Geen theehuis(gebedshuis) voor moslims in Essen

Het Wapen van Essen wordt een ontmoetingsplaats voor moslims (niet erkend gebedshuis), een zoveelste vzw die niet onze cultuur en westerse waarden erkennen.

Teken mee deze petitie, als u zich tegen de komst verzet van deze zoveelste bedreiging van onze samenleving.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Essen's Belang om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...