

#22

2015-06-03 11:38

Ook voor veel ouderen zoals ik, biedt de VUA de mogelijkheid dingen te leren, nieuwsgierig te blijven naar de wereld en mensen te ontmoeten die deze nieuwsgierigheid en levenslust delen. Heel belangrijk.

Gast

#23

2015-06-03 11:41

Om de mogelijkheid te behouden voor iedereen, ook mensen met een kleine beurs, om zichzelf te ontwikkelen in vaardigheden, kennis en creativiteit. Veel mensen hebben die mogelijkheid niet, of niet gehad.

Gast

#24

2015-06-03 11:42

Omdat leren een manier is om de hersenen actief te houden. Deelnemen aan zo'n groep is ook vaak een manier om uit isolement te komen.

Gast

#25

2015-06-03 11:44

De Volksuniversiteit Amsterdam doet precies dat wat de burgemeester van Amsterdam belangrijk vindt: alle inwoners, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, sexuele geaardheid én inkomen, de kans geven om zich te ontwikkelen, te ontspannen en deel te nemen aan de maatschappij. Wie is het College dan om dat onmogelijk te maken?