Master-basispsychologen bijten op een houtje: MSc in de Psychologie zonder BIG-reg. is niets waard!

Wij willen bereiken:

 • dat de universiteiten BIG geregistreerde psychologen afleveren voor de klinische afstudeerrichtingen. Dus BIG registratie koppelen aan de universiteit. 
 • 23.000 handtekeningen nodig. Graag zoveel mogelijk delen via facebook, linkedIn, Twitter. 


Huidige situatie:

 • Er zijn meer dan 5000 Master/basis psychologen werkloos of werken helaas op hbo functie zoals de POH GGZ bij de huisarts omdat deze psychologen geen BIG registratie hebben. 
 • Er is een tekort aan BIG geregistreerde psychologen. 
 • Master/basis psychologen worden hulppersoneel genoemd door de zorgverzekeringen en NZa (Nederlandse Zorgautoriteiten) omdat de Master/basis psychologen niet BIG geregistreerd zijn
 • Er ontstaat een steeds groter gat tussen BIG geregistreerde psychologen en Master/basis psychologen (Niet BIG geregistreerd).
 • Tevens is het belangrijk dat er naar een oplossing gezocht wordt om versneld aan de BIG registratie te komen voor de afgestudeerde Masterpsychologen die niet BIG geregistreerd zijn en nu tussen wal en schip vallen. 
 • Er is een zware selectie om toe te treden tot de GZ opleiding (BIG registratie). Niet BIG geregistreerde psychologen moeten jaren (3-4 jaar) wachten tot zij mogen toetreden tot deze verdiepingsopleiding (BIG registratie). Daarna kan men pas specialiseren. 
 • Universiteit Nijmegen start in 2018 met een GZ opleiding = BIG reg. die direct aansluit op de Master. Belangrijk is dat alle Universiteiten volgen. Zie link: http://www.rcsw.nl/nieuws/831?platform=hootsuite

 

 • Inspecteur van Volksgezondheid en zorgverzekeringen werken uitsluitend met BIG geregistreerde psychologen.

 

 • De Monitor NCRV: drs. Teun van de Keuken gaf aan dat er geen baan te vinden is op academisch niveau voor Master- basispsychologen: uitsluitend WEP (Werkervaringsplaatsen) waar veel misbruik van gemaakt wordt. 
 • BIG geregistreerde psychologen kunnen zelfstandig diagnoses stellen en zijn hoofdbehandelaar in de GGZ.
  Masterpsychologen (Niet BIG geregistreerde psychologen) mogen in het huidige systeem geen diagnoses stellen en zijn geen hoofdbehandelaar. 
 • Niet BIG geregistreerde psychologen bijten op een houtje.

Teken de petitie: deze petitie wordt aangeboden aan minister Jet Bussemaker, Cultuur, Onderwijs en Wetenschap en minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Samen maakt sterk!

 • Alle betrokkenen kunnen de petitie ondertekenen: studenten, ouders,broer, zus, partners, vrienden, collega-psychologen (huis)artsen, docenten van de Universiteit.