Geen Mega Windmolenpark te Horendonk

MEGA WINDY CVBA plant een aanvraag in te dienen voor het plaatsen en exploiteren van een viertal mega windturbines langsheen de Belgisch/Nederlandse grens; van Nieuwmoer (ter hoogte van Mariënville) via Kleine Horendonk richting Schijf/Nederland (Ellewaardweg/Achtmaalsbaan).

Dit unieke open landschap is gecatalogeerd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en gelegen tussen de natuurgebieden “De Maatjes” en de “Oude Buisse Heide”.

 

https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1239984_543874525684301_149129665_n.jpg

 

 

Ondergetekenden zijn van oordeel dat dit plan strijdig is met de goede ruimtelijke ordening en een onaanvaardbare, nefaste verstoring zal hebben van de bestaande waardevolle open natuurruimte. De horizonvervuiling van dit mooie natuurkader is onaanvaardbaar. Het behoud van het landelijke karakter is voor Essen en Kalmthout cruciaal, zowel op het vlak van wonen als van recreatie.  Bovendien vrezen ondergetekenden een grote geluids –en slagschaduwoverlast.

 

 

 

 

 

 

Raadpleeg eveneens onze Facebook-pagina:

Ondergetekenden zijn TEGEN de inplanting van windturbines in dit prachtige gebied !

Laat uw stem horen, steun deze actie en onderteken deze petitie.

Onze welgemeende dank !


Geen Mega Windmolenpark te Horendonk !    Neem contact op met de schrijver van de petitie