Geen sneltram langs westkant A12 in Meise

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Geen sneltram langs westkant A12 in Meise.


Gast

#1

2014-10-14 09:19

De sneltram kan gemakkelijk langs de oostkant worden geplaatst - meer dan plaats genoeg zonder onteigenen !
Oostkant bewoner

#2

2014-10-14 10:38

ik ben woonachtig langs de oostkant. Je kan dus verstaan dat ik geen tram in mijn achtertuin wil.

Volgens de opgemaakte studie van de lijn zou er geen geluidsoverlast zijn, omdat het aantal wagens

afneemt door de nieuwe tram. Dat is volgens mij klinkklare onzin.

De oostzijde is misschien een alternatief, maar gelieve dan ook aan onze kant geluidsschermen te

zetten. De boerekens van den buiten zijn kennelijk minder belangrijk dan de mensen van Meise en

Wolvertem zelf. En oplossing is er voor alles, maar t mag nooit iets kosten in Vlaanderen. En de

lasten zijn voor een ander...

 

Trouwens de dorpskernen liggen allemaal aan de westkant, waarom dan een tram aan de oostzijde?

Om elke morgen iedereen aan te sporen zijn auto te nemen om naar de parking van de tram te

rijden en de locale chaos alleen maar te vergroten? En met een extra enkel richtingsstraat bij los je

dit niet op gemeentebetuur!

 

 


Gast

#3

2014-10-15 11:32

Eind jaren 60 moest de toenmalige boerentram plaats ruimen voor de bussen van de buurtspoorwegen, omdat deze tram misstond in het straatbeeld van de hoofdstad. Nu,meer dan 50 jaar later gaat men opnieuw een tram laten rijden, in tijden, waarin men dit geld beter aan andere zaken zou besteden. Of betalen we nog niet genoeg belastingen misschien. Welke onnozelaar heeft hier een hersenscheet gelaten ?

Gast

#4

2014-10-16 07:31

ik leef met de bewoners van Wolvertem nog mee,ik woonde vroeger in Wolvertem tegen de tram lijn en ze hebben alles weg gedaan en nu terug die kosten en lawaai,ik begrijp het niet

Gast

#5 geen tram lijn

2014-11-26 10:12

Wij wonen hier zo rustig - het is zo veilig voor onze zoon.

Wij willen geen tram in onze buurt, wij hebben al de A12 en den trein


Gast

#6

2014-11-29 17:50

Voor mij hoeft er helemaal geen tram! Er zijn bussen genoeg!

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-11-30 07:53Gast

#8

2014-11-30 08:02

Ik woon in Wolvertem en hou van het "dorpsgevoel" dat we nog hebben maar met een tram zal dit veranderen. Het zal dan drukker worden, vuil en weg het "dorpsgevoel"!!

Er is zo al fille genoeg om in en uit Wolvertem te geraken... het is niet de bedoeling dat mensen van buiten Wolvertem er gebruik van zullen maken??? Dit gebeurd toch! 

Het is geen goede zaak voor Wolvertem! De gemeente heeft al genoeg schulden ook!

Bedankt aan de initiatiefnemers van deze petitie!


Gast

#9

2014-11-30 10:14

Er zijn mogelijkheden genoeg om naar Willebroek te reizen , er hoeft niets meer bij te komen ,wat alleen maar hinder en geld kost.

Gast

#10

2014-11-30 10:34

Ik steun heel de petitie, als 'de lijn' dingen naast zich neerlegt is er een gelijkenis met tirannie die ik absoluut niet slik en er zullen er nog anderen zijn.
AWDC

#11

2014-11-30 11:11

De initiatieven van DE LIJN zijn roekeloos en tergend.  Er moet geen sneltram komen noch aan de westkant noch aan de oostkant van de A12. Enkel een tracé midden op de A12 op palen is de enige betaalbare oplossing met de minste hinder en zonder onteigeningen.  Er moet geen halte komen in elk dorp, in elke ijk, dan is het geen "sneltram".

Het woord tram is al verkeerd, het moet eerder en soort metrostel zijnop een monorail zoals in London en andere grootsteden.

Afstappen kan gebeuren vai de voetgangersbruggen die reeds aanwezig zijn of gebouwd kunnen worden.

AWDC


Gast

#12 NOOIT SNELTRAM LANGS A12

2014-11-30 13:24

waarom nu een sneltram naar brussel zogezegd om het verkeer meer uit brussel te houden allemaal klinkklare onzin.als je ziet wat er nu op de lijn bussen zit van passagiers dan vraag ik mij af waarom zo een miljoenen investeering nodig is.wolvertem gaat gewoon niet meer leefbaar zijn .als je ziet welk traject ze gaan volgen langsheen de vier eiken das gewoon niet denkbaar .

 


Gast

#13

2014-11-30 13:26

1)ik hoef die tram niet, sinds ik op pensioen ben ga ik nooit meer naar Brussel
2)door ondervinding weet ik dat jonge ingenieurs nooit luisteren, hier ook niet ze weten niet hoe hier in Meise geleeft word.
3)Die tram gaat nooit rendabel zijn en zijn kosten opbrengen!
piccobello

#14 geen sneltram

2014-11-30 19:38

De tram zal meer nadelen dan voordelen brengen.

Het uitdeinen van de stad is één van de grote nadelen. De vlotte bereikbaarheid van Meise zal zorgen voor een snelle uitbreiding van de gemeente. Het landelijk karakter zal hierdoor onder druk komen te staan. Het is duidelijk dat dit het minste van de zorgen van De Lijn is. 

Het volstaat een kijkje te gaan nemen in vlot bereikbare steden zoals Aalst, Vilvoorde, ... om te beseffen dat het genieten van een gemeente met een dorpskarakter en veel groen een verhaal is dat snel een andere wending zal krijgen van zodra de sneltram een feit is. 

En De Lijn doet haar best de schijn van inspraak in stand te houden door informatievergaderingen te organiseren over punten die al beslist zijn...

 

 

 


Gast

#15

2014-11-30 21:20

Aan de oostkant is plaats genoeg zonder onteigeningen of zit er soms en zeer waarschijnlijk iets meer achter.

Gast

#16

2014-11-30 21:34

//////////


Gast

#17

2014-12-01 11:23

Hoe wil men mensen het openbaar vervoer laten nemen door ze eerst moe te maken om met de wagen te rijden door via gelijkgrondse kruisingen meer file te veroorzaken. En daarna de abonnementen te verhogen. De werkgevers gaan dit ook niet blijven betalen, tenzij de overheid zelf.
Zelf heb ik geen boodschap aan een tram naar Brussel. Als ik dit het zelfde verhaal is van meer overstappen ipv minder dan zie ik het nut er niet van in. Zie de huidige indeling van de metrolijnen in Brussel. Vroeger was het rechtstreeks naar het centrum. Nu is het overstappen.
Een oplossing is gewoon meer traject controle en gematigde snelheid op de A12 om vlot verkeer te houden. Idem voor de R0.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-12-01 14:00


pieternolleke

#19

2014-12-01 14:08

Meise en Wolvertem worden onleefbaar.  3 grote winkelcentra : Uplace te Machelen (55.000m2), Neo op de heizelvlakte (70.000m2), Just nunder the Sky aan Van Praet (50.000m2) en een nieuw voetbalstadion op grondgebied van Grimbergen. En alsof dat nog niet genoeg is een sneltram.  Wie zal dat betalen ??  De baten voor de investeerders, de lasten voor de belastingbetaler.  Wie zal die tram gebruiken ???  Dit zal gevolgen hebben ook op de ring, en we staan nu al stil !


Gast

#20

2014-12-02 09:25

Awel ik vind dat geen slecht idee , geef toe dat in Wolvertem veel verkeer passeert en zou inderdaad veiliger zijn voor de kinderen .
Christoph

#21 Hoezo Willebroek

2014-12-02 13:05

Waarom tussen Willebroek en Brussel terwijl de massa van het verkeer zich beweegt tussen Antwerpen en Brussel op de A12?!

Het huidig tracé zal de voornaamste doelstelling bijgevolg NIET invullen, namelijk het autoverkeer verminderen op de A12.

Zoals de planning het nu stelt zal het bovendien voor een tegenovergesteld effect zorgen in alle gemeente in dit tracé : verkeerschaos.


Gast

#22

2014-12-02 15:57

alles behalve een goed idee
Gast

#23

2014-12-03 20:35

Oproep aan CD&V en N-VA Meise

Wees eerlijk en open in uw communicatie in dit dossier en maak de Meisenaars niets wijs!!!


Gast

#24

2014-12-04 14:05

Een sneltram naar Meise werkt de uitbreiding van Brussel nog sneller in de hand. De Brusselaars rond het Heyzelstadiom parkeren nu al in de rand (Wemmel, Strombeek, Meise, ...)om van daaruit het openbaar vervoer te nemen omdat de parkeerplaatsen in Brussel betalend zijn. De dorpskern en andere belangrijke wegen (Kapellelaan, Wolvertemsesteenweg) lopen nu al 's morgens vast. We gaan naar een regelrechte verkeerschaos als we dan nog al het verkeer rond de carpoolparking erbij krijgen want daar is de dorpskern niet op voorbereid. En dan denken ze met de parkeerschijf weer eens boven te halen de "langparkeerders" te ontmoedigen ? Hiervoor moet dan weer een privéfirma betaald worden om de boeten te innen ! Dus, m.a.w. is het de gemeentekas spijzen op onze kosten ...
De gezelligheid van een dorp dicht bij Brussel waar Vlamingen thuis zijn is met de sneltram definitief voorbij. We krijgen de overlast van Brussel en alle infrastructuuraanpassingen gaan we op de koop toe nog zelf mogen betalen en het geheel zal onleefbaar worden. De gemeente kent nu al een schuldenlast van ettelijke miljoenen door slecht beheer dan gaan we er dit nog bijnemen ?
Ik zeg dus volmondig : GEEN SNELTRAM in Meise !!!

Gast

#25

2014-12-04 20:21

Is het niet veel goedkoper om de frequentie van de bestaande buslijnen te verhogen,ook de snelbus vanuit Boom? Wie gaat deze grote werken betalen om nog maar te zwijgen over alle nadelen voor de omwonenden langsheen de nieuwe tramlijn.