Boerderijen, geen veefabrieken!

Veefabriek logoDe concentratie van vee in megastallen binnen bepaalde regio's, de niet-aflatende uitbreiding van de veestapel, de industriele mestverwerking op het platteland en het inzetten van dieren als handelsproduct binnen de wereldmarkt, schaden de gezondheid, het milieu, de leefomgeving, het landschap en het dierenwelzijn.

Daarom vragen we de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden elk voor hun bevoegdheid om:
1. De veestapel-afbouw terug op te nemen;
2. Stop aan veeteeltgetto's:de leefomgeving ook lokaal beter te beschermen door een betere spreiding van het aantal dieren;
3. Beschermen van de volksgezondheid door de gezondheids- en milieukost van de massaproductie te verrekenen in de prijs van het product;
4. Bevorderen van de leefbaarheid van de omgeving door de veeteeltbedrijven maximaal in te passen in de omgeving, met nadruk op: de kwaliteit van het landschap en haar natuur, de effecten van transporten van en naar het bedrijf, samen met de druk van de veestapel op de omgeving;
5. Te investeren in een daling van vleesconsumptie en verhoging van het dierenwelzijn;
6. Steunen van duurzame landbouw, in eerste plaats de biolandbouw, in plaats van de schaalvergroting;
7. De voedselkringloop zoveel mogelijk lokaal te sluiten.

Lees hier de volledige platformtekst: http://www.wmfkoepel.be/documenten/landbouw/platformtekstveestapel.pdf

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik WMFkoepel toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...