Geen sneltram langs westkant A12 in Meise

Het Actiecomité Sneltram A12 West ijvert voor het herzien van de inplanting van de sneltrambedding Boom-Brussel aan de westkant van de A12 in Meise. Dit tracé noodzaakt een groot aantal onteigeningen van huizen en tuinen en zal in de dorpskernen aanzienlijke geluids- en verkeersoverlast veroorzaken. Bij gebrek aan een gepast mobiliteitsplan in de plannen van De Lijn zal de dagelijkse verkeerschaos in Meise alleen maar toenemen. De verkeersveiligheid van de inwoners - en in het bijzonder van de vele kinderen die hier dagelijiks met de fiets of te voet naar school gaan - komt hierdoor ernstig in het gedrang. De aanleg van de sneltramlijn langs de oostkant van de A12 zal bovendien meer reizigers aantrekken aangezien daar ruimte is voor aanleg van de nodige parkeerplaatsen. Steun onze actie en onderteken de petitie!