Chris Oomen (DSW) mag deuren openen

Dhr Chris Oomen bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar DSW wordt de toegang ontzegd tot de bestuursdocumenten van Zorgverzekeraars Nederland(ZN). 

Dit omdat dhr Oomen hevige kritiek heeft op de wijze waarop andere zorgverzekeraars "onmaatschappelijke hoge winsten maken" ten koste van de leden, de verzekerden. Ook wil dhr Oomen dat ZN terugkomt op een drastische beperking van het aantal Spoedeisende Hulpen in Nederlandse ziekenhuizen. 

Tevens is het zoals de wet Openbaar Bestuur weergeeft noodzakelijk dat er minder vertrouwelijkheid op de stukken komt en er dus meer transparantie komt wat ten goede komt aan hen die kennis willen kunnen krijgen van hoe er met de gelden wordt omgegaan van de leden, de verzekerden.

Kortom wil ik pleiten voor intreden van dhr Oomen als lid van ZN en de bovenstaande tekst wordt geeerbiedigd. 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik W. Linders toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...