Rioleringswerken: Stop te vermijden kosten voor de burger!

De Vlaamse Overheid bespaart maar verplicht de burger, die daar dubbel en dik voor betaalt,

tot heraanleg van zijn riolering en dit in volle crisistijd.

Voor wie is de oproep bedoeld?

In het bijzonder voor de Vlamingen die eigenaar zijn van een open of half open bebouwing.

Aan wie is de petitie gericht?

Aan de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Probleemstelling

In de meeste straten van Vlaanderen wordt of zal een dubbel rioleringsnet worden aangelegd: een afvoerbuis voor het regenwater en een rioolbuis voor het afvalwater. Dat is belangrijk voor het leefmilieu.

De eigenaars van een (half) open bebouwing zijn verplicht op hun terrein dezelfde werken uit te voeren.

Zij moeten de gemaakte kosten zelf dragen. Een nieuwe riolering leggen kost handen vol geld, zeker als daarvoor een terras of oprit moet worden opgebroken en heraangelegd. U zit al snel aan een uitgave van 3000 euro en zelfs meer. Een minimale premie van de gemeente, zo die er is, weegt niet op tegen de gemaakte kosten. Nochtans ontvangen de gemeenten wel inkomsten uit de saneringsbijdrage en participatie in de intercommunale rioolmaatschappijen, maar zijn vrij de inkomsten voor andere doeleinden aan te wenden.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is circuleren er in de kabinetten voorstellen voor de heffing van een taks op de afvoer van regenwater. Zal het gaan ja, betalen wij al niet genoeg.

De overheid ontziet niemand. Zelfs de sociaal zwakkeren moeten die werken uitvoeren. Zo niet wacht hen een fikse boete en wordt men niet terug aangesloten op de riolering.

Voorstel van de vzw LiV&E om kosten en ongemakken te vermijden.

1. Door de werken te verplichten op het ogenblik van de verkoop/aankoop van de woning kunnen de kosten beter gespreid worden. Dit werkt proactief.

2. De saneringsbijdragen moeten door de gemeenten gebruikt worden voor de aanleg van het rioleringsnet.

3. Bij gescheiden afwatering moeten de baten voor het milieu de kosten rechtvaardigen. Geen buitensporige kosten voor futiele baten.

4. De sociaal zwakkeren moeten worden vrijgesteld.

5. NEEN aan een taks op de afvoer van het regenwater.

Wie alle details over ons voorstel wil kennen en onze tussenkomst bij de overheid wil lezen, neemt een kijkje op onze website www.vzwlive.be , doorklikken op Flipbooks en vervolgens op Gescheiden Rioleringsnet in Vlaanderen.

Wat met een privé  zuiveringsstation?

Sommige gezinnen werden in het verleden verplicht zelf hun afvalwater te zuiveren in een eigen zuiveringsstationnetje, een IBA.

Als later in de straat een dubbel rioleringsnet wordt aangelegd, is het IBA een nutteloze kost. De overheid betaalt de gemaakte kosten niet terug.

Vindt u dat de overheid te ver gaat door ongenuanceerd de burger op kosten te jagen, onderteken dan snel deze petitie.

Verantwoordelijke uitgever: Leven in Vlaanderen & Europa: Arthur Caytan 0475 60 36 15                                                 Maart 2013.