Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

"Opslag" voor inbeslaggenomen honden per direct stoppen.

Op dinsdag 4 juni overhandigde Martin Gaus, samen met de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden een petitie aan de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken. Op vrijdag 31 mei nam staatssecretaris Dijksma de petitie, met daarin het verzoek aan de overheid om het mens- en hondvriendelijker ‘Stay Home’-protocol als nieuw beleid over te nemen, al in ontvangst. In de petitie is niet letterlijk beschreven dat "de opslag" voor inbeslaggenomen honden verdwijnt. Vrijdag 12 juli is, op Facebook

Gecreëerd: 2013-07-17

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 326 257
2013 314 247

Het verbod op het winkelen op zondag in Deventer te beëindigen

Verzoekschrift om het verbod op het winkelen op zondag in de stad Deventer te beëindigen, en de consument de vrijheid te laten zelf te bepalen wanneer zij willen winkelen. Ondergetekenden – ondernemers, winkelmanagers en consumenten in Deventer – willen een beroep doen op de gemeente Deventer om winkeliers toe te staan hun winkels op zondag te openen. Wij vragen u daarom om het verbod op winkelopenstelling op zondag op te heffen. Wij dringen er bij Burgemeester, Wethouders en bij de raadsleden o

Gecreëerd: 2013-03-19

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 314 313
2013 312 311

Stop Festival Eritrese Dictatuur in Event Plaza Rijswijk

OPROEP De regering van Eritrea gebruikt de Nederlandse rechtsstaat om propaganda te maken voor een misdadig regime. Het regime dat bekend staat als het Noord Korea van Afrika (en op sommige punten zelfs erger) maakt misbruik van de Nederlandse rechtstaat om belasting te heffen en "oorlogsgeld in te zamelen" onder in Nederland woonachtige Eritreërs en Nederlanders van Eritrese komaf. Onder de mom van "festivals" en "culturele bijeenkomsten" wordt een rechterhand van de dicator naar Nederland geha

Gecreëerd: 2013-07-02

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 317 95
2013 310 88

Neen tegen windmolens in dichtbevolkte gebieden

PETITIE NEEN AAN WIND TURBINES IN NABIJHEID VAN WONINGEN! (huidige norm 250!!) "In een zo dichtbevolkte regio als Vlaanderen horen geen windmolens thuis" Marc Goethals Cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst. DRINGEND VERZOEK UW STEM TE LATEN HOREN! OPROEP AAN DE BURGERS TEKEND DEZE PETITIE VERDEEL DEZE LINK -> www.petities24.com/tegenwind . ALVAST BEDANKT. Geachte, We starten met deze petitie voor de burgers in dit land, onze vrienden  van het Brusselse Gewest, onze Waalse vrienden, Europese vr

Gecreëerd: 2013-10-25

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 465 440
2013 306 300

poelweg-neen

HET EENRICHTINGSVERKEER WERD OP 18 DECEMBER OPGEHEVEN - VOOR MEER DETAILS KUNT U ONZE AANKONDIGING RAADPLEGEN. BEDANKT AAN IEDEREEN VOOR UW STEUN ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Op maandag 18 november 2013 is er een éénrichtingsverkeer in voege getreden op de Poelweg richting Maleizen tussen de Rosierensesteenweg en de Keienstraat. Deze nieuwe verkeerssituatie creëert een enorme hindernis voor de bewoners van de w

Gecreëerd: 2013-11-23

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 302 302
2013 302 302

Petitie tegen collectieve bekendmaking toetsresultaten FEM

Afgelopen dinsdag 5 november 2013 ontvingen jullie, studenten van de Academie FEM, het volgende bericht: Publicatie toetscijfers Vanaf kwartiel 2 worden alle toetscijfers in Bison op vrijdag na 12.00 uur gepubliceerd in de eerste week van het nieuwe kwartiel. Voor kwartiel 2 is dit dus vrijdag 22 november na 12.00 uur. Dit is besloten naar aanleiding van een verzoek van studenten uit de Academieraad. Zo is er voor iedereen duidelijkheid wanneer de toetscijfers bekend worden gemaakt. Dit bericht

Gecreëerd: 2013-11-09

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 299 290
2013 299 290

Antwerpen verwelkomt de sinksenfoor

                          De Antwerpse Sinksenfoor die sedert 1969 op de locatie van de voor haar speciaal gedempte Antwerpse zuiderdokken staat dreigt te moeten wijken voor enkele nieuwe buurtbewoners en project ontwikkelaars... De Antwerpse Sinksenfoor: voor veel mensen een fijne uitstap, mag niet verdwijnen... Dit Antwerps volksfeest moet in de binnenstad blijven.

Gecreëerd: 2012-04-05

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 2421 2276
2013 293 277

Stop geluidsoverlast NDSM –(dance)evenementen

De NDSM-werf wordt een steeds boeiender en bloeiender cultureel centrum van Amsterdam Noord. Er vinden prachtige en vernieuwende evenementen plaats. Fantastisch voor de buurt en voor bezoekers. Helaas ondervinden omwonenden bijzonder veel hinder van de toenemende dance-festivals op de werf. De klachten lopen uiteen van irritatie, tot grote stress en gezondheidsproblemen. 12 uur lang (en soms nog langer) dreunende bassen in woningen levert zelfs agressieve reacties op. Ramen en deuren gesloten ho

Gecreëerd: 2012-11-15

Tijdsbestek Alle landen Nederland
Alle periodes 966 963
2013 283 281

Laat Femke wonen

Waar met vergunning gebouwd werd mag ook gewoond worden!Wonen is een basisrecht dat nooit mag geschonden worden, daarom mag in elk vergund gebouw dat geschikt is om te wonen ook gewoond worden, zelfs al staat het gebouw zonevreemd of niet in woongebied. Elk gezinslid kan geldig tekenen, doe dit dan ook aub!Meer stemmen = meer druk op de overheden.Meer info op  http://goo.gl/KUfmmj De petitieactie gaat verder, blijf ons steunen en teken Femke haar petitie voor het recht op wonen,  bedankt.

Gecreëerd: 2013-06-28

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 301 276
2013 280 257

Een nieuwe politieke partij : ROEL - Recht Op Een Leven !

ROEL - Recht op een leven - staat voor : resoluut tegen onrecht en onmacht van onze bevolking. artikel nieuwsblad :  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130526_00598556 artikel streekkrant : www.roel-vzw.be www.rechtopeenleven.be ROEL vindt u terug op facebook en is actief in Vlaanderen, Wallonië en sinds kort in Nederland. Ons welvaartsland België : 1,6 miljoen mensen onder de armoedegrens, hoeveel net erboven? 100.000 mensen ambtshalve geschrapt en leven in de illegali

Gecreëerd: 2013-06-08

Tijdsbestek Alle landen België
Alle periodes 348 312
2013 279 244