Red de merel in Brecht

Geachte Mensen,

BEDANKT aan ALLE MENSEN DIE DEZE PETITIE GESTEUND HEBBEN.

Deze petitie is afgelopen.

Luc

RED DE MEREL te Brecht   Belgie

Een ankerplaats/Beschermd landschap gaat de gemeente en provincie via RUP omzetten naar recreatigebied

Aan de Heer Burgemeester en schepencollege Brecht.

Aan de Gecoro Brecht.

Wij zijn van mening dat de koers die momenteel gevaren wordt ten aanzien van de Nieuwe plannen voor DE MEREL namelijk een RUP een hele slechte koers is, en dan bedoelen wij het voornemen om er recreatiegebied van te maken op een plaats die nu ankerplaats is. 

De gemeente Brecht heeft reeds een grote capaciteit aan bestaande recreatie en sportinfrasructuur.

Recent is er nog een nieuw RUP opgemaakt met sportinfrastructuur in landbouwgebied.

Wanneer gaat men de reeds bestaande Sport infrastructuur eens in kaart brengen en plannen maken om dat op een nuttige wijze voor en door iedereen te laten gebruiken?       Ook de prive sportinfrastructuur.

Er zullen dus  plannen moeten sneuvelen. Wij vinden dat het plan “RUP DE MEREL” een prima kandidaat is om NIET uit te voeren en wel om de volgende redenen:
1. De noodzaak is niet aangetoond
2. Er wordt een waardevol Gebied Ankerplaats en biologisch waardevol gebied omgezet naar recreatiegebied.
3. De gemeente gaat– in tegenstelling tot de eigen visie uit het structuurplan in tegen wat het hoofdoel is van het structuurplan namelijk Natuur-Bos-Landbouw-Openruimte in een buitengebied.
4. Er is ook een nul optie mogelijk met respect voor de natuur en de huidige omgeving en bomen in het gebied.

5.Er gaat heel veel natuur en waardevol gebied verloren om nog maar te zwijgen over de bomen en bos die zullen sneuvelen. 

U kunt aangeven dat u onze mening steunt door dit bezwaar te ondertekenen.

Daarmee geeft ook u aan dat u realisatie van het RUP DE MEREL niet ziet zitten.

Wij zullen deze bezwaren aanbieden aan het gemeente bestuur van Brecht en de Gecoro Brecht.

Dank bij voorbaat.