STOP DE BEZUINIGING OP VOLKSUNIVERSITEIT AMSTERDAM!

Wie bezuinigt op kennis, weet niet wat domheid kost! (vrij naar Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter SER)  

Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders wil de subsidie aan Volksuniversiteit Amsterdam per 2016 halveren en per 2017 helemaal stoppen. Het College zegt ook dat educatie en cultuur speerpunten van haar beleid zijn. Dan moet je dus niet op de Volksuniversiteit bezuinigen.

Onze cursussen stellen mensen in staat kennis en vaardigheden op te doen, waardoor zij bij kunnen blijven. Deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. Geen subsidie meer, betekent hogere cursusprijzen en die werpen een drempel op. Een leven-lang-leren moet ook mogelijk blijven voor mensen met een kleine portemonnee.

Daarom: geen bezuiniging op de subsidie voor Volksuniversiteit Amsterdam.

Wij vragen u ons te steunen door deze petitie te tekenen. Help ons deze bezuiniging te stoppen door na het tekenen op te schrijven waarom ú wilt dat Volksuniversiteit Amsterdam blijft bestaan.


Volksuniversiteit Amsterdam    Neem contact op met de schrijver van de petitie