Red het Wertheimpark

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Red het Wertheimpark.


Gast

#1

2014-06-27 09:47

Het Wertheimparkje is de groene long van de binnenstad, en dat moet zo
blijven.

Gast

#2

2014-06-27 20:28

klein lief parkje waar alle Amsterdammers, Toeristen, sporters, kleedjeszitters met wijn, bankjeszitters met bier, de liefste honden met de interessantste baasjes,schoolklassen,allemaal met respect voor elkaar en voor de schoonheid en impact van het mooiste monument dat er is nml het NOOIT MEER AUSCHWITZ spiegelmonument van Jan Wolkers, genieten. houden zo !

Gast

#3 Re:

2014-06-27 20:34

#1: -

helemaal mee eens


Anonymous

#4 Re:

2014-06-28 00:33

#2: -

Mooi verwoord.

Y.M.

#5

2014-06-28 11:42

De kleinschaligheid van het park met de daarbij behorende rust en een deel van het groen zullen verloren gaan. Niet alleen de rust van het park maar ook van de buurt. Het klinkt oneerbiedig maar het wordt een 'kermisattractie' met alle nadelige gevolgen van dien
Fedde Schouten

#6 Namenmonument past prima in Wertheimpark

2014-06-28 13:42

Met groot begrip voor de gevoelens van omwonenden toch enige nuance: feit is dat het monument minder dan 9% van het park in beslag zal nemen. De wanden worden gemiddeld 1.88 m hoog met slechts 1 hoogste punt van 4.70 m. Het park blijft geheel intact en het monument wordt geplaatst in een hoek aan de zijkant van het park dat nu vooral dienst doet als hondenuitlaatplaats. Enkele bomen verdwijnen, maar daar komen nieuwe voor terug. De monumentale bomen zijn in het ontwerp van het monument opgenomen. Wat de een beschouwt als een overvleugeling van het Spiegelmonument, zien anderen juist volstrekt anders: het Spiegelmonument krijgt eindelijk de plek die het verdient. En - niet geheel onbelangrijk - er zijn hier nu 33 ondertekenaars van deze petitie. Het Namenmonument kent daarentegen al duizenden Nederlanders die het initiatief voor de plaatsing actief en financieel ondersteunen.
rebecca

#7 Namenmonument past prima in Wertheimpark

2014-06-28 14:24

Ik ben het hier volledig mee eens.Er wordt door de bewoners volledig verkeerde berichtgeving de wereld in gestuurd en al die grote schreeuwers die er zo tegen zijn ,moeten zich schamen.Wat betekenen nu 33 tegenstanders op het grote aantal inwoners van centrum/plantagebuurt.
Marijke

#8

2014-06-28 15:03

Wat betreft de opmerking van de heer Schouten, de duizenden Nederlanders die het initiatief steunen wonen niet allemaal in de nabijheid van het park. De toestroom van bezoekers zal aanzienlijk groter worden en daar is dit kleine mooie park niet geschikt voor. Het prachtige monument van Jan Wolkers is genoeg. Een andere locatie in de buurt moet mogelijk zijn bv het Mr. Visserplein
anoniem

#9

2014-06-28 15:12

wat zou het joodse familieleven er nu anders uit hebben gezien als al de niet-joodse bewoners in de plantagebuurt toen ook zo geschreeuwd hadden dat ze het er niet mee eens waren, alleen toen hield iedereen z'n mond en heeft men de mensen gewoon weg laten voeren. Was het ook niet zo druk in het park en kon men toch lekker picknicken.
Marijke

#10 Re:

2014-06-28 15:17

#9: anoniem -

Wat een simpele gedachte dat alleen niet- joodse bewoners tegen zijn, voor de duidelijkheid; familie van mij is afgevoerd uit de Hollandse Schouwburg en niet meer teruggekeerd

Kies een pseudoniem

#11 Namenmonument past prima un Wertheimpark

2014-06-28 17:23

Wat mevrouw Marijke schrijft is waar,: ook veel van de sympathisanten van het Namenmonument wonen niet in de buurt van het Wertheimpark. Daarmee geeft ze eigenlijk wel aan dat de nu opgeworpen bezwaren vooral van een not-my-backyard-categorie zijn. Wat best mag natuurlijk, 'die Gedanken sind frei'.

Maar steekhoudende argumenten zijn het vaak niet, veeleer opvattingen en meningen, en ook twisten over smaak. De vraag is of de nimby-gevoelens van sommigen zwaarder mogen wegen dan de opvattingen van een grote groep die het monument graag ziet komen in het Wertheimpark.
Petra Catz
Amsterdam

#12 Nav # 6 opmerking van Fedde schouten

2014-06-28 19:04

Uw tekst is echt bezijden de waarheid. Kijk voor plaatjes, bv over de hoogte van de muren, de kaalslag van de bomen en veel meer, op https://www.holocaustnamenmonument.nl/nl/holocaust-namenmonument/pers/beeldmateriaal/.
Dit parkje vervult al vele vele jaren een belangrijke functie in de buurt. Het is het oudste parkje van Amsterdam.
Niemand van alle buurtbewoners is tegen een namenmonument maar waarom moet dat zo nodig en zo dwingend op een plek die al een belangrijke functie vervult. Dit parkje heeft al een bestemming. Voor omwonenden en toeristen en passanten een plek van rust en recreatie, voor mensen die in rust naar het wolkersmonument komen, een belangrijke plek voor herdenken en reflectie. Er zijn heel zeker plekken in amsterdam te vinden waar een namenmonument heel goed past, en waar niet zoveel mensen het gevoel krijgen dat hun eigen park, hun eigen plek, wordt ontnomen. Ook in de plantagebuurt, overigens.
Ik heb heel veel buurtbewoners gesproken, maar ik heb niemand gehoord die dit ontwerp graag in het park wil zien. Dit monument is te groot, het park is te klein. Het past gewoon niet. Laten alle betrokkenen samen zoeken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Die poging is tot op heden nog niet gedaan. Het zou niemand verbazen als dat zou kunnen.
De vergelijking van andere deelnemers aan dit forum, dat de opstelling van de buurt een soort antisemitische actie zou zijn,is simpelweg ongepast. Die is de ernst en het belang van de discussie onwaardig.

Gast

#13

2014-06-28 20:04

Het bezwaar van de direct omwonenden
Die direct op de muren zullen gaan uitkijken is nog niet in berld gebracht
Fedde Schouten

#14 Nav #12 Petra Katz

2014-06-28 22:58

Mijn woorden bezijden de waarheid noemen is op zich weer bezijden de waarheid. Ik baseer me op (de tekeningen van) het ontwerp. Wat ik probeer is feiten van meningen te scheiden. Zo schrijft u: "dit monument is te groot, het park is te klein. Het past gewoon niet." Dat zijn geen feiten, dat zijn meningen. U vindt iets, ik vind dat juist anders.

Als je sec kijkt naar het ontwerp, dan zie je dat de architect er uitstekend in geslaagd is het monument in te passen in de daarvoor aangewezen ruimte. Dat is volgens mij een feit. Het is u ongetwijfeld bekend dat een onafhankelijke partij in de discussie, de Vereniging Vrienden van Amsterdamse binnenstad, het ontwerp op z'n meritus heeft beoordeeld en vervolgens geconstateerd heeft dat het monument gewoon past in het park. Qua ontwerp, qua omvang, qua gebruiksfunctie van het park.

Dat de plaatsing van een monument impact heeft op de omgeving ontkent niemand. Waar je ook maar in een stad als Amsterdam iets verandert, het zal altijd gevolgen hebben voor omwonenden. Dat lijkt mij overigens inherent aan het wonen in de stad, en dat is een keuze die je als bewoner zelf maakt. Ik ben van mening dat de impact van dit momument op de omgeving zeker niet van dien aard is, dat daarom naar een andere locatie zou moet worden uitgeweken. Sterker nog, ik vind het een prima locatie.

Dat is overigens een opvatting, die ik niet zal proberen te vermommen als feit.
Fedde Schouten

#15 Nav #12 Petra Katz

2014-06-28 23:16

Wellicht is het goed ook te kijken naar onderstaande webpagina, waar een artist impression staat van het park in vogelvlucht. Daarop kun je goed zien dat het beoogde Namenmonument zich juist prima voegt in de bestaande omgeving.

https://www.holocaustnamenmonument.nl/nl/holocaust-namenmonument/locatie/
Fedde Schouten

#16 Nav #12

2014-06-28 23:37

Het moet zijn Catz ipv Katz, excuus.

Gast

#17 Not-in-my-frontyard ...

2014-06-29 09:51

… daar ben ik niet zo van: protesteren tegen elke verandering in je eigen woonbuurt, maar voor deze grote verandering maak ik een uitzondering.
Krankjorum om zo'n groot opvallend monument dat straks -overigens terecht- honderdduizenden bezoekers gaat trekken een buurtplantsoentje uitkiest dat bovendien van s'avonds 21 uur tot s'ochtends 7 uur gesloten is, en -overigens ook terecht- maar 1 ingang heeft.
Eme van der Schaaf, tegenover het Wertheimpark.
Fedde Schouten

#18 Re: #17 Not in my frontyard

2014-06-29 10:19

De heer of mevrouw Van der Schaaf noemt een zeer goede reden om voor deze locatie te kiezen: het feit dat het park 's avonds en 's nachts gesloten wordt is juist een belangrijke pre. Andere locaties zouden moeten worden voorzien van hekwerken, wat gezien het onderwerp als onwenselijk wordt ervaren. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen... Ik zie overigens niet zo'n verschil tussen not in my backyard of not in my frontyard.
Frits van Veen
Gast

#19 Re: Namenmonument past prima in Wertheimpark

2014-06-29 11:02

#6: Fedde Schouten - Namenmonument past prima in Wertheimpark

Erg flauw om al een dag nadat de petitie de lucht in was, badinerend te doen over het aantal handtekeningen. Aan de petitie is nog nauwelijks bekendheid gegeven, dat gaat nog gebeuren. Wat die hondenuitlaatplaats betreft: ik weet niet waar u het over hebt. Het gaat om een mooi stuk groen bedoeld als aflsluiting van het parkje, waar niet meer honden hun behoefte doen dan elders in het park. Tenslotte: de bomen die volgens de maquette tussen de muren van het monument moeten komen, kunnen daar volgens deskundigen nooit wortelen gezien de noodzakelijke fundering van het monument, en dat geldt ook voor de directe omgeving.

Twan van den Hurk

#20 Re: Namenmonument past prima in Wertheimpark

2014-06-29 12:57

#6: Fedde Schouten - Namenmonument past prima in Wertheimpark

Beste Fedde,

Alleerst, ik ben geen tegenstander van het namenmonument, in tegendeel, ik ben er zelfs entousiast hierover, maar met de locatie heeft men de plank volledig misgeslagen!
Hieronder zal ik inhoudelijk proberen uit te leggen, waarom ik deze mening ben toegedaan.

1- Het betreft hier het oudste stadspark van Amsterdam, ontworpen door een leerling van Jan David Zocher, o.a. bekend van het Vondelpark en het oude park rondom het voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Santpoort Zuid.

2-Het is een uniek klein parkje, op de kaart ter grote van een postzegel, wat door de komst van het megalomane namenmonument onomkeerbare schade wordt toegebracht, door de afmetingen en de plaatsing. De unieke architectuur en sfeer wordt m.i. om zeep geholpen. De artist impression en de geschetste 8% zijn uit de lucht gegrepen, volgens mij is dit de netto oppervlakte van de fundering. Bovendien zullen de monumentale bomen niet houdbaar blijken, vanwege de funderingen voor de muren

3-De weduwe van Jan Wolkers is fel gekant tegen de komst van het namenmonument, naast het monument van haar overleden echtgenoot. Laatstgenoemde heeft zijn kunstwerk met de grootste zorgvuldigheid geplaatst harmonie met het parkje. Een namenmonument ernaast doet ernstig afbreuk aan het bestaande kunstwerk, als klap op de vuurpijl wordt het monument ook nog enigszins gekanteld. De weduwe merkte terecht op dat het geen zonnepanelen zijn. Al met al respectloos naar deze grote Nederlandse schrijver en kunstenaar! Terecht dat de weduwe mocht dit noodzakelijk zijn via een kort geding de plaatsing wil tegenhouden.

4-De bestuurlijk onbehoorlijke procedure die grotendeels op het conto van de PVDA komt getuigt van bekend regentesk gedrag. Er was slechts een handjevol omwonenden uitgenodigd op de inspreekavond in maart van dit jaar. In een eerder stadium was het plan voor een tweede namenmonument door oud burgermeester Job Cohen afgewezen, echter na zijn vertrek naar den Haag,  via een achterdeur door toenmalig waarnemend burgermeester Lodewijk Asscher weer van stal gehaald. De hele gang van zaken wordt als een schimmig spel beschreven in een recent artikel in het Parool, werkelijk beschamend.

5-Het verzet tegen het namenmonument wordt steeds groter, waardoor het draagvlak hiervoor afneemt, dit verzet zal toenemen. Realiseert u dat bij iedere vergunningaanvraag m.b.t. het namenmonument er zeer waarschijnlijk direct bezwaar ingediend zal worden door betrokken partijen. Vervolgens zullen ze bereid zijn om tot de raad van state door te gaan. Als reflectie, wanneer nemen de politieke bestuurders hun burgers serieus i.p.v. ze te belazeren!

6-Als laatste en heel belangrijk een zeer grote meerderheid van de omwonenden maar ook andere bewoners van de binnenstad,zoals ik(Jordaan) zijn fel gekant tegen de komst van het namenmonument op de betreffende locatie. De balans van leefbaarheid ,wonen, recreëren en toerisme is door dit plan volledig zoek. Terecht dat de omwonenden zich organiseren en alle wettige middelen zullen aangrijpen om dit abjecte plan voor betreffende locatie doorgang te laten vinden.

 

 


Gast

#21

2014-06-29 13:56

Zijn ze nou helemaal gek geworden??? Het mooiste parkje van Amsterdam naar de knoppen helpen??? En zo vlak bij de Hortus. Wat is er beter dan de bomen die waarschijnlijk de holocaust hebben meegemaakt te koesteren.
Met Lucebert kunnen we weer constateren: "Alles van waarde is weerloos"
SVP Kies een betere plek voor een monument.

Gast

#22

2014-06-29 14:57

Graag het monument op andere plek in Amsterdam zetten. Behoud het karakter van het Wertheimpark. Niet kapotmaken !!!
gast2

#23 Re: Namenmonument past prima in Wertheimpark

2014-06-29 19:01

#7: rebecca - Namenmonument past prima in Wertheimpark

Het zijn geen 33 schreeuwers die tegen zijn. Iemand die tegen is, is niet daarom een schreeuwer. Bewoners hebben zich zeer verdiept in alle plannen. Waarom zouden zij zich moeten schamen, als ze graag hun kleine intieme oude park,  met daarin het kleine kwetsbare en bijzondere Wolkers monument, willen behouden? Zij hebben geen keus, en verzetten zich ertegen dat deze plek zoals ze die kennen verdwijnt. Daarbij gaat het niet om 'niet in mijn achtertuin', maar 'neem ons onze achtertuin niet af'. Het Auschwitz comite heeft wel een keus, er bestaan in Nederland en ook in Amsterdam andere mogelijke locaties. Waarom houdt het Auschwitz Comité zo strak vast aan dze plek die al zo ontzettend lang voor veel Amsterdammers belangrijk is?

Petra Catz

#24 Re: Nav #12 Petra Catz

2014-06-29 19:36

#14: Fedde Schouten - Nav #12 Petra Catz

De heer Schouten wil graag feiten. Dat is altijd zinvol. Ik zet er een paar onder elkaar

* De gemaakte opmerking dat de architect er uitstekend in geslaagd is het monument in te passen in de daarvoor aangewezen ruimte is typisch geen feit maar een mening. De mening van heel veel anderen is dat dat juist helemaal niet het geval is.

* Een birdeyes view is wat een vogel ziet, of eventueel een mens in een helicopter. Niet wat een bezoeker van het Wertheimpark ziet. Wie wil zien hoe het monument er voor een voetganger uitziet, verwijs ik naar de impressie-tekeningen, ook van de hand van de architect zelf, op eerder genoemde link https://www.holocaustnamenmonument.nl/nl/holocaust-namenmonument/pers/beeldmateriaal/.

* Wat betreft de gemiddelde hoogte van de muren: het is onduidelijk hoe de heer Schouten aan de hoogte van 1.80 m komt. Feit is dat de tekeningen laten zien dat iemand die in het park loopt, aankijkt tegen 9 muren achter elkaar, allemaal op en aflopend en allemaal van verschillende hoogte. De bezoeker kan echter nergens over deze muren heenkijken. De hoogte waar men tegenaan kijkt, zo laten de tekeningen zien, is minimaal 3 meter, oplopend naar 4.75. Het park eindigt visueel bij deze 9 muren brede cq dikke afscheiding.

* Een feit is ook dat het monument niet alleen de ruimte in beslag neemt die het is toebedeeld, maar ook de hele strook van het Wolkersmonument. Libeskind bestempelt de strook als “area of influence”. Die twee stukken beslaan een brede strook, samen ongeveer 30% van het ‘groene’ en gewoon toegankelijke deel van het park. (Vlak achter het beoogde monument beginnen de tennisbanen die een zeer belangrijk rol vervullen voor (mn de jeugd) van de buurt. ) In die breder strook wordt bijna al het groen gekapt. In het ontwerp is binnen de muren een grote boom getekend. Bomendeskundigen vragen zich af of die enige kans van leven heeft, gezien de ongetwijfeld zeer zware fundering van het monument

* Wolkers monument wordt, zo staat in het ontwerp, geïntegreerd in het namenwand-monument. De tekeningen van de architect geven een duidelijk helder beeld hoe dat eruit gaat zien. Niet alleen de buurt vindt dat een onwenselijke ontwikkeling. Mevrouw Wolkers, die het intellectueel eigendom van het Auschwitz monument bezit, vindt dat het een aantasting betekent van het Auschwitz monument.

* Of een plek afsluitbaar is kan geen doorslaggevende reden zijn voor een locatie. Toevallig is het huidige ontwerp, met een duidelijke in- en uitgang, in zich zelf afsluitbaar. Maar een elegant hek zoals dat om het Wertheimpark staat, is zonder enige twijfel ook voor andere locaties te verzinnen, en kan worden opgenomen in een ontwerp.

* Het is ongelukkig dat de heer Schouten, die zegt van de feiten te willen uitgaan, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad fout citeert . Anders dan hij stelt heeft de VVAB in het geheel niet geconstateerd dat het monument past in het park. Hun positie is heel wat genuanceerder. De vragen waar de discussie zich op toespitst, ook nu, passen niet binnen het mandaat van de VVAB. Hun statutaire doelstelling kent beperkingen en dwingt hen een plan te beoordelen op de vraag of er sprake is van aantasting van monumentale waarden, of het Libeskind monument schade toebrengt aan het park en of het mogelijk is daartegen bezwaar te maken. VVBA spreekt zich in de verklaring niet uit over ontwerp, niet over omvang en ook niet over de gebruiksfunctie van het park. Zij gaan ook niet in op de gevolgen voor het Wolkers momument. Zij stellen uiteindelijk expliciet geen standpunt in te nemen over de komst  van een Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark. Wel sluiten zij af met de opmerking de zorg van de buurt te begrijpen dat het park niet mag verworden tot een permanent evenement. Hun hele visie is te lezen op http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/wertheimpark.html

* Het NAC heeft het alleen over het Wertheimpark. De vraag is waarom dit eigenlijk de enige mogelijke locatie zou zijn. Het NAC heeft het monument tot nationaal monument uitgeroepen. Het is zeker dat op meerdere plaatsen in Nederland, maar ook in Amsterdam, en zelfs ook in deze buurt, plaatsen bestaan waar een namenmonument geheel tot zijn recht kan komen zonder  dat daarvoor een parkje dat voor veel mensen een belangrijke rol speelt, hoeft te wijken of ingrijpend van karakter moet veranderen.

* Een feit is dat de buurt zich nooit in algemene zin tegen een namenmonument heeft uitgesproken. Integendeel. Er zijn andere locaties in de buurt voorgesteld, en ook is voorgesteld de architect te vragen voor 3 locaties een schets te maken, en op basis daarvan een afweging te maken. Het NAC heeft niet op deze aanbeveling gereageerd (heeft overigens nooit direct met de buurt over over verschillende visies en belangen gesproken) en een feit is dat de aanbeveling niet is opgevolgd. Er zijn geen andere locaties serieus onderzocht, één andere locatie wordt wel genoemd, die wordt met dunne motivering afgewezen als zijnde ongeschikt cq minder geschikt dan het Wertheimpark.

* De heer Schouten heeft gelijk. Het is een feit dat duizenden Nederlandse het initiatief voor “een” namenmonument ondersteunen – onder hen ook bewoners van de Plantagebuurt. Lang niet iedereen van deze actieve supporters is het echter eens met het plan dit Libeskind monument in het Wertheimpark te plaatsen. En dat betreft zowel bewoners van de Plantagebuurt als ook anderen. Er zijn zelfs mensen die hun reeds toegezegde steun willen intrekken wegens de voorliggende plannen.

 

Fedde Schouten

#25 Re: #19 en #20

2014-06-29 21:21

Op het gevaar af dat ik hier in herhalingen ga vallen (en er een dagtaak aan krijg), reageer ik graag nog even op bovengenoemde bijdragen, die zich persoonlijk tot mij richten.
Geachte heer Van der Veen, het was geenszins de bedoeling badinerend te doen over het aantal ondertekenaars, maar ik kan me voorstellen dat het zo is overgekomen. Ik probeer echter vooral sommige stellingen te nuanceren. Wat betreft de hondenuitlaatplaats: als ik in het park ben zie ik veel hondenbezitters hun dier uitlaten. (Wat mij vooral opvalt is dat daar vaak mensen bij zijn die hun hond laten loslopen, iets dat volgens mij daar niet is toegestaan, maar dit terzijde). Die functionaliteit blijft recht overeind in het park, met of zonder monument.

De heer Van den Hurk vermengt in een zestal punten zoveel meningen dooreen dat ik het wat lastig vind er samenhangend op te reageren. Soms zijn het mededelingen a la Wikipedia, soms aannames en een enkele keer is het een soort politiek statement. Enfin.
Van den Hurk kenschetst in punt 2 het Namenmonument als megalomaan. Dat is een persoonlijke mening die weinig toevoegt aan de discussie. Ik vind de term megalomaan overigens beter van toepassing op het systeem dat ervoor zorgde dat er nu 102.000 namen te vermelden zijn, dan op het monument in wording. Verder zegt hij dat "de artist impression en de 8% zijn uit de lucht gegrepen, volgens mij is dit de netto oppervlakte van de fundering". Ik begrijp in taalkundige zin niet zo goed wat daar staat. Een artist impression is een artist impression. De genoemde 8% is de uitkomst van een rekensom die de oppervlakte van het monument relateert aan de oppervlakte van het park.
De monumentale bomen zijn bedacht opgenomen te worden in het monument. Ik ben geen bomenwortel-expert, maar ik heb zulke oplossingen wel vaker gezien in architectonische ontwerpen.
In punt 3 gaat Van den Hurk in op de bezwaren die mevrouw Wólkers heeft geuit. Misschien is het goed te weten dat Wolkers het Spiegelmonument heeft ontworpen voor de Oosterbegraafplaats, waar het tot in de jaren '90 heeft gelegen. Toen daar een crematorium kwam heeft Wolkers op verzoek van het Auschwitz Comité meegewerkt aan verplaatsing naar het Wertheimpark. Daar ligt het nu nog en, vind ik, het ligt er nu wat achenebbisj bij. Architect Libeskind, die volgens mij het monument van Wolkers prachtig vindt, heeft de suggestie gedaan het Spiegelmonument iets op te lichten en licht schuin te plaatsen zodat het regenwater eraf kan lopen. Dat is niet 'al met al respectloos', zoals Van den Hurk beweert, maar het tegenovergestelde. Verder ben ik noch een bomenworteldeskundige, noch een specialist op auteursrechtelijk gebied.
In punt 4 wordt duidelijk dat Van den Hurk niet op de PvdA zal stemmen. In punt 5 en 6 kondigt Van den Hurk aan dat hij verdere rechtsgang niet zal schuwen om 'dit abjecte plan' aan te vechten. 'Abject' waren de plannen om een groep mensen uit te roeien puur en alleen om wie zij waren. Het Namenmonument is een oprechte poging van de initiatiefnemers om dit nooit meer te vergeten en de uit Nederland weggevoerde slachtoffers individueel te gedenken.

Wat betreft Van den Hurks dreigement om 'tot de raad van state te gaan - tsja...