Populairste petities van 2013

  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petitie tegen collectieve bekendmaking toetsresultaten FEM

Afgelopen dinsdag 5 november 2013 ontvingen jullie, studenten van de Academie FEM, het volgende bericht: Publicatie toetscijfers Vanaf kwartiel 2 worden alle toetscijfers in Bison op vrijdag na 12.00 uur gepubliceerd in de eerste week van het nieuwe kwartiel. Voor kwartiel 2 is dit dus vrijdag 22 november na 12.00 uur. Dit is besloten naar aanleiding van een verzoek van studenten uit de Academieraad. Zo is er voor iedereen duidelijkheid wanneer de toetscijfers bekend worden gemaakt. Dit bericht

Gemaakt: 2013-11-09 Statistieken

Antwerpen verwelkomt de sinksenfoor

                          De Antwerpse Sinksenfoor die sedert 1969 op de locatie van de voor haar speciaal gedempte Antwerpse zuiderdokken staat dreigt te moeten wijken voor enkele nieuwe buurtbewoners en project ontwikkelaars... De Antwerpse Sinksenfoor: voor veel mensen een fijne uitstap, mag niet verdwijnen... Dit Antwerps volksfeest moet in de binnenstad blijven.

Gemaakt: 2012-04-05 Statistieken

Stop geluidsoverlast NDSM –(dance)evenementen

De NDSM-werf wordt een steeds boeiender en bloeiender cultureel centrum van Amsterdam Noord. Er vinden prachtige en vernieuwende evenementen plaats. Fantastisch voor de buurt en voor bezoekers. Helaas ondervinden omwonenden bijzonder veel hinder van de toenemende dance-festivals op de werf. De klachten lopen uiteen van irritatie, tot grote stress en gezondheidsproblemen. 12 uur lang (en soms nog langer) dreunende bassen in woningen levert zelfs agressieve reacties op. Ramen en deuren gesloten ho

Gemaakt: 2012-11-15 Statistieken

Laat Femke wonen

Waar met vergunning gebouwd werd mag ook gewoond worden!Wonen is een basisrecht dat nooit mag geschonden worden, daarom mag in elk vergund gebouw dat geschikt is om te wonen ook gewoond worden, zelfs al staat het gebouw zonevreemd of niet in woongebied. Elk gezinslid kan geldig tekenen, doe dit dan ook aub!Meer stemmen = meer druk op de overheden.Meer info op  http://goo.gl/KUfmmj De petitieactie gaat verder, blijf ons steunen en teken Femke haar petitie voor het recht op wonen,  bedankt.

Gemaakt: 2013-06-28 Statistieken

Een nieuwe politieke partij : ROEL - Recht Op Een Leven !

ROEL - Recht op een leven - staat voor : resoluut tegen onrecht en onmacht van onze bevolking. artikel nieuwsblad :  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130526_00598556 artikel streekkrant : www.roel-vzw.be www.rechtopeenleven.be ROEL vindt u terug op facebook en is actief in Vlaanderen, Wallonië en sinds kort in Nederland. Ons welvaartsland België : 1,6 miljoen mensen onder de armoedegrens, hoeveel net erboven? 100.000 mensen ambtshalve geschrapt en leven in de illegali

Gemaakt: 2013-06-08 Statistieken

Boycot Knack! Stop de propagandamachine van de Monsanto-industrie

Dirk Draulans, redacteur wetenschap van Knack, koestert een diepe rancune tegen ecologische activisten. Met de regelmaat van een klok misbruikt hij daarom zijn weekblad voor de publicatie van vulgaire demagogische opinies die de industrie van genetische gemanipuleerde voeding goedpraat en elk protest botweg als karikatuur criminaliseert. Ook op 31 juli was het weer prijs. Het lezersbedrog begint al bij de titel: ‘De consument wil betere planten.’ Onzin, de consument wil vooral gezond en eerlijk

Gemaakt: 2013-08-01 Statistieken

Aktie Hondenbelasting Nederland

Hondenbelasting is niet meer van deze tijd en is (evenals de OZB) in strijd met het recht op vrije eigendom!En valt onder ambtelijke uitbuiterij ! RECHT OP VRIJE EIGENDOM Afschaffing van stressveroorzaker hondenbelasting lukt alleen als iedere hondenbezitter in Nederland die deze belasting moet betalen, dat gaat weigeren op basis van de gegevens die op deze site worden aangeboden. Dat is nou de Macht van het Getal en daar zijn ze in Den Haag doodsbenauwd voor. Gemeentebesturen dito. Als misstand

Gemaakt: 2011-11-08 Statistieken

Steun de sportgarnaalvissers uit Nieuwpoort

Van 2 juli 2013 tot en met 29 september 2013 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) en het bijhorende milieueffectenrapport (plan-MER). Daaruit blijkt dat de zone tussen Oostende en De Panne afgesloten zal worden voor de sportvissers die op garnalen vissen. Uiteraard zouden de sportgarnaalvissers graag hun plezierboot blijven behouden om zo hun hobby te kunnen uitoefenen. Daarnaas

Gemaakt: 2013-08-16 Statistieken

Dissectie van dieren in de klas/ Dissection of animals in the cla

Dissectie van dieren in de klas Er bestaan tegenwoordig heel wat alternatieven voor de dissectie van dieren of van hun organen in de biologieles: video’s, maquetten, CD-ROM’s, simulatoren, … Wanneer dieren op die manier worden gebruikt in de les, draagt dat ertoe bij dat dieren beschouwd worden als wetenschappelijk materiaal. Leerlingen kunnen daardoor de idee krijgen dat het leven van een dier weinig waarde heeft. Als je er tegen bent dat dieren in de lessen biologie gebruikt worden teken dan d

Gemaakt: 2013-07-15 Statistieken

1/3 is de MAX

De private huurders vragen een uitbreiding van de huursubsidies voor private huurders zodat niemand nog meer dan 1/3 van zijn inkomen aan woonkosten moet betalen. Voor de toekenning is enkel het belastbaar gezinsinkomen doorslaggevend, (vergelijkbaar met inkomensgrenzen voor sociale huur) . Voor de laagste inkomens moet de 1/3 verlagen tot 1/5. Huursubsidiemoet gekoppeld worden aan de kwaliteit van de huurwoning (verplicht conformiteitsattest) en aan de hoogte van de huurprijs (richthuurprijs, r

Gemaakt: 2013-06-25 Statistieken