Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ONZE BIB MOET OPENBLIJVEN

Het College van Stekene beslist dinsdag 26 november over de sluiting van de bibliotheekfilialen in Hellestraat, Kemzeke, Klein-Sinaai en Koewacht. Wie het daar niet mee eens is kan deze petitie ondertekenen. En zo proberen de meerderheid op andere gedachten te brengen.

Gemaakt: 2013-11-20 Statistieken

Boerderijen, geen veefabrieken!

De concentratie van vee in megastallen binnen bepaalde regio's, de niet-aflatende uitbreiding van de veestapel, de industriele mestverwerking op het platteland en het inzetten van dieren als handelsproduct binnen de wereldmarkt, schaden de gezondheid, het milieu, de leefomgeving, het landschap en het dierenwelzijn. Daarom vragen we de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden elk voor hun bevoegdheid om:1. De veestapel-afbouw terug op te nemen;2. Stop aan veeteeltgetto's:de leef

Gemaakt: 2013-07-18 Statistieken

Vrijstelling hondenbelasting voor onze stichting dieren !

Strijd met ons mee !!! Wij zijn stichting zorgeloos dierenleven in Biervliet Zeeuws Vlaanderen Op 28-6-2013 om 10.30 uur is de politie en een persoon van de gemeente Terneuzen bij de stichting geweest en wat is de conclusie ? De stichting moet voor alle honden belasting gaan betalen, een stichting die géén subsidie krijgt van de gemeente, geen enkele steun.... en wij moeten nu hondenbelasting gaan betalen om de kas te spekken !!! In plaats van dat de gemeente Terneuzen particuliere initiatieven

Gemaakt: 2013-06-28 Statistieken

Stem tegen 52 koopzondagen in Wijdemeren

Beeindiging van Petitie Deze petitie is binnen enkele dagen door ruim 500 mensen getekend. U wordt bedankt voor uw stem. De wijsheid is nu aan de gemeenteraad om die stem mee te wegen. Hiermee is de petitie gesloten. VOORKOM VERLIES AAN WINKELS, BANEN EN RUST: STEM TEGEN HET VOORSTEL 52 KOOPZONDAGEN Komende week besluit de gemeenteraad van Wijdemeren over het hebben van 52 koopzondagen. Als het voorstel wordt aangenomen mogen sommige winkels vanaf 10:00 uur ‘s ochtends open, anderen vanaf 13:0

Gemaakt: 2013-11-23 Statistieken

Geen Mega Windmolenpark te Horendonk

MEGA WINDY CVBA plant een aanvraag in te dienen voor het plaatsen en exploiteren van een viertal mega windturbines langsheen de Belgisch/Nederlandse grens; van Nieuwmoer (ter hoogte van Mariënville) via Kleine Horendonk richting Schijf/Nederland (Ellewaardweg/Achtmaalsbaan). Dit unieke open landschap is gecatalogeerd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en gelegen tussen de natuurgebieden “De Maatjes” en de “Oude Buisse Heide”.       Ondergetekenden zijn van oordeel dat dit plan stri

Gemaakt: 2013-09-23 Statistieken

Losloopgebied Noord End Castricum moet blijven bestaan!

Losloopgebied Noord End Castricum moet blijven bestaan! Het is te gek om los te lopen.................30 jaar geen noemenswaardige incidenten en na 2 bijtincidenten wil de gemeente het park Noord End sluiten voor baasjes met loslopende honden. Honden, die niet los kunnen lopen worden m.i. gekort in hun socialisatie en gezondheid. Wees de stem van je hond en ga voor zijn/haar  vrijheid/gezondheid. Geef hem/haar de kans om veilig en onbezorgd te spelen zoals het hoort in een hondenbestaan. De baas

Gemaakt: 2013-11-27 Statistieken

Atelier Galerie Herenplaats moet open blijven

  Wij hopen dat Pameijer er alles aan gaat doen om De Atelier Herenplaats Galerie Organisatie open te houden. Wij zien het als pure Kapitaal vernietiging als dit Atelier gesloten wordt. Het faillissement van de Nederlandse Outsider Art zal worden ingeluid als dit wereldwijd bekende Atelier gesloten gaat worden !Namens alle Alle Outsider Art Liefhebbers groet ik u vriendelijk Bert Schoonhoven Galeriehouder Amsterdam Outsider Art / Programmamaker Outsider Art TV/ Winnaar van de Amsterdamse Media P

Gemaakt: 2013-11-05 Statistieken

Wim moet blijven!

Wim Woudenberg, conciërge van De Theaterhavo/vwo staat per 1 november op straat! Zonder de beste, leukste en gezelligste concïerge van Nederland zal De Theaterhavo/vwo nooit meer het zelfde zijn! DAT LATEN WIJ TOCH NIET GEBEUREN?! WIM MOET BLIJVEN!

Gemaakt: 2013-09-24 Statistieken

Kris Peeters: Geen erkenning voor Ani-Zoo

Ani-zoo, de vereniging van grootschalige verkopers en importeurs van vaak buitenlandse honden (met in het bestuur de eigenaars van oa Animal Express, De Brabandere, Woefkesranch), heeft bij het departement landbouw van de Vlaamse Overheid een aanvraag ingediend om erkend te worden als fokkerijvereniging in vereenvoudigd beheer. Als Vlaanderen Ani-zoo erkent onder het Vlaamse fokkerijbesluit zal Ani-zoo vrij spel krijgen om in eigen beheer de leden (en dus de beruchte namen Animal Express, Woefke

Gemaakt: 2013-12-27 Statistieken

Consulaat Lyon

  Per 1 oktober heeft de heer Frans Timmermans er voor gezorgd dat de deuren van de consulaten in Frankrijk voor reisdocumenten gesloten zijn. Dit tot grote ergernis van de vele Nederlanders die in het zuidelijk deel van Frankrijk wonen en werken. Onlangs werd bekend dat het consulaat van Milaan wel openblijft na heftig protest terwijl er veel minder Nederlanders wonen en werken. Echter het is duidelijk geworden dat die gene die het hardst schreeuwen het wel voor elkaar krijgen. Het reageren op

Gemaakt: 2013-11-26 Statistieken

VerkeersveiligheidElzen

De verkeerssituatie rondom onze school, Montessoribasisschool De Elzen, is structureel onveilig. Als gevolg van een aantal ingrijpende veranderingen in het verkeer en de directe omgeving van de school is de verkeersdruk in de Elzenstraat onverantwoord toegenomen. De oversteek bij de Noordhoekring vanuit de binnenstad is gevaarlijk. Daarbovenop wordt de situatie nog verslechterd door regelmatige tijdelijke verkeersomleidingen en bouwverkeer. Wij – kinderen, ouders en teamleden van Montessoribasi

Gemaakt: 2013-11-04 Statistieken

Eerste communie Sint-Laureins, dekenaat Eeklo

Groot was onze verbazing toen bleek dat de 2 klassen van Sint-Laureins voor de Eerste Communie werden verdeeld over 3 vieringen, met lukraak gekozen gemengde groepen. En dit ondanks een totaal aantal van maar 33 kindjes én onze uitdrukkelijke voorafgaande vraag van alle ouders om bij splitsing rekening te houden met de 2 afzonderlijke klassen. Met uiteraard heel wat ontgoochelde en verdrietige kindjes tot gevolg. Wij vinden dat dit een belangrijke stap is in het leven van onze kinderen. Het gaat

Gemaakt: 2013-10-09 Statistieken

WijwillengratisparkerenaanhetstationvanHasselt

Wij willen graag jullie steun om: jullie te vertegenwoordigen in deze discussie; om samen met jullie alternatieven te zoeken voor de parking in Runkst; om in dialoog te gaan met Stad Hasselt en meer bepaald Rob Beenders. Meer info vinden jullie alvast op https://www.facebook.com/wijwillengratisparkerenaanhetstationvanhasselt.

Gemaakt: 2013-11-15 Statistieken

Wij willen dat Pieterke blijft leven!!

Pieterke is een blind reekalfje dat eerder deze week is gevonden door Linda Dezitter in de omgeving van het Couthof te Proven. Nadat ze bij een vetrinair te horen kreeg dat voor dit diertje de beste oplossing was om het te laten inslapen , besloot ze het op FACEBOOK te posten omdat ze het niet over hart kreeg het beestje in kwestie te laten inslapen.         Vele mensen reageerden op het bericht maar Chelsey Deswarte uit Krombeke had een oplossing gevonden. Ze stelde voor om het kalfje op te v

Gemaakt: 2013-06-13 Statistieken

Handen Af Van Zwarte Piet

We laten Zwarte Piet niet uit het kinderfeest jagen door een paar tegenstanders. Sinterklaas zonder Zwarte Piet dat kan niet, dat is net zoiets als bijvoorbeeld Voetballen zonder Bal of Zwemmen zonder water. Laat massaal Uw stem horen hier!!!!!!!!!!!!!!!

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

MS-patiënten verwachten meer dan psychologische ondersteuning

MS-patiënten verwachten van de  Vlaamse regering meer dan psychologische ondersteuning"   De MS-steunactie , en de partners van MS'ers, verzorgers en mensen die MS'ers ondersteunen en helpen,  (https://www.facebook.com/MsSteunactieSuportPagina) en www.ms-steunactie.be )  protesteren tegen de uitspraken van Minister President Kris Peeters ( Zondag 22 september 2013) en daarom vragen wij om deze petitie te ondertekenen. Wij nemen ze me, samen met het dossier en het uitgebreid 10-puntenplan naar B

Gemaakt: 2013-09-22 Statistieken

Behoud het Oranjehotel

De gevangenis in Scheveningen werd in de oorlog Oranjehotel genoemd, omdat er veel verzetsmensen terecht kwamen. Meer dan tweehonderd van hen werden gefusilleerd op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil de gevangenis nu gaan sluiten, ondanks een toezegging van de minister van Justitie in 2009 dat het Poortje, de Dodencel en de Gedenkplaat bewaard zouden blijven. De minister sprak toen van de "materialisering van gebeurtenissen die wij niet mogen ve

Gemaakt: 2013-05-04 Statistieken

Buurtcentrum Voordorp

Ja, ik wil ook dat het leegstaande vervallen gebouw, aan de Aartsbisschop Romerostraat 332/338 in het centrum van Voordorp, wordt opgeknapt en een buurtfunctie krijgt met mogelijkheden voor: exposities, yogalessen, telewerken, vergaderen, kookcursussen, jam sessies, een eetcafé, een repair café, ontmoetingen & kaartavonden. Ik vraag de Gemeente Utrecht actie te ondernemen.  

Gemaakt: 2013-10-22 Statistieken

eenveiligNederland!

Weet u dat er nog ruim 15000 veroordeelden vrij rondlopen of zelfs onvindbaar zijn? Dit gaat niet alleen om lichte misdrijven, het grootste gedeelte betreft zware delicten! Weet u dat er op de stelling; "Nederland wordt veiliger" 95% antwoord dat ze het er niet mee eens zijn! Weet u dat Nederland een paradijs is voor de buitenlandse inbrekers? De pakkans is hier klein en de straf mild! Weet u dat de cijfers m.b.t. de afname van de criminialiteit een vertekend beeld geven? De criminaliteit neemt

Gemaakt: 2013-07-24 Statistieken

Algerabrug Workum moet blijven

Tekenen heeft nog steeds zin want ze gaan ook nog naar de gemeenteraadsvergadering. Middels een brief van de gemeente Súd-West Fryslân(dd 5 juli jl.) zijn omwonenden van de Algerabrug in Workum op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente dat de weg naar de Algerabrug definitief wordt afgesloten en (verwijderd). De brug voldoet niet meer aan de nationale en internationale veiligheidseisen. Woensdag 17 juli publiceert de gemeente dit besluit en gaat de bezwaartermijn van 6 weken in. De fi

Gemaakt: 2013-07-15 Statistieken