Onze jeugdconsulent terug in Nijlen-Centrum!

Als jeugdraad Nijlen pleiten wij voor een jeugdconsulent, als aanspreekpunt voor kinderen en jongeren, in het centrum van onze gemeente, waar ook alle andere voorzieningen voor jeugd zijn (jeugdhuis, bibliotheek, gemeentehuis, secundaire scholen, sportcentrum en zwembad, Beekpark, enzovoort).

De Nijlense jeugdraad stelde immers vast dat de jeugdconsulent voortaan een werkplek in Kessel toegewezen kreeg. Zonder inspraak van de jeugdraad werd het afgelopen jaar al beslist dat er geen jeugddienst meer bestaat, dat de toegankelijkheid en aanspreekbaarheid moeilijker gemaakt werd in het nieuwe gemeentehuis en nu is de jeugdconsulent uit Nijlen-Centrum moeten vertrekken naar een gebouw in Kessel. 

Als adviesorgaan voor jeugd werd ons nooit door het gemeentebestuur om inspraak gevraagd. Het decreet van de Vlaamse overheid bepaalt echter dat de jeugdraad hét adviesorgaan is om de betrokkenheid en inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening. 


Julie Van Roey - Alexandra Peeters - Jeugdraad Nijlen    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Julie Van Roey - Alexandra Peeters - Jeugdraad Nijlen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...