Eis het ontslag van Jozias van Aartsen

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Update

2014-08-09 14:41:33

 

Beste petitieërs,

 

 

Er zijn uit 'hogere sferen' nog steeds geen inhoudelijke reacties gekomen op het aanbieden van de petitie. Wel kreeg ik een aardig kaartje van Veronique. Dank je Veronique.

 

Om deze Aankondiging toch enige diepzinnige inhoud te geven pik ik er een uit de 6800+ 'Opmerkingen'. Vele petitie-Gasten betrekken racisme (volkerenhaat) in een of andere vorm in de Opmerkingen-discussies. Zo schreef Gast 6461,

 

Het moet dan ook gedaan zijn met de blinde moslimhaat, net zozeer als het gedaan moet zijn met de blindejodenhaat, of elk andere blinde haat.Daar had deze petitie over moeten gaan!

 

Je kunt altijd zelf een petitie opstarten Gast. 'Stop de blinde haat' Zie verder de Epiloog (tabblad Aankondigingen) waar je nog meer petities voor kunt beginnen. Ik beschrijf er drie 'gevallen' van in de politiek en media zwaar onderbelicht (racistisch) mega-leed. Niet dat petities in Nederland het beschreven racisme elders kunnen beïnvloeden.

 

En anders zijn er zat (verse) ISIS gruwelen in Irak om bewogen van te raken. Veel voller van haat dan ISIS kom je niet tegen. Als islamofobie 'racisme' is -wat tallozen vinden- kom je ze gezien de aantallen 'verkeerde' moslims die ze afslachten niet islamofober of racistischer tegen dan deze krankzinnig religieus gehandicapte ISIS moordenaars.

 

Waar een petitie tegen beginnen overigens ongeveer net zo zinvol voor is als pas in september in de 2e Kamer eens gaan leuteren over dat ISIS. Waarbij de debiele vragen vanuit de politiek afgelopen donderdag misselijkmakend waren. In plaats van bijvoorbeeld de regering verzoeken om direct een of twee C-130s uit te sturen om te helpen met humanitaire luchtdroppings in Irak (of F-16s sturen om ISIS mee aan te vallen), werden er alleen initiatiefloze, afschuivende slappe vragen gesteld (van de Volkskrant),

 

De Tweede Kamer wil van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vóór de middag horen of er internationale actie komt voor de groep Yezidi's die voor de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) gevlucht is. De partijen willen verder weten of de internationale gemeenschap, inclusief de Arabische landen, 'de verschrikkelijke misdaden van ISIS collectief veroordeelt'. Ze willen antwoord op de vraag 'op welke wijze concrete en onmiddellijke hulp geboden wordt aan de groepen die in acute en levensbedreigende nood zijn'.

 

 

Niet dat een paar humanitaire droppings of een weekje bommen gooien op ISIS meer is dan het met een gieter bewateren van een paar geselecteerde bomen tijdens een bosbrand. Het stelt de bedreiging, verdrijving en vervolging van niet-islamitische of 'verkeerd' islamitische (lokale) minderheden alleen wat uit. Het 'iets doen' voelt wél goed.

 

Als je bewogen raakt, en een petitie wilt beginnen, begin dan een petitie waarmee je heel misschien 'iets' kunt bereiken. Haat in mensen hun hoofd stop je niet met een petitie. Rascime stop je ook niet met een petitie. Al helemaal niet met een petitie hier, voor ellende 'dáár'.

 

En deze petitie? Van Aartsen zit er immers nog. Niet? In hoeverre de petitie heeft geholpen om burgemeesters wakker te schudden en alerter te maken op (Joden)haatuitingen tijdens demonstraties kun je lang discussiëren, maar dat het 'iets' heeft geholpen, staat wel vast denk ik. Wat het een zinvolle petitie heeft gemaakt.

 

 

 

Hoop dat je hier wat aan hebt Gast 6461.

 

 

 

Grote groet aan allen,

 

 

 

Michiel Mans

 


Michiel Mans

Reactie Gemeente Den Haag op aanbieden petitie

2014-08-02 12:27:36

Beste petitieërs,

De woordvoerder van de Gemeente Den Haag heeft met Omroep West gesproken. Het artikel waarin het betoog van de woordvoerder wordt weergegeven noopte tot 'actie'. Onderstaand mijn weerwoord-mail aan Omroep West.

Grote groet aan allen, en een goed weekend verder.

Michiel Mans

----------------------------------------------------------------

Onderwerp: verklaring woordvoerder Gemeente Den Haag (1 augustus)


Beste redactie Omroep West,

Op uw website staat een artikel (zie: ref) waarin een woordvoerder van de Gemeente Den Haag aangaande de petitie waarin het ontslag van burgemeester van Aartsen wordt geëist verklaart (vet door mij),

-"De gemeente Den Haag betreurt het dat 'de petitie is ingediend op basis van een onjuiste bewering, op basis van een uitspraak die Van Aartsen niet heeft gedaan.' Volgens de initiatiefnemers heeft van Aartsen gezegd dat er tijdens de demonstratie 'geen grenzen zijn overschreden'. De woordvoerder benadrukt dat burgemeester Van Aartsen heeft gezegd dat de politie tijdens de demonstratie niet heeft kunnen constateren dat er 'strafbare grenzen zijn overschreden' door de demonstranten."-

Ervan uitgaande dat Omroep West het betoog van de woordvoerder correct heeft weergegeven, constateer ik dat de woordvoerder (zijn team) de tekst van de petitie niet heeft gelezen, heeft genegeerd of bewust verkeerd weergeeft. In de petitie wordt in de openingszin expliciet de woordvoerder van de burgemeester opgevoerd als persoon die de gewraakte 'geen grenzen zijn overschreden' uitspraak deed, en niet de burgemeester zelf.

Van de petitie,

Als er bij een demonstratie in Den Haag wordt opgeroepen Joden te doden, en de woordvoerder van de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, meldt dat er tijdens deze demonstratie 'geen grenzen zijn overschreden', zijn er grenzen overschreden.

Daarnaast suggereert de woordvoerder dat de petitie uitsluitend is ingediend op basis van deze ene, door de woordvoerder foutief weergegeven petitietekst. Zowel in de petitie zelf, maar bovenal in de toelichting bij het aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken, de Gemeente Den Haag, 2e Kamer en media, wordt duidelijk gemaakt welke (aanvullende) redenen er zijn om het ontslag te eisen. De toelichting is op de petitiesite te vinden onder het tabblad 'Aankondigingen' als Aankondiging 6 'Eindstand' (onder 7 'Epiloog').

Ik hoop dat u dit 'weerwoord' op de verklaring van de woordvoerder van burgemeester van Aartsen wilt publiceren op uw website.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Michiel Mans -initiatiefnemer petitie

Ref:
http://www.omroepwest.nl/nieuws/01-08-2014/gemeente-den-haag-%E2%80%98petitie-tegen-burgemeester-van-aartsen-gebaseerd-op-onjuiste-be

http://www.petities24.com/a/93198 (Aankondigingen)

http://www.petities24.com/eis_het_ontslag_van_jozias_van_aartsen


Michiel Mans

Epiloog petitie: Eis het ontslag van Jozias van Aartsen

2014-08-01 16:38:38

Epiloog

 

Eerst wat algemeen relevant nieuws

http://m.nos.nl/artikel/681637-moskee-n-roepen-op-tot-tolerantie.html

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3708609/2014/08/01/Den-Haag-tolereert-geen-ISIS-vlaggen.dhtm


Mooi toch? Als bij het nieuws van de vorige Aankondiging, de toekomst zal leren wat er in de praktijk van terechtkomt.


Over naar het petitienieuws

http://www.omroepwest.nl/nieuws/01-08-2014/petitie-voor-ontslag-van-aartsen-naar-kamer-gestuurd

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3708202/2014/08/01/Petitie-voor-ontslag-Van-Aartsen-naar-Kamer-gestuurd.dhtml

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3708202/2014/08/01/Petitie-voor-ontslag-Van-Aartsen-naar-Kamer-gestuurd.dhtml


http://www.nieuws.nl/algemeen/20140801/Petitie-voor-ontslag-Van-Aartsen-verstuurd

http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2014/08/17000_mensen_ontsla_van_aartse.html

http://nos.nl/artikel/681665-petitie-van-aartsen-naar-kabinet.html

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/petitie-ontslag-van-aartsen-verstuurd-naar-kabinet

Er was meer, maar deze wat willekeurige greep geeft aan dat het versturen ruime aandacht kreeg. Dat mijn naam voor sommigen een lastige was, en dat wat verder geschreven is hier en daar misschien niet helemaal klopt, laat ik voor wat het is. Persoonlijk vond ik de gekozen petitie-quote in het NOS-artikel de 'prettigste' en meest kernachtige.

 

Dan naar de woorden van dank, en andere epilogische zaken.

Om te beginnen moet ik UPC mijn excuses aanbieden (zie Aankondiging 6). Na het versturen van de mail met petitie-appendix aan tientallen adressen kreeg ik een foutmelding dat de mail niet was verstuurd. Dit bleek echter om slechts een (1) adres te gaan (naar: www.closemedia.nl). Waar Mans even van in paniek raakte, en dacht dat alles 'de eeuwige elektrieke jachtvelden' in was gestuurd.

 

Veren&Pluimen

 

Veer voor u

Uiteraard allereerst voor u, de petitie-ondertekenaars (m/v). Individueel was uw handtekening een 'zandkorrel' met een boodschap. De 17 duizend+ handtekeningen maakte het een zandberg. Een die opviel.

 

Pluim voor www.petities24.com

Als een ouwe lul (58) zonder handleiding de knoppen kan vinden en correct indrukken, kun je zeggen dat het een gebruiksvriendelijke website is. Het enige waar ik moeite mee had (heb), was de opmaak. De teksten in hetzelfde lettertype krijgen, met dezelfde lettergrootte, in een uniforme kleur (geen idee waar het blauwe soms vandaan kwam), lukte me niet goed.

Veer voor GeenStijl

 

GeenStijl ('van Rossem') trapte de bredere aandacht voor de petitie af.

 

Pluim voor Willem Ruitenberg (en 'van Rossem')

Willem Ruitenberg gaf juridische adviezen, nuttige wenken en tips, en fungeerde samen met GS' van Rossem als klankbord voor de conceptteksten van de bijgevoegde eindmail met de petitie. Eigenwijs als ik ben, heb ik niet alle adviezen opgevolgd. Elke eventuele fout in elke juridische verwijzing in elke tekst is dan ook voor mijn verantwoording.

Mocht met dit dankwoord nu elders gemeld worden dat de petitie geheel of gedeeltelijk een snode actie van Geenstijl was, NEE DAT WAS HET NIET.


Geenstijl pikte het alleen vroeg op. Ze hebben er ook nimmer groot voorpagina-nieuws van gemaakt. Er werd naar de petitie verwezen in artikelen en in de reaguurpanelen. Het opstarten van de petitie was uitsluitend mijn eigen initiatief. Alles gebeurde vanachter mijn eigen bureau, en niet vanuit de GS-burelen.

Veer voor de persoonlijke reacties

Veer voor iedereen die mij met de beste bedoelingen adviezen of kritieken stuurden. Zowel naar mijn privé-mail als op de petitiesite, waar sommigen wel een beetje in overvloed vervielen. Niet?


In de meeste gevallen hebt u van mij geen antwoord gekregen. Dat was gezien het aantal vragen en opmerkingen, en alle bijkomende zaken zoals radio-interviews, niet mogelijk. Zo mocht ik zojuist rond 17:10 uur mijn bovengebit weer indoen voor een gesprek met Den Haag FM.

 

Q&A

 

"Hebben er ook moslims getekend?"

Een naam kan hooguit een vermoeden geven van de 'aard' van de ondertekenaar (m/v). Afgaande op gevonden 'islamitisch' klinkende namen is het antwoord echter: ja, er hebben moslims getekend.


"Ik kon (gvd) je kleinletterige teksten niet lezen (lul) op mijn iPhone."

Mijn nederige excuses.


"Zou u willen meedoen met- (vul zelf wat in)?"

Nee. Al was het maar omdat ik eigenlijk vakantie heb.


"U bent zeker een Jood/zionist/islamofoob/fascist/racist (etc.)."

Nee, ik ben afgaande op de kleur van mijn haar en ogen voornamelijk van Germaans-Keltisch bloed. Waar naar het schijnt Neanderthaler gen-kliekjes in zitten. Daar de wetenschap er redelijk zeker van is dat de wortels van alle Homo sapiens in Afrika liggen, ben ik ook een ouwe Afrikaan. De overige 'stickers' zeggen meer over de plakkers dan over mij.


Nu Afrika toch langskomt, mag ik aandacht vragen (deze plek misbruiken) voor de bevolkingen van Congo? Als het aantal doden als gevolg van oorlogsgeweld het criterium is voor bewogenheid, VN en (inter)nationale politieke aandacht of media-hypes, komen de Congolezen er met mogelijk 5.4 miljoen+ doden nogal bekaaid van af. Vooral mijn Pygmee broeders en zusters aldaar. Ook mijn Bantu-familie in Somalië heeft het knap beroerd.


Congo: van http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7202384.stm (in 2008 al tot 5.4 miljoen)

The International Rescue Committee says 45,000 people are dying every month in the central African state - a total of 5.4 million dead over the past decade. This death toll surpasses any conflict since World War II, it says.

 

Pygmeeën: van http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2933524.stm


Sinafasi Makelo, a representative of Mbuti pygmies, told the UN's Indigenous People's Forum that during the four-year civil war his people had been hunted down and eaten. "In living memory, we have seen cruelty, massacres, and genocide, but we have never seen human beings hunted down as though they were game animals," he said.[-] Both sides in the war regard them as "subhuman", and some say their flesh can confer magical powers.

 

Bantu: van http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3559298.stm


Identified by the US government as suffering a persistent pattern of physical abuse and racial discrimination at the hands of lighter skinned Somalis, Somali Bantus, whose ancestors were kidnapped and brought to northern Africa as slaves from southern Africa 200 years ago, have been given a fresh start abroad.

Kortom, er zijn meer 'Joden' en 'Zwarte Pieten' die om aandacht vragen, -om voor in actie te komen, -om 'bewogen' van te raken, -om petities voor te beginnen.


Daar kun je een dagtaak van maken. Daar kun je elke dag de hele dag mee bezig zijn. Maar, dan stop je wel met zelf leven. Dan verlies je je gevoel voor humor en vele andere zaken die het leven aangenaam kunnen houden, en eindig je mogelijk in een gang naar Westgaarde, voorzien van een zak aanmaakhoutjes en een doosje lucifers. Zo een ben ik niet. Dus blijft het voorlopig alleen bij deze petitie.

Eventuele inhoudelijke reacties vanuit 'de politiek' (of andere 'gewichtige' reacties) zullen worden afgewacht en verzameld in een verse Aankondiging. Deze volgt 'ergens volgende week'. *Lekker vaag Mans*

Ik hoop u weer voldoende te hebben voorgelicht.

 

Grote groet aan allen,

 

Michiel Mans


Michiel Mans

Verstuurde petitie: Eis het ontslag van burgemeester van Aartsen

2014-07-31 18:56:47

Eindstand

Beste petitieërs,

 

Eerst het laatste nieuws. Van de NOS,

Het Openbaar Ministerie gaat eerder ingrijpen bij discriminatie tijdens betogingen. Het OM heeft geleerd van de pro-Gaza-demonstraties in Den Haag, zegt persofficier Lisan Wösten.

http://nos.nl/artikel/681450-om-grijpt-eerder-in-bij-betogingen.html

In hoeverre de publiciteit rond de petitie heeft meegeholpen aan het 'leerproces' van het OM kun je over discussiëren, maar er lijkt wat te gaan veranderen voor pro-ISIS demonstranten. De toekomst zal het leren.


De petitie

De petitie is met de begeleidende mail verstuurd. Wel verslikte UPC zich erin, maar alles lijkt goed aangekomen te zijn (inclusief de .pdf met de handtekeningen).

Onderstaand de volledige inhoud. Daar wil ik het vandaag verder bij laten, maar zal morgen nog een soort nawoord schrijven. En de eventuele inhoudelijke reacties vanuit de Haagse (lokale) politiek hier in meenemen. Zo die er al komen zal dat vermoedelijk echter pas na het weekend gebeuren.

 

Ik hoop u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Grote groet aan allen,

Michiel Mans

--------------------------------------------------------------------------


Michiel Mans
Rozengracht 48D
1016ND  Amsterdam
michielmans@chello.nl
Tel: 020-6261416


Aan: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Gemeente Den Haag en alle Tweede Kamer fracties
CC: de media


Geachte Minister, burgemeester en wethouders, Kamerfracties,

Bij deze mail stuur ik u een petitie met 17 duizend+ handtekeningen (zie bijgevoegde .pdf) waarin het ontslag wordt geëist van Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag.

Petitietekst zoals opgesteld op 25-07-2014Als er bij een demonstratie in Den Haag wordt opgeroepen Joden te doden, en de woordvoerder van de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, meldt dat er tijdens deze demonstratie 'geen grenzen zijn overschreden', zijn er grenzen overschreden.

De grenzen van de wet zijn met het oproepen tot volkerenmoord overschreden. De laatste grens.

Dat sommigen van de demonstranten onherkenbaar makende gezichtsbedekkende kleding droegen, wat verboden is, geen strobreed in de weg werd gelegd, was een al lang gepasseerde grens. Het gebeurt keer op keer.

Dat journalisten die verslag deden van de demonstratie werden bedreigd en geïntimideerd, waar de politie niet tegen optrad, was een al lang gepasseerde grens. Het gebeurt keer op keer.

Zelfs de laatste grens was met leuzen tijdens eerdere demonstraties, zoals "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas", een al lang gepasseerde grens. Het gebeurt keer op keer.

De laatste grens is niet de grens van niet gehandhaafde wetten, maar de grens van wat een volk kan accepteren.

Wij accepteren geen oproepen tot volkerenmoord. Wij accepteren geen burgemeesters die oproepen tot volkerenmoord niet grensoverschrijdend (laten) noemen.


Daarom eisen wij in deze petitie het ontslag van Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag.


Michiel Mans, initiatiefnemer petitieToelichting

De burgemeester kan nalatigheid worden verweten omdat hij geen gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden als burgemeester zoals omschreven in artikel 172 van de Gemeentewet, en de Wet Openbare Manifestaties (WOM). De bevoegdheden stelden de burgemeester als hoofd van de politie in staat om de politie te laten ingrijpen tijdens de pro-ISIS demonstratie op 24 juli 2014 in de Haagse Schilderswijk. Tijdens deze demonstratie werden haatzaaiende teksten voorgedragen en gescandeerd, met een oproep tot volkerenmoord -"Dood aan de Joden" als meest ernstige (strafbaar gesteld in artikel 137 Wetboek van Strafrecht). De politie greep niet in. Ook greep de politie niet adequaat in toen aanwezige journalisten in de rechtmatige uitoefening van hun werk werden bedreigd en zelfs fysiek belaagd.

Gezien hetgeen er gebeurde tijdens eerdere demonstraties op 4 juli en 12 juli, had de burgemeester mogelijk zelfs de bevoegdheid de pro-ISIS demonstratie van 24 juli te verbieden.

Gezien het karakter van ISIS (ook Islamic State -IS) hadden ISIS-symbolen wellicht verboden kunnen worden (zie onder andere art. 132 e.v. WvS).

Het toelaten van het voeren van ISIS-symbolen stond daarnaast in schril contrast met het recente politieoptreden tegen een betoger met een Papoea Nieuw-Guinea vlag (geen vlag die symbool staat voor terreur en massamoord) tijdens de Veteranendag in Den Haag. Toen was het oordeel van het OM niet nodig om ('goed' of 'fout') op te kunnen treden, en maakte de burgemeester als hoofd van de politie wél gebruik van zijn bevoegdheden.

De burgemeester kan nalatigheid worden verweten omdat hij niet (publiekelijk) corrigerend heeft opgetreden tegen- of afstand heeft genomen van zijn woordvoerder. De woordvoerder ontkende de strafbare feiten die plaatsvonden tijdens de demonstratie van 24 juli -welke breed aandacht kregen in de media- door nadien aan Omroep West te verklaren dat er tijdens genoemde demonstratie "geen grenzen zijn overschreden".

Sterker nog, de burgemeester ontkent in een persverklaring van maandag 29 juli dat dergelijke uitspraken zijn gedaan. Van het persbericht,

"Nimmer heeft hij, of is op zijn gezag gezegd, dat tijdens de demonstratie van 24 juli geen morele grenzen zijn overschreden."

Het nu toegevoegde 'morele' maakt deze aanvullende ontkenning nog moreel verwerpelijker. Bovendien zijn er juridische grenzen overschreden tijdens genoemde demonstratie.

Daarnaast blijkt op 29 juli uit antwoorden op schriftelijke vragen van het Haagse raadslid Elissen dat er wel degelijk ingegrepen had kunnen en mogen worden tijdens de demonstratie van 24 juli. Uit de beantwoording,

"De burgemeester heeft voor zijn vertrek op 22 juli in overleg met de politie en het OM, duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak en voorbereiding van de demonstratie van 24 juli. Tijdens de demonstratie was een politiefunctionaris aanwezig die de Arabische taal beheerst, er waren politieagenten met bodycams, er was een videowagen aanwezig om alles vast te leggen en er was een directe lijn met een Officier van Justitie. Hiermee werd gewaarborgd dat het niet alleen tijdens de demonstratie maar ook daarna mogelijk was om op te treden als daartoe aanleiding zou zijn.

Ook zijn er afspraken gemaakt met de organisator. Naast de gebruikelijke afspraken over discriminatie, opruien en oproepen tot geweld is er in het bijzonder afgesproken dat er geen hakenkruizen mochten worden getoond."

Mede gezien de eerdere incidenten, met name tijdens de pro-ISIS demonstratie van 4 juli jongstleden (welke tot aangiften leidden), is het gebrek aan adequaat politieoptreden tijdens de pro-ISIS demonstratie van 24 juli totaal onacceptabel.

Of de feitelijke bestuursverantwoordelijke tijdens van Aartsens afwezigheid (zowel wethouder Joris Wijsmuller als wethouder Rabin Baldewsingh zijn genoemd), of Jozias van Aartsen zelf als eindverantwoordelijk burgemeester moet worden aangesproken, is aan de minister van Binnenlandse Zaken om te beoordelen.

Hoogachtend,Michiel Mans

Initiatiefnemer petitie


Ref:
http://www.petities24.com/eis_het_ontslag_van_jozias_van_aartsen
http://www.petities24.com/a/93198 (voortgangsverslagen)
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Van-Aartsen-wil-meer-ruimte-voor-OM-bij-optreden-tegen-verwerpelijke-leuzen-en-symbolen.htm (29 juli, gewijzigd op 30 juli)
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Verklaring-gemeente-over-demonstratie-op-24-juli-in-Den-Haag.htm (24 juli, gewijzigd op 30 juli)
http://nos.nl/l/679222
http://www.burgemeesters.nl/search/node/handhaving%20openbare%20orde
http://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@162931/beelden-demonstratie/
http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-07-2014/update-van-aartsen-geen-grenzen-overschreden-bij-pro-palestina-demonstratie
http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-07-2014/radicale-moslims-demonstreren-haagse-schilderswijk
http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2014/veteranen-spreken-schande-van-geweld-tegen-papoea-demonstrant
http://www.geenstijl.nl/archives/images/RaadsvragenDenHaagAntwoorden.pdf


Lezenswaardig relevant
http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=8776547&ct=14101149&notoc=1
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/antwoorden_raadsvragen_van_aar.html#comments
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/het_is_een_gotspe_veurzitter.html
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/eindelijk_om_verricht_isisarre.html

 


Michiel Mans

Tussenstand 5 petitie: Eis het ontslag van Jozias van Aartsen

2014-07-30 19:00:08

Tussenstand 5

Beste petitieërs,


Het werd met de snelle groei van de petitie en bijkomende media-aandacht nog ondoenlijker voor me om op persoonlijke vragen en opmerkingen in zowel mijn mail als hier in 'Opmerkingen' te reageren. Het is niet anders.


Aan het opstellen van de begeleidende mail voor de petitie wordt gewerkt. Het geheel wordt volgens een ongewijzigde planning morgen (donderdag) verstuurd. De handtekeningen kunnen in een handig .pdf bestand bijgevoegd worden.


Wel zonder de handtekeningen van bijvoorbeeld ene 'Jozias van Aartsen' uit 'Jozias'. Ook 'Jozias van Aartsen' uit 'Den Haag' heb ik van de ondertekeninglijst verwijderd.


En dan was er het geval 'Wim Heitinga', Met handtekening 3883. Naast een eerbare naam is dit helaas eveneens de naam van een beruchte internet trol. Daar 'Fransicko von Jeaulig' (uit Amsterdam) direct na deze Wim zijn ondertekening plaatste als nummer 3884, mag worden aangenomen dat beide ondertekeningen vals zijn. Om de trollen te straffen heb ik ze echter toch laten staan.


Ook Ab Imo Pectore uit Wageningen is gebleven. Want deze Latijn 'kwam', zo bleek, (betekenis) 'Uit het diepst van het hart'.


De trol die keer op keer, vaak vanuit zijn bed, nephandtekeningen plaatsten om aan te tonen dat de petitie 'vervuild' kon worden, is dan weer wel verwijderd. Dat de opgeschoonde lijst wellicht nog steeds valse ondertekeningen bevat is echter niet uit te sluiten.


De verwachte sabotagepoging van de ietwat voor de hand liggende snode dubbelganger 'Michiel Mans' is uitgebleven. Tot op heden tekende alleen het origineel (op pagina 1).


Ik hoop u zo weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

 

Grote groet aan allen,

 

Michiel Mans


Michiel Mans

Tussenstand 4 petitie (update): Eis het ontslag van Jozias van Aartsen

2014-07-29 19:28:12

Tussenstand 4Beste petitieërs,


Burgemeester van Aartsen heeft vandaag een persverklaring uit laten gaan (vet door mij).

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Van-Aartsen-wil-meer-ruimte-voor-OM-bij-optreden-tegen-verwerpelijke-leuzen-en-symbolen.htm


Burgemeester Van Aartsen wil dat het Openbaar Ministerie meer ruimte krijgt om tijdens demonstraties strafrechtelijk op te treden tegen moreel verwerpelijke leuzen en symbolen. Van Aartsen heeft het Openbaar Ministerie verzocht de geldende justitiële beleidslijn zowel ten aanzien van de getoonde vlaggen als geuite teksten nog eens scherp tegen het licht te houden.

De burgemeester meldt dat in antwoord op vragen uit de Haagse gemeenteraad. Van Aartsen is diep geraakt door de onheuse en onterechte aantijgingen van sommige zijden in zijn richting. Nimmer heeft hij, of is op zijn gezag gezegd, dat tijdens de demonstratie van 24 juli geen morele grenzen zijn overschreden.

In een eerdere vergadering van de Raad en recent nog tijdens een gesprek met Joodse organisaties heeft hij in niet mis te verstane zinnen anti-semitische uitingen in schrift en woord veroordeeld. In de afgelopen periode is op verzoek van burgemeester Van Aartsen in driehoeksverband (gemeente-politie-justitie) al verschillende malen aan de orde geweest of er op basis van het strafrecht strikter kan worden opgetreden tegen weerzinwekkende teksten en verwerpelijk vlagvertoon. Het parket in Den Haag heeft inmiddels met de parketten Amsterdam en Rotterdam opnieuw overlegd over een beleidslijn, waarin de recente ervaringen worden betrokken.

In het antwoord aan de Raad stelt de burgemeester dat het Openbaar Ministerie hem heeft gemeld dat het naar verwachting nog deze week het onderzoek naar mogelijk strafbare feiten tijdens de demonstratie van 24 juli jl. afrondt.

 

Het wordt (heel slinks) dus aangevuld tot 'geen morele grenzen', waar zijn woordvoerder sprak over 'geen grenzen'.

Zie,

http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-07-2014/update-van-aartsen-geen-grenzen-overschreden-bij-pro-palestina-demonstratie

 

Het zal worden meegenomen in de mail + petitie van aanstaande donderdag. Mocht de burgemeester zich in de tussentijd vervelen op zijn vakantieadres, zijn onderstaande links wellicht interessant voor hem om nog eens door te nemen.


http://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/manifestaties

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelII/HoofdstukIV/Artikel62/geldigheidsdatum_05-07-2014Update

Ook GeenStijl heeft de Haagse persverklaring in het snotje,


http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/antwoorden_raadsvragen_van_aar.html#comments

En ze hebben de antwoorden van vandaag (29 juli) op de Raadsvragen (.pdf alert)

 

http://www.geenstijl.nl/archives/images/RaadsvragenDenHaagAntwoorden.pdf

 

Grote groet aan allen,

 

Michiel Mans


Michiel Mans

Tussenstand 3 petitie: Eis het ontslag van Jozias van Aartsen

2014-07-28 17:55:13

Tussenstand 3


Beste petitieërs,

En de sneeuwbal werd groter. Nadat de petitie bij o.a. het AD, bij Elsevier en de Telegraaf nieuwswaardig werd, ging de teller rap over de 10.000 heen.

Radio 1 Dit is de Dag interviewde me vandaag om circa 18:06 uur. Radio 1 onderbrak de verklaring die ik wilde uitspreken, en gaf het woord aan Arend Jan Boekestijn. Wat voor mij een verrassing was. Boekestijn vond dat de bevindingen van het OM moesten worden afgewacht. Mijn antwoord hierop was -wijzend op mijn eerdere vermelding van dit 'incident'- iets van: 'voor de man met de papoeavlag werd het oordeel van het OM niet afgewacht'. Kort daarna was het interview voorbij. Het interview is in onderstaande link terug te luisteren (na het journaal en twee korte meldingen),

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/5/2014-07-28


Ministerie van Binnenlandse Zaken

Dankzij contact met iemand die verstand heeft van ambtelijk-juridische zaken, is het inmiddels duidelijk dat de mail met petitie (ook) naar het ministerie van Binnenlandse Zaken moet. Sterker nog, dit ministerie gaat over een eventueel ontslag van een burgemeester, en niet de Tweede Kamer.

Het wordt donderdag dus een mail met petitie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeente Den Haag en alle fracties van de Tweede Kamer. Met CCs aan de media. Hoe hoog de teller dan staat, is afwachten, maar met de huidige 12.000+ is de petitie sowieso al een krachtig signaal geworden. Een signaal voor burgemeesters (politici, de overheid) om het intolerante niet langer te tolereren. Kan het intoleranter dan: "Dood aan de Joden"?

Onderstaand de verklaring die ik wilde uitspreken voor Radio 1

Dit is de Dag dat we oproepen tot volkerenmoord -als burgemeester, of namens deze- niet meer afdoen met 'er zijn geen grenzen overschreden'.

De burgemeester heeft de plicht om de openbare orde te handhaven. Een handvol politiemensen een pro-ISIS demonstratie laten begeleiden is je plicht verzaken. Ter plaatse niet (laten) ingrijpen als er "Dood aan de Joden" (=oproep tot volkerenmoord) wordt geroepen, is je plicht verzaken. Het toestaan dat er met ISIS-vlaggen wordt gezwaaid, is je plicht verzaken. Het toestaan dat deze vlag voorop een politieauto wordt geplakt, is je plicht verzaken.

Al deze zaken kwamen uitgebreid in het nieuws. Dan kun je als burgemeester niet aanblijven als je het toelaat dat je woordvoerder de kwestie afdoet met: 'er zijn geen grenzen overschreden'. Dan ben je ongeschikt voor je ambt.

Het beschreven Haagse politieoptreden staat daarnaast in schril contrast met het recente Haagse politieoptreden tijdens de Veteranendag. Bij dit evenement zwaaide een man met een vlag. Niet de vlag van ISIS-moordenaars die dagelijks soms tientallen, soms honderden moslims vermoorden omdat ze niet islamitisch genoeg- of 'verkeerd' islamitisch zijn, nee deze zoon van een veteraan zwaaide met een Papoea Nieuw-Guinea vlag. Hij werd -in het kader van de handhaving van de openbare orde- hardhandig tegen de grond gewerkt. Toen geen achterafverklaring van: 'We wachten de bevindingen van het OM af of er strafbare feiten zijn gepleegd'.

En nu na "Dood aan de Joden" geen voorbewerkte aanklachtformulieren om een haatzaaier aan te klagen, met burgemeesters die voor camera's het goede voorbeeld geven met het invullen ervan.


Gezien de vloed aan reacties, ook in mijn mail, kan ik niet alles meer lezen, of hier persoonlijk (snel) op reageren wanneer dit eigenlijk wel wenselijk of noodzakelijk is. Ik hoop dat daar begrip voor is.

Grote groet aan allen,

Michiel Mans

Ref:
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/7/Duizenden-handtekeningen-voor-ontslag-Van-Aartsen-1567344W/
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3703147/2014/07/28/Duizenden-eisen-vertrek-burgemeester-Van-Aartsen.dhtml
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22904822/__Duizenden_voor_vertrek_Van_Aartsen__.html
http://nos.nl/l/679222
http://www.omroepwest.nl/nieuws/26-07-2014/online-petitie-voor-vertrek-van-aartsen-meer-dan-3000-keer-ondertekend
http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2014/veteranen-spreken-schande-van-geweld-tegen-papoea-demonstrant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arend_Jan_Boekestijn


Michiel Mans

Tussenstand 2 petitie 'Eis het ontslag van Jozias van Aartsen'

2014-07-27 11:51:27

Tussenstand 2Beste petitieërs,

Het loopt fantastisch. Met inmiddels 4300+ elektrieke handtekeningen mogen we de verwachting bijstellen naar 5000 handtekeningen voor de petitie die de mail aan de Tweede Kamer, de media en gemeente Den Haag kracht moet geven. Het is de bedoeling deze mail aanstaande woensdag of donderdag te versturen.

De mail moet net als de petitie kort en krachtig worden, en zich inhoudelijk beperken tot petitie-gerelateerde zaken.

Dus komen er geen visies in over bijvoorbeeld de immigratiepolitiek. Er kan daarentegen wel gewezen worden op het verschil in politieoptreden bij de Haagse pro-Palestina demonstratie zoals beschreven in de petitie (geen politieoptreden), en het recente politieoptreden tijdens de Veteranendag in datzelfde Den Haag. Werden ISIS-vlaggen tijdens de pro-Palestina demonstratie getolereerd, op de Veteranendag werd een Papoea Nieuw-Guinea vlag hardhandig verwijderd. Onderstaand een link naar dit 'incident'.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-06-2014/veteranen-spreken-schande-van-geweld-tegen-papoea-demonstrant

Nog wat antwoorden op gestelde vragen en gegeven opmerkingen (ook in mijn mail).

Financiële bijdragen

Sommigen van u hebben aangeboden om geld te storten zodat de petitie op de voorpagina van petitie24 kan blijven staan. Welnu, het tientje dat nodig was om het tien dagen onderaan op deze pagina te houden, is al betaald. Bovendien maakt het aantal handtekeningen de petitie inmiddels groot genoeg om op de voorpagina een 'ereplek' te hebben. Er zijn dus geen financiële bijdragen nodig.

De petitietekst wordt niet aangepast

In de vorige Aankondiging drukte ik me verkeerd uit wat betreft: 'eventueel aangepast op nieuwe ontwikkelingen'. Nieuwe ontwikkelingen worden eventueel verwerkt in de mail aan de TK+, maar niet in de petitietekst zelf.

Gezichtsbedekkende kleding

In de petitietekst staat:

Dat sommigen van de demonstranten onherkenbaar makende gezichtsbedekkende kleding droegen, wat verboden is, geen strobreed in de weg werd gelegd, was een al lang gepasseerde grens. Het gebeurt keer op keer.

Hoewel er wetgeving over gezichtsbedekkende (gelaatsbedekkende) kleding is voorgesteld en o.a. in de Tweede Kamer besproken, heeft dit nog niet tot relevante 'harde' wetgeving geleid.

Meer hierover op (overheid site): officielebekendmakingen.nl - 25 november 2013 link: http://tinyurl.com/ogxzet5

 

Ik hoop u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Op naar de 5000+

U allen nog een genoeglijke zondag, en met vriendelijke groet,

Michiel Mans


Michiel Mans

Tussenstand petitie 'Eis het ontslag van Jozias van Aartsen'

2014-07-26 09:55:23

Tussenstand (26 juli)

Beste petitieërs,


Het loopt goed. Ongeacht of er uiteindelijk 2500 of 25.000 handtekeningen komen, aankomende week gaat er een mail naar alle fracties van de Tweede Kamer (helaas op vakantie) en de 'bovenmedia' om het vertrek van Jozias van Aartsen te eisen.

De petitietekst -eventueel aangepast op nieuwe ontwikkelingen- zal hoofdonderdeel zijn van deze mail. Met 2500 handtekeningen (wat zeker gehaald gaat worden) of meer als ondersteuning.

Hopelijk zal dit signaal uit de samenleving de gemoederen in de Haagse gelederen gaan beroeren, want het (tolereren van) oproepen tot volkerenmoord moet stoppen.

Groet,

Michiel Mans


Michiel MansDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.