Populairste petities van 2014 - Belgium

  • Land: Belgium
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Behoud stedelijk onderwijs Beringen

Het stadsbestuur van Beringen heeft éénzijdig beslist de stedelijke basisscholen van Koersel en Korspel overdragen aan een ander net. De ouderraden van deze scholen wensen dat zowel directies, leerkrachten, lokale gemeenschappen als ouders betrokken worden bij dergelijke beslissing. Het stadsbestuur kan niet aantonen dat een overdracht van deze scholen effectief een besparing is op langere termijn. De ouderraden zijn ook niet bereid een korte-termijnpolitiek van het stadsbestuur ten koste van de

Gemaakt: 2014-01-09

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 222 222
2014 222 222

Tegen uitbreiding beroepsvisserij Haringvliet

Ik wil een duurzaam beheer van de visstand en daar past grootschalige visserij met de zegen niet bij. Het IJsselmeer is al totaal leeggevist op deze manier en ik wil niet dat het Haringvliet het volgende slachtoffer wordt van slecht beheer. De unieke visstand van dit water verdient beter en ik roep daarom op tot het intrekken van de zegenvergunning. Ik verzoek daarom het volgende aan de betreffende hengelsportverenigingen en -federaties, Sportvisserij Nederland en de overheid: 1) Trek de zegenv

Gemaakt: 2014-05-14

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 1702 343
2014 953 221

speelplein schutsboom

  Jullie zullen het alvast wel gehoord, gezien of gelezen hebben (kranten, Facebook "schutsboom beerse" en RTV). Het huidig gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om ons speelpleintje te verkopen. Het alternatief (nieuw park of klein pleintje in onze naburige buurt) dat wordt aangeboden is onaanvaardbaar. Het nief park heeft een onveilige vijver en is gelegen aan een drukke baan. Hier is het niet aangepast om kinderen veilig te laten spelen. Onze buurt telt vele gezinnen waarmee we niet de activit

Gemaakt: 2014-02-28

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 218 216
2014 218 216

Park Spoor Zuid NU !

Dit weekend bleek dat het Antwerpse stadsbestuur het reeds jarenlange beloofde park van 15 hectare op de Konijnenwei heeft geschrapt uit het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Nieuw Zuid. Bovendien zou men de Konijnenwei ook nog gedeeltelijk als parking willen gaan gebruiken. Als bewoners van de omliggende wijken protesteren wij hier met klem tegen. Het gebrek aan speelruimte en groen in de omliggende wijken is al zeer lang gekend. Wij willen een leefbare buurt met méér groen en vragen het st

Gemaakt: 2013-10-20

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 2053 2027
2014 214 211

Wij geloven in rekeningrijden

Als de geïnde gelden van de kilometerheffing gebruikt worden om te investeren in alternatieven (fietssnelwegen, openbaar vervoer, leefbare stadscentra,...) die ons kunnen verlossen van files, fijn stof, verkeersdoden en verkeersagressie, dan zijn we absoluut voor.

Gemaakt: 2014-02-09

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 213 211
2014 210 210

Betaalbaarheid tolk- en vertaalprestaties

  De onderstaande brief werd opgemaakt naar aanleiding van vele signalen uit het het werkveld (welzijns- en gezondheidssector en belendende sectoren). De verzuchtingen die geuit worden gaan voornamelijk over de ontoereikende budgetten om professionele, gecertificeerde tolken te vergoeden. Het bieden van kwaliteitsvolle dienstverlening staat hoog in het vaandel van alle organisaties, we vragen daarom een extra inspanning vanwege de beleidsmakers om aan deze verwachting te kunnen voldoen. Bent u e

Gemaakt: 2014-04-10

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 210 210
2014 209 209

Petitie voor een motocrossterrein in Zuid Limburg

Met deze petitie voor een motorcrossterrein in Zuid Limburg willen we iedereen laten zien dat er WEL maatschappelijk draagvlak is voor onze sport!Er wordt al jaren van alles beloofd door de provincie maar tot op heden is er nog steeds niks bereikt!Dus nu wordt het tijd dat er zelf actie wordt ondernomen! Wil jij ook graag dat we in Zuid-Limburg weer kunnen crossen? Onderteken dan deze petitie!!

Gemaakt: 2014-02-08

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 867 208
2014 820 207

TRAP HET AF - studenten op de fiets voor betere mobiliteit!

Ben jij ook wel eens gefrustreerd wanneer je je van de ene campus naar de andere moet verplaatsen in amper een half uur? Vind jij ook dat het hoog tijd is voor veiligere fietspaden? Zie jij ook graag velo-stations verschijnen buiten de Singel? Kortom: ben jij er ook van overtuigd dat er in het mobiliteitsbeleid dringend meer aandacht moet zijn voor de studenten? Op dinsdag 6 mei doen we er iets aan! Die dag kruipen zo veel mogelijk Antwerpse studenten op de fiets, om de Vlaamse overheid, het Ant

Gemaakt: 2014-04-22

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 209 206
2014 209 206

Vernieuwing Raad van Bestuur Fevlado

Petitie Vernieuwing RvB Fevlado: vrije vertaling in VGT Op vrijdag 21 maart nam André Lathouwers ontslag als voorzitter van Fevlado vzw, en Hugo Platteau als ondervoorzitter van Fevlado vzw en voorzitter van Fevlado-Diversus vzw. André Lathouwers is de tweede voorzitter die zijn termijn niet uitdoet nadat ook Filip Verstraete vroegtijdig opstapte als voorzitter eind 2011. In beide gevallen bleek een constructieve, op wederzijds vertrouwen gebaseerde samenwerking onmogelijk met de huidige Raad va

Gemaakt: 2014-03-24

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 214 205
2014 214 205

Afschaffen verplichte eigen risico gezondheidszorg

Het is genoeg geweest! We betalen maandelijks een hoge premie om ons te verzekeren voor onze gezondheid, dit is logisch want gezondheidszorg is nou eenmaal duur, en hier zal niemand over klagen. Maar sinds een aantal jaren heeft de overheid bedacht dat er een verplicht eigen risico ingevoerd moest worden, een bedrag dat dit jaar al oploopt tot 360 euro. Mensen met een minimuminkomen kunnen nu dus niet meer voor hun gezondheid kiezen, want ze kunnen dit bedrag echt niet betalen. Laat staan als je

Gemaakt: 2014-01-05

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 65931 224
2014 55111 204