Populairste petities van 2018

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Afschaffing betaald parkeren op feestdagen in Amsterdam Zuidoost

Betaald parkeren is sinds de zomer van 2014 ingevoerd in Bijlmer Centrum (postcodegebied 1102) om de parkeerdruk te verminderen van forensen en het uitgaanspubliek in Arenapoort. Dit parkeergebied is 2 jaar daarna uitgebreid met de hele H-buurt.   Op feestdagen valt betaald parkeren alleen op de schouders van bezoekers, die hun familie en vrienden willen bezoeken. Het kantorencomplex in Arenapoort is  dan namelijk dicht, waardoor er bijna geen forensen te vinden zijn in Zuidoost. Daarnaast zijn

Gemaakt: 2018-12-06 Statistieken

Hoge zorgkosten...onze zorg

En ja hoor...weer gaan de zorgverzekerings kosten omhoog. Met 10 euro per maand maar liefst! Als je zorgtoeslag krijgt dan wordt je gecompenseerd. Maar voor hoeveel? En wat als je net geen toeslag krijgt? Omdat je loon net boven de aangestelde grens ligt? 10 euro per maand komt dus neer op 120 euro per jaar per persoon wat dan extra betaald moet worden. Zonder compensatie! Dit kan niet langer. We worden al genoeg uitgekleed. Dus kom met zijn allen in actie en teken deze petitie! De hoge zorgkost

Gemaakt: 2018-09-11 Statistieken

Géén groot bedrijfsgebouw aan de Gilzeweg in Bavel

  Als inwoners van Bavel willen we géén groot bedrijfsgebouw aan de Gilzeweg. Via deze petitie steun je ons bezwaar tegen de bouwvergunning.   Wat is er aan de hand? Op de hoek van de Gilzeweg in Bavel, pal tegenover restaurant Van Ouds, dreigt er een fors (garage)bedrijf gebouwd te worden. (zie plaatje onderaan) De gemeente heeft de vergunning al afgegeven, maar we zijn nog op tijd om bezwaar te maken. Waarom willen we bezwaar maken? Een grootschalig (garage)gebouw op die plek valt totaal uit d

Gemaakt: 2018-03-13 Statistieken

Vertrouwen opzeggen directie Yulius Onderwijs

Nadat de schooldirectie zich heeft bemoeit met onze school de Wilgen is het van een stabiele, veilige school naar onveilige school gegaan waar leerkrachten getreiterd en weggepest worden door de directie/interim directeuren. Graag willen wij jullie steun!  Onderteken onze petitie zodat wij kunnen laten zien dat wij het vertrouwen kwijt zijn in deze directie en hun manier van handelen.  

Gemaakt: 2018-04-17 Statistieken

De Trappen op Hageveld moeten terug naar tweerichtingsverkeer

Door de eenrichtingsverkeer regel wordt alles alleen maar drukker op de trappen, daarom moet het terug naar tweerichtingen

Gemaakt: 2018-09-06 Statistieken

Neen tegen de uitbreiding van Hoeve Hoogland en Hezehof!

Hoeve Hoogland, een kweker/handelaar uit Tielen die al meermaals in opspraak is geweest is voor het verkopen van zieke dieren wilt uitbreiden van 96 naar 250 honden wat bijna een verdriedubbeling is.  Hiermee kunnen vzw Anti Broodfok Actie en enkele andere organisaties zoals GAIA en BSPCA niet akkoord gaan. Niet voor de dieren die daar verblijven, niet voor de verkochte en de niet verkochte pups, maar ook niet voor de consument. VZW ABA zal bezwaarschrift aantekenen en daarbij willen we graag ee

Gemaakt: 2017-08-31 Statistieken

Laat het mozaïekpaadje van Evert bestaan

Door het ondertekenen van deze petitie stemt u voor het behoud van het mozaïekpaadje van Evert in Epe.

Gemaakt: 2018-01-13 Statistieken

MANIFEST: LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG HET ALTERNATIEF (Petitie Het Roer Moet OM)

  LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | Het Alternatief en op de politieke agenda | Stichting IGZ Plus heeft geconstateerd dat de huidige, reguliere gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, niet meer voldoet anno 2020. Juist nu in coronatijd blijkt dat dit Manifest actueler is dan ooit! De coronacrisis toont aan dat Leefstijl Gezondheidszorg geen luxe maar noodzaak is.   De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, is niet voor iedereen bereikbaar, heeft te veel en te lange wachtlijsten en is niet voo

Gemaakt: 2014-08-04 Statistieken

Olaf zijn haar verven

Beste mensen, wij willen graag Olaf zijn haar verven. Maar hiervoor moeten wij 50.000 ondertekenaars hebben. Dus help ons! En nderteken deze petitie!

Gemaakt: 2018-10-03 Statistieken

Meer woonwagenstandplaatsen Gemeente Roosendaal

Wij willen de woonwagencultuur beschermen, dit is cultureel erfgoed. Graag willen wij dan ook binnen korte tijd dat er meer woonwagenstandplaatsen worden gerealiseerd in de gemeente Roosendaal

Gemaakt: 2018-10-01 Statistieken

Wij willen graag ons personeelsfeest houden

Helaas is er besloten dat de commissie NOTN gaat stoppen met het organiseren van de personeelsfeesten voor 's heerenloo. Wij betreuren dit allen en willen graag bij deze aangeven dat we wel een personeelsfeest willen houden! Daarom onderteken ik deze petitie en hoop ik dat we volgend jaar - ter ere van "de dag van de verpleging" - toch een mooi feest kunnen gaan vieren.

Gemaakt: 2018-11-22 Statistieken

Geen theehuis(gebedshuis) voor moslims in Essen

Het Wapen van Essen wordt een ontmoetingsplaats voor moslims (niet erkend gebedshuis), een zoveelste vzw die niet onze cultuur en westerse waarden erkennen. Teken mee deze petitie, als u zich tegen de komst verzet van deze zoveelste bedreiging van onze samenleving.

Gemaakt: 2018-11-15 Statistieken

Tegen de verkaveling van Cantershof

Teken deze petitie als u vindt dat het veldje aan Cantershof moet blijven.  Dit veldje is van onschatbare waarde voor zo goed als alle jongeren uit Hove en omstreken. Er wordt bijna dagelijks gevoetbald en samengekomen om leuke verhalen te delen. Ook voor alle andere inwoners van Hove en omstreken is dit veldje waardevol. Een stukje groen in het stilaan volgebouwde Hove moeten we met alle macht behouden.  Dit is slechts een fractie van de betekenis van het veldje aan Cantershof, maar de boodscha

Gemaakt: 2018-02-20 Statistieken

Verkeerslichten Gistelsesteenweg thv. Zilverlaan nu!

Al jarenlang is het kruispunt op de Gistelsesteenweg ter hoogte van de Zilverlaan een gevaarlijke plek voor alle weggebruikers. De verkeersrdukte die van alle kanten komt zorgt er voor dat dit een uiterst moeilijke oversteekplaats is waarbij de minste fout dramatische gevolgen kan hebben. In tijden dat de Vlaamse en lokale overheden verkeersveiligheid hoog in het vaandel lijken te dragen is het onbegrijpelijk dat zo'n pijnpunt nog steeds niet aangepakt werd. Door deze petitie te tekenen vraag je

Gemaakt: 2018-01-12 Statistieken

Master-basispsychologen bijten op een houtje: MSc in de Psychologie zonder BIG-reg. is niets waard!

Wij willen bereiken: dat de universiteiten BIG geregistreerde psychologen afleveren voor de klinische afstudeerrichtingen. Dus BIG registratie koppelen aan de universiteit.  23.000 handtekeningen nodig. Graag zoveel mogelijk delen via facebook, linkedIn, Twitter.  Huidige situatie: Er zijn meer dan 5000 Master/basis psychologen werkloos of werken helaas op hbo functie zoals de POH GGZ bij de huisarts omdat deze psychologen geen BIG registratie hebben.  Er is een tekort aan BIG geregistreerde psy

Gemaakt: 2016-03-17 Statistieken

Teken de petitie voor vrijlating van gekozen volksvertegenwoordigers van de HDP in Turkije!

Teken de petitie voor vrijlating van gekozen volksvertegenwoordigers van de HDP in Turkije! Geachte Nederlandse volksvertegenwoordigers, Onlangs heeft de president van Turkije Erdogan vervroegde verkiezingen uitgeroepen (link: Turkse president schrijft vervroegde verkiezingen uit). De Turkse kiezers mogen op 24 juni naar de stembus, zowel voor de parlementsverkiezingen als de presidentsverkiezingen. Een week ervoor wordt de stembusgang voor Turkse Nederlanders in twee Nederlandse steden georgani

Gemaakt: 2018-05-20 Statistieken

Een Vrijeschool in Park Zestienhoven Rotterdam

JA, ik ben VOOR een Vrijeschool in Park Zestienhoven Rotterdam.

Gemaakt: 2018-02-25 Statistieken

Onze jeugdconsulent terug in Nijlen-Centrum!

Als jeugdraad Nijlen pleiten wij voor een jeugdconsulent, als aanspreekpunt voor kinderen en jongeren, in het centrum van onze gemeente, waar ook alle andere voorzieningen voor jeugd zijn (jeugdhuis, bibliotheek, gemeentehuis, secundaire scholen, sportcentrum en zwembad, Beekpark, enzovoort). De Nijlense jeugdraad stelde immers vast dat de jeugdconsulent voortaan een werkplek in Kessel toegewezen kreeg. Zonder inspraak van de jeugdraad werd het afgelopen jaar al beslist dat er geen jeugddienst m

Gemaakt: 2018-05-19 Statistieken

Geen OV tijdens de jaarwisseling!

Openbaar vervoer tijdens de jaarwisseling! In de maand december is het OV personeel al flink in de weer om de passagiers op hun bestemming te krijgen, zo ook in Rotterdam rijdt de metro passagiers naar en van het Nationaal vuurwerk. Maar om het openbaar vervoer de hele avond door te laten rijden voor veelal zwaar beschonken jongelui heen en weer te rijden? Laten we nu eens een vuist maken, om het OV personeel ook de kans te geven met hun familie een laarwisseling te vieren. Ik hoor u denken Ambu

Gemaakt: 2018-01-31 Statistieken

Stop ontbossing voor palmolie, meer dan bomen worden kapot gemaakt.

1 Wat is het probleem?Het tropisch regenwoud wordt overal ter wereld in hoog tempo gekapt. Grote internationale bedrijven leggen enorme plantages aan voor palmolie. Europa is de grootste afnemer in palmolie. Palmolie is een supergewas: grote opbrengsten en lage kosten. Maar zijn die kosten wel zo laag? Want door de komst van de plantages worden mensen van hun land verdreven en dreigen dieren als de orang-oetan uit te sterven.   2 Gevolgen van de boskappingen (Mensenrechten)Miljoenen mensen in de

Gemaakt: 2018-11-17 Statistieken