Géén huisuitzetting in sociale woonwijk!

 

Ann Van Goethem dreigt, na het overlijden van haar ouders, uit haar huis gezet te worden. Het Koninklijk Besluit Sociale Huur uit 2008 bepaalt immers dat, nadat beide ouders komen te overlijden, de kinderen de woonst binnen de 6 maanden dienen te verlaten. Dit is niet van toepassing voor mensen die een samenlevingscontract ondertekenen. Een regel waarvan ze nooit op de hoogte werden gebracht. Aangezien ze voor meer dan 66% invalide is, komt ze in aanmerking voor een uitzonderingsregel. De C.V. Huisvesting - Gewest Aalst weigert echter om dit toe te passen. Ook het stadsbestuur neemt geen concrete stappen om haar dit leed te besparen. Aalst telt het laagste aantal sociale woningen van alle centrumsteden, terwijl op amper 10 jaar tijd de prijs voor een privéwoning meer dan verdubbelde. Met ellenlange wachtlijsten tot gevolg.

Op basis van bovenstaande feiten eisen wij het volgende:
1) Het stadsbestuur dient er alles aan te doen opdat Ann in haar huis kan blijven wonen en mag het probleem niet langer ontkennen of doodzwijgen. Indien nodig voorziet ze een waardig alternatief.
2) Het stadsbestuur start eindelijk met de broodnodige inhaalbeweging en zet in op het bouwen van nieuwe sociale woningen, dit in eigen beheer. Geen woorden maar daden!

Wonen is een basisrecht waar de stad over moet waken en, zeker bij een falende markt, moet bijsturen. Op een wachtlijst kan men immers niet wonen.


Meer info vindt u op de website van het Nieuwsblad: "Invalide vrouw belandt toch op straatstenen" of op onze pagina: "PVDA Aalst protesteert tegen uitzetting invalide uit sociale woonwijk".

Alle vragen en/of opmerkingen kunnen verstuurd worden naar pvda.aalst@hotmail.com.