Red het Wertheimpark

Neem contact op met de schrijver van de petitie

update plus reacties Joodse gemeenschap

2015-02-26 09:50:45

Beste ondertekenaars van de petitie,

 

De besluitvorming rond de eventuele komst van een Holocaust-Namenmonument in het Wertheimpark zit in een impasse.

Zoals gemeld in onze vorige aankondiging was er juli vorig jaar een gesprek van buurtbewoners en andere belanghebbenden met burgemeester Van der Laan. Daarbij werden onze bezwaren geïnventariseerd.

Begin dit jaar zou een vervolggesprek plaatshebben, maar daarover hebben we nog niets vernomen. Duidelijk is wel dat de gemeente ondertussen ook naar alternatieve locaties in de hoofdstad heeft gezocht.

Opmerkelijk was een interview dat Het Parool op 24 januari had met Jacques Grishaver, voorzitter van Auschwitz Comité en initiatiefnemer van het Namenmonument. Hij haalde daarin fel uit naar de protesterende buurtbewoners en dreigde dat, mocht het monument niet in het Wertheimpark maar elders komen, “we het Spiegelmonument (van Jan Wolkers) meenemen”.

Overigens is ook de Joodse gemeenschap zelf verdeeld over de zin van zo’n groot monument (zie hieronder voor een korte inventarisatie). Steun voor de locatie Wertheimpark is al helemaal ver te zoeken.

 

Onze actie heeft de afgelopen maanden vrijwel stilgelegen. Niettemin moeten we onze omgeving blijven oproepen de petitie te tekenen. De teller staat inmiddels op 2240 (1329 op deze site, 377 op de Facebook-site en 534 papieren exemplaren).

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Vrienden van het Wertheimpark

 

 

 

Joodse gemeenschap verdeeld over Namenmonument, “maar in ieder geval niet in dat delicate parkje”

 

De Joodse gemeenschap in Nederland is op zijn minst verdeeld over de komst van een nieuw, groot Holocaust-monument met de namen van de ruim honderdduizend Nederlandse Joden die vermoord werden tijdens het nazi-bewind. En steun voor de locatie Wertheimpark is al helemaal ver te zoeken.

 

Een van de eersten die zich tegen een Namenmonument in deze vorm uitspraken, was Ruben Vis. Hij is secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), veruit de grootste Joodse organisatie in ons land. Hij ziet meer in een kleinschaliger en minder kostbaar plan om die namen te herdenken, zoals op een muur in het metro-station Waterlooplein. “Het Wertheimpark is niet meer dan een plantsoentje. Niet groter dan een voetbalveld en de enige openbare groene enclave in de verder volstrekt versteende binnenstad van Amsterdam”, schreef hij in januari vorig jaar in het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

 

Rolf Kat, voormalig bestuurder van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, noemt de plannen in hetzelfde weekblad zelfs “megalomaan en onnodig”. De namenwand is een “prestige-object” geworden, terwijl er volgens hem al genoeg plekken en monumenten zijn die de herinnering aan de Holocaust levend houden.

 

Hoofdredacteur Maurice Swirc van het weekblad zegt desgevraagd “niet enorm enthousiast” te zijn over het idee van het beoogde Namenmonument. “Maar ik ben er ook niet tegen. De discussie moet goed gevoerd worden. Je kunt discussiëren over de plek. Het is lastig als een buurt zich verzet tegen een Holocaust-monument. Daar zit ongemak.”

 

Een andere belangrijke Joodse organisatie, het Centraal Joods Overleg, zegt bij monde van voorzitter Jaap Fransman het Namenmonument te steunen. “Maar we nemen geen standpunt in over de locatie. Dat is een zaak van gemeenteraad, burgemeester en de bestuurscommissie Centrum.”

 

Jaap Hamburger is voorzitter van de kritische groep Een Ander Joods Geluid, die zich vooral met het Israëlisch-Palestijnse conflict bezighoudt. Hij is zelf heel uitgesproken. “Ik ben voor een Namenmonument en heb daar ook voor gedoneerd. Maar, beklemtoont hij, “niet in dat delicate parkje”.

 

Hamburger verwijst ook naar een eerdere column van rabbijn Lody van de Kamp, die zich de laatste jaren inspant voor de dialoog met moslim-jongeren in Amsterdam-West. Het artikel komt uit het blad Christenen voor Israël. Enkele citaten:

“En zo is het idee geboren om in Amsterdam een muur te bouwen. Een muur waarop de honderd en vier duizend namen van de weggevoerde Joden zullen worden vermeld. Ongetwijfeld zullen mensen behoefte hebben aan dit nieuwe monument. Anders was het idee niet gelanceerd. Maar niet iedereen heeft die behoefte. Ik in ieder geval niet.”

“Alles moet mooier, groter en duurder. Alles moet anders. Na Berlijn, Manchester, New York en Denver krijgt Nederland ook een monument van de wereldberoemde architect Daniel Libeskind. Een monument met honderd en vierduizend namen.”

“Wordt de herinnering aan Klaartje Citroen, die regenjassen naaide op Kattenburg, Japie Haring, de diamantslijper van twee hoog achter in de Leliestraat en Levie Kropveld die met zijn twee koeien wekelijks naar de veemarkt toog door deze muur ook in ere gehouden? Ik weet het niet. Hun leven werd beheerst door armoede en eenvoud. In eenvoud zullen zij ook tot in lengte van dagen herinnerd worden. Wat mij betreft door een kaarsje en het kaddiesjgebed.”

VvhW

 


Vrienden van het Wertheimpark

petitie Red het Wertheimpark

2014-08-17 01:39:05

Beste ondertekenaars en aanstaande ondertekenaars,

Het tekenen van deze petitie blijft van het grootste belang. Burgemeester Van der Laan heeft begin juli in een gesprek met buurtbewoners en andere betrokkenen toegezegd dat er voorlopig nog geen definitief besluit wordt genomen. Eerst komt er nog een nieuw gesprek, waarvoor vooralsnog geen datum is vastgesteld.

Blijf dus ook uw omgeving aanmoedigen om te tekenen!

De teller van het aantal ondertekenaars staat inmiddels (per 1 september) op ruim 1600 (940 op deze site, 260 op de Facebook-site en meer dan 400 papieren ondertekenaars).

 

 

 


Vrienden van het WertheimparkDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.